«Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse!»

Hvilket parti tipper du har brukt dette i en løpeseddel? Riktig, det er Fremmedfryktpartiet. Eller det som kalles FrP på folkemunne. Frem mot valget i 2009 kommer vi til å merke hvordan retorikken deres forandrer seg. Min mistanke er at de kommer til å spisse retorikken sin når det gjelder innvandringspolitikk. I forkant av forrige…

FrP viser sitt sanne jeg

I en artikkel på VGNett i dag kan vi lese at «Fremskrittspartiet kraftig strammer inn sin innvandringspolitikk«. Det i seg selv er skremmende, ettersom FrP allerede har en svært konservativ og segregerende innvandringspolitikk. «De få som får komme, vil vi sile ut,» sier FrPs innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen. For FrP handler det ikke om mennesker.…

FrPs alternative statsbudsjett 2008, post # 6

Innvandring og integrering FrP liker å skryte av sin restriktive invandringspolitikk. Dette er noe de faktisk er stolte over. I året ønsker FrP å slippe i 1000 innvandrere. 9 av 10 asylsøkere skal få et «Nei». Og når FrP sier innvandrere, så mener de ikke-vestlige innvandrere. Er du hvit i huden: Welcome to Norway! La oss ta tallet 1000.…