Stavanger SVs alternative budsjettforslag

SV innleder budsjettet med å poengtere hvor viktig vi anser demokrati og at vi ønsker at politiske beslutninger tas så nært folk som mulig. Jeg har valgt ut en del av punktene i budsjettforslaget. Forslaget fikk 5 av 67 stemmer. Skoler, barnehager og SFO For å få en bedre skole og barnehage mener SV at…

Klimakvoter

(På trykk i Rogalands avis, 28. november) Jeg kan ærlig innrømme at jeg er kritisk til klimakvoter. Ideen virker bakstreversk for miljøets del. Måten det fungerer på er at man kjøper en klimakvote for hver flyreise man tar. For mange virker dette som en bra tanke og en enkel løsning. Men virker det ikke mot…