Om markedsfundamentalisme og forbrukermakt

Denne første bloggposten i uken vil jeg bruke på markedet. For i vårt samfunn er man nødt til å forholde seg til markedet. Det griper dypt inn i våre liv, på både godt og vondt. Jeg har sagt det før og sier det igjen; markedet er sikkert fint når det kommer til godt utvalg i…

Markedets plass i samfunnet

Da er jeg tilbake til bloggen, etter en lang pause. Jeg vil takke alle som har kommet med støttemeldinger o.l. Det har hjulpet. Nå er det derimot tid for å komme tilbake til vanlig, og forsøke å holde bloggingen på mitt vanlig nivå, både hva gjelder hyppighet og kvalitet. I dagens samfunn har markedet stor…

FrP vil regulere markedet

Vi som trodde FrP var liberalister, må nå tro om igjen! De ideologiske prinsippene står ikke så sterkt i Siv Jensens parti. I høringsutkastet til arbeidsprogrammet til FrP kommer detfrem noe mange trolig lar seg overraske over at følgende ble tatt bort: «Regulering fra myndighetene burde i prinsippet være overflødig i en fri økonomi, siden…

Manglene ved et fullkomment marked

Per i dag finnes det ikke et fullkomment marked. Det finnes tilnærmet fullkomne marked, men selv i USA annerkjenner de at Staten av og til må bryte inn. Senest når det kom til en mulig krise og staten måtte bryte inn og overta dem. Som sosialist har jeg ikke tiltro til at markedet kan løse…