Rasisme satt i system

Mange ganger liker jeg å tro at vi lever i et mangfoldig og tolerant samfunn. Som oftest blir disse bildene knust hver gang Per Sandberg åpner munnen. Det skjedde også i går. Folk som kommer til Norge må legge fra seg den kvinneundertrykkende og barneundertrykkende kulturen det er å bruke hijab. I skolen skal det…

Israels høyreorientering

Kollektiv avstraffelse er noe av det jeg tenker når jeg tenker på Israel. Valget ble avholdt denne uken – men foreløpig står det endelige utfallet ikke frem som avgjort. Forhandlingene internt i Knesset er i gang. Om vi får statsminister fra det politiske sentrum eller ytterste høyre, gjenstår å se. VG melder at Ytterliggående politiker…

EU-demokratiet

EU har grunnleggende demokratiske problemer. En av hovedgrunnene til min EU-motstand er at vi vil skape lang avstand mellom folket og de som bestemmer over oss, om vi skulle bli styrt fra Brüssel. Dette kommer også klart frem i en artikkel trykket i the EUobserver. Det landet som kjenner best til det kommende EU-valget er…