NOU om EØS – lite sexy, men viktig!

nou_forside1_stortbilde

NOU? EØS? Ukjente begreper? Ta det med ro, du vil få alt forklart i denne bloggposten.

NOU er Norges offentlige utredninger. Det er som regel resultatet av en gruppe eller et utvalg som er nedsatt av regjeringen eller et enkelt departement. EØS kalles også Det europeiske økonomiske samarbeidet, som vi her til lands fikk i 1994 (red. anm. her kan vi takke Gro Harlem Brundtland). Det er denne avtalen som er avtalen for handel mellom Norge og EU (samt andre EØS-land (Island og Liechtenstein)).

Dette er en avtale som omtrent alle hater, enten man er for eller mot EU. Jeg har flere ganger sagt at det er den dårligste avtalen man kan gå med på. For det fungerer slik: det koster utrolig mange millioner kroner i året, vi «blir tilbudt» direktiver (eller EU-lover) som vi kan takke nei til. Men ingen tør takke nei – fordi man er redd for å skade samarbeidet. De har jo da misforstått at det er en grunn til at man faktisk hadde denne avtalen. Slik at man kan si nei.

Men på tross av at det er få gode argumenter for EØS er det ingen partier (omtrent) som tør si noe om den. Nå har Senterpartiet sagt at de ønsker NOU om EØS. Dette skal være en av de tingene man må ha klart før man går sammen i en eventuell ny rød-grønn regjering. Det udemokratiske med EØS er at vi indirekte pålegges å innføre ulike lover og regler fra Brüssel. Det svekker det norske demokratiet og sjølråderetten.

Jeg håper at man kan komme til enighet om at vi ikke lenger ønsker EØS. Ettersom Norge er leverandør av store deler av olje og gass EU kjøper vil det være et godt grunnlag for å kun ha en vanlig handelsavtale med EU. Vi trenger ikke handle med dem gjennom at de kan gi oss sine lover. Det er en dårlig deal, EU!

En NOU vil antageligvis også oppsummere at det vil være lurest å pakke vekk hele EØS-avtalen!

dsc_0068

11 kommentarer om “NOU om EØS – lite sexy, men viktig!

 1. Jo, selvfølgelig ØNSKER vi EØS
  Problemet er jo ikke det som vi EGENTLIG skulle få med EØS (deltakelse i EUs indre marked, de 4 friheter)
  Problemet er jo at politikerne i EU stadig vekk skal skru sammen nye politiske pålegg kalt direktiver som de mener passer for hele Europa.

  Det hender at EU produserer direktiver som er med å sikre et mer fleksibelt marked og arbeidsliv, men det meste som kommer fra EU nå om dagen er reguleringer på reguleringer

 2. Hei Eirik, endelig noen av dere som tør å ta opp saken!:-)

  Dessverre kan ikke Norge inngå kun en «bilaterale» avtale med EU vedrørene gass og olje, fordi utenfor EØS skal hvert produkt få sine særlige avtaler (se: Sveits nå).

  Utenfor EØS er kun 2 løsninger:

  LØSNING «A» – Bilaterale avtaler

  Her er jeg ikke sikkert om at EU, som nå er opptattt i å kutte sine burokratiske utgifter, kan bli interessert i å sette i gang en dyrtbar organisasjon med mange internasjonale avtaler som må holdes à jour hvert år. Norge er ikke India, Brasil eller USA. Hvorfor må vi bruke masse resurser for å sette i gang et sånt system med dere?
  Dere tror at europeerne sikler etter Norge. Vi knapt vet at Norge er utenfor EU, og alle i EU tror at nordmenn driver kun med fisk og fanging av hvaler:-)
  I en av de siste topp EU-møter i Finland (som diskuterte energipolitikk), var statsminister i Russland hovedgjest, mens Stoltenberg og Støre satt «sure og grinete» hjemme;-)
  Men, la meg minne deg om en ting til. Bilaterale avtaler er meget skadelige for det norske næringslivet, alle bedrifter blir satt i fare til å bli anklaget for dumping dersom de får, for eksempel, hjelp fra staten. Fiskenæring i Norge, som på grunn av dette usikkerheten har miste tusenvis av årsverk i de siste årene, beviser at et sånt system kan bare skade den norske økonomien, og ikke er ønsket fra næringslivet.

  LØSNING «B» – Fullt medlemskap i EU.

  Her også er jeg ikke så sikker om at EU-landene kan være interessert i å slippe Norge inn. Vi må begynne å bli selektive og mer kritiske på hvem vi tar inn i vårt felleskap. Vi må få inn land som er ordentlig interessert i det europeiske samarbeidet, og som ikke ønsker å komme seg inn kun på økonomiske grunnlag. Det samme gjelder Island.

  Å få Norge inn i EU betyr:

  1) å få mange gale kristne som kommer til å kjempe hånd i hånd med irene og polakker som er imot EU, fordi redd at EU kan tvinge dem til å godta homofili ekteskap og fri abort.

  2) å få inn en miljøsynder=Norge som bare er opptatt av å selge OLJE, og ikke av å finne nye og renere energikilder for fremtiden. Norge i EU blir bare en trussel for å oppnå våre klimamål, og Norge i EU kommer til å få for stor makt for «olje og gass»-relaterte saker, siden det er olje og gass som er de norske vitale interesser. (Et land i EU kan aldri bli overkjørt i sine vitale interesser. Det heter også «konsensus»).

  3) For å ikke snakke om frp-folk og venstrevidde-nasjonalister som kan komme til å sitte i EU-parlamentet ved siden (og i lag) med de verste høyresidens nasjolalister i Europa.

  4) Og hva med de norske RIKE bønder som i EU bare kan bli interessert i å øke subsidier og sette høye tollmurer mot import av matvarer fra de fattigste landene i verden. Nei, takk!

  ERGO:
  Slutt å tro at alle går etter Norge. Dere er ikke de beste i verden, og det kan også hende at …til slutt, blir dere ikke ønsket inne i EU. Hvis det blir folkeavstemning i mitt land for å få Norge, Island og Tyrkia i EU, kan jeg vurdere en «ja» til Tyrkia dersom de klarer å løse problemet med kurderne og med menneskerettigheter, men jeg tviler på at jeg kan komme til å stemme «Ja» til Norge og Island, som bare er interessert i å komme seg i EU på grunn av de økonomiske fordeler de kan oppnå med fullt medlemskap.

 3. Kun en presisering:

  Med bilaterale avtaler (internasjonale avtaler, en avtale for hvert næringsområde/ produkt) slipper ikke et land å ta imot EU-direktiver. For hvert direktiv som blir vedtatt i EU, må et land forhandle en ny internasjonale avtale og godta direktivet. Dersom dette ikke skulle skje, blir fri tilgang til EU-marked stengt til det bestemte produktet eller satt opp høye tollmurer.

 4. No er eg ikkje akkurat EU-tilhengjar, men eg trur det er å ta i litt å påstå at dei i Noreg som vil inn i EU – og det har trass alt tradisjonelt sett vore om lag halvparten av befolkninga –, berre vil det av økonomiske grunnar. Noreg har klart seg strålande utanfor EU etter 1972, eller 1994, for den saks skuld. Elles vil eg berre få kommentera det du seier om fisk og kvalfangst – for det fine med EU, er jo at folket som regel ikkje har noko dei skulle ha sagt. Eg vil tru at dei som sit i ministerkomiteen for energi, har ei viss snøring på kva det er Noreg held på med her oppe. Og eg veit ikkje kva EU-land du held til i, men det har vel ikkje vore vanleg praksis dei siste åra å halda folkerøystingar i dei enkelte medlemslanda for å godkjenna nye søkjarland? Eg hugsar at Storbritannia vart nekta medlemskap av Frankrike, men det er jo høvesvis lenge sidan no.

 5. Et eksempel for alle er nettopp Frankrike som i April 2005 har modifisert sin grunnlov, slik at franskmenn skal stemme i en referendum /folkeavstemning for å akseptere eller ikke nye land i EU. (paragraf 88/5, http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp)

  At dere har klart dere godt siden 1994 er ikke helt sant Eirik. Når Norge følger alle de reglene som EU vedtar uten at Norge har en eneste reppresentant i EU er dypt udemokratisk. Norge er egentlig flinkere enn de andre EU-landene i å ta imot alle direktiver, og er bedre integrert i EU enn UK, som ikke er med Schengen-avtale!

  Tror du virkelig at Norge har klart seg godt med en udemokratis husmanns avtale (EØS). Som jeg skrev tidligere har dere mindre selvrådrett i dag (2008) enn under unionen med Sverige. Hvis dette for deg er «å klare seg godt uten EU»…

 6. Haha, nei, du EU-borgar, eg trur ikkje me hadde hatt det stort betre dersom me hadde vore med i EU, og hadde måtta godta akkurat dei same direktiva, i tillegg til ein drøss med nye på andre politikkområde. Me hadde rett nok fått vore med på å avgjera kva som vil henda, men det folk ofte gløymer, er at Noreg er eit forsvinnande lite land med tanke på folketal. Me hadde hatt retten til å vera med, men me hadde framleis hatt fint lite me skulle ha sagt, og dessutan trur eg ikkje det er nokon i Noreg som vil påstå at folk flest har fått det merkbart «verre» (kva tyder det?) sidan me gjekk inn i EØS, sjølv om me har fått ei heil rekkje rettsakter tredde ned over hovuda våre. Så det! Kva EU-land held du til i, forresten?

 7. Det er ikke folketall som teller i EU Eirik, men konsensus og stemmevektfordeling. Dette innbærer at små land har, prosentvis, flere stemmer/ større makt enn de største landene i Europa.

  I tillegg gjelder «unanimitet / enstemmighet» fremdeles i mange saker.

  Det er et faktum at de landene som fikk størst gjennomslag for sine saker er nettopp Danmark og Spania, og ikke de største UK, D, og F. Det er et faktum at Norge svikter det nordiske samarbeidet med å ikke støtte nabolandene i EU-fora.

  Dette handler om felleskap, om å være med, om samarbeid, Eirik, ikke bare om ren økonomi. Disse er verdiene som vi sosialister og kommunister deler i hele Europa, og som får vi til å stå sammen i European Left (http://www.european-left.org/), det første felles EU-partiet!

  Norge er med i FN, og jeg håper ikke at du vil påstå at Norge bør gå ut av FN fordi landet ikke har nok makt der i forhold til folketallet.

  Jeg kommer fra en øy i middelhavet.

 8. EØS er en elendig avtale. Men vi tjener masse på den. Hva syns du om EU nå som island (forhåpentligvis) går inn i EU og ut av EØS? Syns du ikke det er på tide av Norge menger seg med resten av Europa?

 9. moi: 1. Island oppfyller ingen økonomiske krav som gir dem anledning til å søke om å bli et EU-land.
  2. EU og Europa er IKKE synonymt. Når skal ja-menneskene skjønne dette? Å si nei til EU er ikke det samme som å si nei til Europa!

 10. Tilbaketråkk: Er DU stolt over deg selv? « MittLivSomTirilPrestholm

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s