Ja til sol i Stavanger!

I desse dagar treng me sola til å lyse opp i kvardagen. Det er mykje å uroe seg for og litt solvarme kan kanskje gjere noko med bekymringsrynkene. Ei av dei store rynkene kjem av klimakrisa, og her kan sola bidra med verkelege løysingar.

Fra Stavanger til Norge

Høstens kommunevalg ga nytt flertall i Stavanger. Stortingsvalget i 2021 er viktig for mange, og det er mye politikk en ny rødgrønn regjering kan se til Stavanger for å få inspirasjon til å gjennomføre.

En varmere og grønnere by!

Vi vil ha et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på fremtiden. Les kronikken fra de rødgrønne gruppelederne her!