Et valg i krisens tegn?

De markedsliberale kreftene i verden har kjørt økonomien i grøfta. Vi opplever krisetider i de fleste land, i større eller mindre grad. Til høsten er det valg. Det blir da avgjørende for hvem som skal rydde opp i etterskjelvene etter den krisa vi står midt i nå – og hvem som skal prøve å forhindre…

Jern-Erna synker som en stein

Høyre raser på meningsmålingene. Hvem kan vi gi skylden for dette? Er det partiet som svikter eller velgerne som tar til fornuft? Tilliten fra velgerne svikter. Er det tanken på samarbeid med FrP som skremmer, eller er det noe mer? Er dette en tendens i tiden. Høyrekreftene skapte krisen, noe folket ser. Høyrekreftene prøvde seg…

FrP vil regulere markedet

Vi som trodde FrP var liberalister, må nå tro om igjen! De ideologiske prinsippene står ikke så sterkt i Siv Jensens parti. I høringsutkastet til arbeidsprogrammet til FrP kommer detfrem noe mange trolig lar seg overraske over at følgende ble tatt bort: «Regulering fra myndighetene burde i prinsippet være overflødig i en fri økonomi, siden…