Statsbudsjettet 2009 #1: Rogaland del 1: Helse og kultur

Statsbudsjettet som ble lagt frem i går var regjeringens store sjanse til å legge frem et budsjett som skulle sørge for mange ting: rentenedgang, økt velferd og tilbakevinning av det norske folks tillit. Jeg tror det fremlagte budsjett vil klare alle tre. Mange rogalendinger har følt seg forsømt. Jeg synes ikke den kritikken holder vann…

Hva skjer med arveavgiften i statsbudsjettet?

Kristin Halvorsen «vil redusere arveavgiften for folk flest. De som arver aksjer i unoterte selskaper får derimot svi». Dette er det avisene skriver om saken. For regjeringen er det en heldig sak. Som det også er for folk flest. De reglene som finnes i dag sier at de første 250 000 kronene du arver skatte…