Folk trenger folk

De er idealister, gjengen i Kirkens bymisjon. Noen er lønna idealister, andre er frivillige idealister. Etter en uke med hospitering i Kirkens bymisjon tør jeg å slå fast: De gjør en stor forskjell! (Foto: Jorunn Busk)

1765 heilt ekte ungar

1765 ungar i Stavanger veks opp i fattigdom. Ikkje cirka 1700. Eitt tusen sju hundre og sekstifem heilt ekte ungar. Og dei er ikkje aleine. I Noreg er det over 98 000 ungar som veks opp i same fattigdom.