Kapitalismen som Europas frelser?

Christian Nicolay August H. Wedler har et innlegg på trykk i Aftenbladet 17. mars, som er et svar på Sven Egil Omdals Fripenn-kommentar «Billigtur til utrygghet». Jeg tillater meg å komme med noen bemerkninger til hans overdrevne tiltro til at kapitalismen skal være løsningen på Europas stigende fattigdomsproblematikk. Hans avfeiing av økonomen Pikettys beregninger om…