Godt nytt år – med barnetrygd til alle

2020 er i gang, og med det er Stavanger, Finnøy og Rennesøy slått sammen og det nye flertallets budsjett i Stavanger har trådt i kraft. Det vil mange familier merke når sosialhjelpen utbetales i januar. For første gang vil også familier på sosialhjelp få utbetalt hele barnetrygden.

Firen – En klassereise gjennom en delt by

Prøv en dag å sette deg på Kolumbus sin buss nummer fire der den starter ved Rosenli i Storhaug bydel og bli med den hele veien gjennom byen til den ender opp på Madla. På den tiden vil du ha foretatt deg en klassereise gjennom en av Norges mest klassedelte byer, Stavanger.