Stortingsinnlegg: Pensjon

Dette stortingsinnlegget handler om hvordan vi skal innrette samfunnet for at alle innbyggere, også eldre, skal få muligheten til å delta både i velstandsveksten og i demokratiske prosesser som angår dem selv.