Investeringsbeslutning om rensing av Kårstø – FØR valget!

Daglig spyr gasskraftverket Kårstø ut 3288 tonn CO²: dette tilsvarer 1260 biler! Forrige torsdag arrangerte NU en kort flyersutdeling, samtidig som man kunne skrive under for rensing av Kårstø. Her kommer deler av pressemeldingen som ble sendt ut. «Det er bra at NU bruker tid og fokus på å rense Kårstø. Jeg og SU vil…

David mot Goliat

På en markering mot oljeboring i nord-områdene under Globaliseringskonferansen kom leder av Natur og ungdom, Ingeborg Gjærum, med en god sammenligning av miljøbevegelsens kamp. Det er som Davids kamp mot Goliat, som vi kjenner fra de hellige skrifter, også kalt Bibelen. Det gamles testamentet ga oss historien om kjempen Goliat som slåss mot en ung,…

Massiv motstand mot datalagringsdirektivet

Hvem er egentlig for? Nylig gikk alle de ungdomspartiene ut, samlet, mot EUs datalagringsdirektiv. På fredag (18. januar) overleverte de et brev til Stortinget, hvor de uttrykte sin motstand mot direktivet. Tidligere EU-direktiv har blitt inført, på tross av at Norge har vetorett mot alle direktiver som EU ønsker å pålegge oss. Men vi har aldri benyttet…

Hva gjør Norge i Afghanistan?

På lørdag vil det bli holdt en Afghanistan-markering! Dersom du mener norske soldater ikke har noe å gjøre i Afghanistan, møt opp og vis din støtte! Det er viktig at innbyggerne i Stavanger by markerer sin motstand mot Norges deltakelse i aktv krigføring i Afghanistan. Så langt har ikke dette gitt noen resultater, tvert i…

Klimakvoter

(På trykk i Rogalands avis, 28. november) Jeg kan ærlig innrømme at jeg er kritisk til klimakvoter. Ideen virker bakstreversk for miljøets del. Måten det fungerer på er at man kjøper en klimakvote for hver flyreise man tar. For mange virker dette som en bra tanke og en enkel løsning. Men virker det ikke mot…