Same shit, new wrapping?

Jeg kom til å tenke på en del når jeg så på dette bildet. Selv om Obama er helt fantastisk på enkelte områder, hva ligger bak? Både når det gjelder Midt-Østen og Vest-Sahara så er han noenlunde innenfor der jeg selv står. Men han kjemper vel også den imperialistiske kampen USA er kjent for? Mens…

Et valg i krisens tegn?

De markedsliberale kreftene i verden har kjørt økonomien i grøfta. Vi opplever krisetider i de fleste land, i større eller mindre grad. Til høsten er det valg. Det blir da avgjørende for hvem som skal rydde opp i etterskjelvene etter den krisa vi står midt i nå – og hvem som skal prøve å forhindre…

Hipp, hipp, HURRA! Bush kan til ***** dra!

ENDELIG! Bush forlater Det hvite hus. USA, verden og vi slipper mer til denne fyren. En som jeg regner for å være en av de minst byggende presidentene verden har sett. Mannen har skapt frykt, motarbeidet FN, hisset opp terrorister, vært en sterk bidragsyter til å skape finanskrise, sørget for at folk mista jobben og…

Bush tror han blir husket som frigjører…

Det fremkommer av et intervju at George W. Bush håper folket vil huske ham som en frigjører… Et mer forvrengt verdensbilde kan jeg vanskelig se for meg! «Jeg ønsker å bli husket som en president som frigjorde 50 millioner mennesker og bidro til fred. Jeg ønsker å bli husket som en person som først og…