Boikott av Israel er ikke rasistisk!

Nyttårsaften gikk jeg ut i Rogalands Avis og krevde at man vedtar et kommunalt boikott av Israel. På debattsiden blir forslaget stemplet som rasistisk. Dette er jeg sterkt uenig i!

Fra 1948 til 1994 praktiserte myndighetene i Sør-Afrika en politikk som ble kvalifisert som apartheid. Befolkningen ble inndelt i rasekategorier, hvor enkelte hadde flere og bedre rettigheter enn andre. Det samme skjer i dag. Ikke i Sør-Afrika, men i Israel.

Palestinerne blir utsatt for rasisme daglig. Under merkelappen «forsvar» kjører Israel en offensiv mot palestinerne som er umenneskelig. En apartheid-mur som ikke skiller Israel fra Palestina. Muren skiller palestinske byer, familier, kolleger, venner og arbeidere fra å komme seg på jobb. DETTE er rasisme.

De som mener vi skal stå og se på at et helt folkeslag undertrykkes og okkuperes er feige. For å oppnå en mer rettferdig verden må vi komme med harde og effektive tiltak. En kommunal boikott, med sikte på en nasjonal boikott må til. Når man i sin tid boikottet Sør-Afrika var det ikke et spørsmål om etnisitet eller religion. Det er det ikke i dag heller (i Israel). Det handler om grunnleggende menneskerettigheter!

Israel har jo brutt en rekke FN-resolusjoner!

194; om flyktningenes rett til å vende tilbake til hjemlandet og rett til kompensasjon.

242; om fullstendig tilbaketrekning av israelske styrker fra de okkuperte områdene.

338; som garanterer palestinernes rett til selvbestemmelse.

446, 465; som fordømmer israelske bosetninger som illegale.

478; som erklærer Israels annektering av Øst-Jerusalem ugyldig.

Jeg har ingen verdens ting mot jøder eller den enkelte israeler. Dette handler om staten Israels okkupasjon. Og det vil koste å bo i en okkupantstat så lenge okkupasjonen pågår. Jeg ønsker en boikott av Israel for å få slutt på okkupasjon og krig – til sikkerhet for israelere og palestinere.

Under Gazakrigen i fjor ble jeg like lei meg for alle sivile tap på begge sider. Mens det var 3 sivile israelere som døde som følge av krigen, var det over 1300 palestinere som døde av det samme. Dette er veldig uproporsjonalt og det viser hvem som er den sterkeste parten i krigen.

Å ikke akseptere en boikott for å være et politisk virkemiddel er en mistolkning av SUs budskap. Men om man ikke tør å gjøre noe for palestinernes frihet er man reaksjonær og feig. De som vil stå og se et helt folk bli slaktet ned, undertrykket og okkupert er feige og kan ikke kalle seg frihetsforkjempere. Reaksjonære handlinger har aldri skapt fred. Historien vil vise at palestinerne frikjennes.

20 kommentarer om “Boikott av Israel er ikke rasistisk!

 1. Du må huske det er en kompleks strid du har tatt parti i. Det er i mine øyne rasistisk og alt for enkelt å gå til boikott av Israel. Denne striden kan ikke på noen måte sammelignes med striden som var i Sør Afrika. Hamas og støttespillere har sendt inn raketter mot Israel i 8 år. Når det er sagt er det flere ting Israel selv må ordne opp i, blandt annet bosettingspolitikken, transport inn og ut av Gaza og den overdrevne makten de bruker når de gjengjelder. Dette er en av de vanskeligste konfliktene vi har i verden idag og kan aldri løses med makt.
  Israel er det eneste landet som kan kalles demokratisk i området, de sloss mot til dels fanatiske krefter, selv om de er milltært overlegne er det et problem når de sloss mot fragmenterte grupper i samme område. Dette vanskeliggjør en fredelig løsning. At Norge har gitt støtte til Hamas er i mitt sinn ubegripelig og forkastelig. Dette har gitt legimitet til en terrororganisasjon.

 2. Makan til «politiker»!! Dersom du skal halde fram med å vera representant for SU så bør du snarast sette deg inn i realitetane, før du dummer deg enda meire ut!! Det finnes mange «storpolitikerre» i dag som ikkje VIL skjøne at Isael går under som ein Jødisk nasjonalstat dersom «palestinaarabarane» skal «heim» til Israel. Da blir jødane i mindretal i sitt eige demokrati.
  Jordan burte forlengst la «palestinarane» kome til Jordan, da det er flusst med plass der! Jordan ynskte i 1922 (?) å kalle seg Palestina, men vart frarådd det av Britane,som hadde palestinamandatet den tida.
  «Jordan is Palestine. Palestine is Jordan. This is the royal decree and sentiments of two of the kings of Jordan…. «Palestine and Jordan are one…» sa Kong Abdullah i 1948. «The truth is that Jordan is Palestine and Palestine is Jordan,» sa Kong Hussein of Jordan, in 1981.

  Sjå:http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchristianactionforisrael.org%2Fisreport%2Fjanfeb04%2Fjordan.html&h=af1c9a6ea8c109bf6de328a9f1566236

 3. Du føler ikke at sammenlikningen mellom HAMAS på Gazastripen og uskyldige svarte Sør-Afrikanere setter de stakkars svarte i Sør-afrika i et litt dårlig lys da?

 4. På den andre siden må vi ikke glemme at Israel som stat eksisterer på grunnlag av at Jødene i følge bibelen (eller Penteteuch (eller hvordan det staves(jødenes mosebok)) rømte fra egypt og bnosatte seg i dette «lovede land».

  Det fins ingen nedtegnelser til at Moses (eller noen annen slave) rømte fra Egypt med et helt folk, og bibelen som et historisk dokument er langt fra korrekt eller troverdig.

  Og i og med at palestina har vært palestina lenge, og jødene har vært spredt rundt om i hele verden nesten like lenge, synes jeg at staten Israel ikke har krav på NOE SOM HELST LANDOMRÅDE i det hele tatt. De ble undertrykt gjennom hele historien og etter andre verdenskrig klarte de (på grunnlag av gamle historier og overtro) å grine seg til et stykke land som allerede var eid av noen andre.

  Det Israel gjør mot palestinere er i mine øyne like ille som det som skjedde under 2. Verdenskrig. Og for å kunne stoppe overgrepene må staten Israel sanksjoneres. Og siden man ikke kan gå til militære virkemidler mot Israel på grunn av deres beskytter, U$A, må vi prøve å bruke økonomiske virkemidler for å stoppe galskapen.

  Taliban, Iran og Israel er alle tre eksempler på hvorfor stater skal holdes sekulære. Religion forgifter allt, og Israel er i mine øyne legemligjørelsen av religiøst tyranni.

  Stå på, Eirik… til slutt klarer vi det!

 5. Det er også på tide å boikotte Syria og Jordan som undertrykker sine naboer. Jordan har også okkupert Palestinske områder, hvorfor kan ikke SU demonstrere litt mot det også. Hvorfor kan ikke SU demonstrere mot OPEC landenene og resten av de arabiske landene forøverig sin total mangel på engasjement i Palestina/Israel spørsmålet?

  Tror du Israelerne ønsker evigvarende krig i landet sitt?
  Tror du Palestnerne ønsker evigvarende krig i landet sitt?

  Kan du fortelle meg hvordan Israel skal takle 4000 raketter skutt inn i Israel fra Palestinske områder.
  Kan du og SU komme med en løsning på hvordan Palestinske myndigheter skal ta ansvar og fengsle dem som skaper terror og frykt mot staten Israel.

  Klarer du å finne ut for meg hvor mange Istraelere som sitter inne i fengsel i rettstaten Israel som er fenglset for å ha planagt eller utøvet terror mot palestina(ere) «til opplysning er det jævlig mange flere enn det palestinerne har i sine fengsler for å ha gjort det samme mot Israel.

  Kan du også gjøre rede for hvorfor Palestinske myndigheter ikke griper fatt i de elementer som skaper ufred mellom palestina og Israel og fenglser dem, slik enghver annen rettstat ville gjort?

  Kan du også fortelle meg hvorfor Palestinerne takket nei til et tilbud gitt av Israel om å få opprette en Palestinsk stat i henhold til Palestinernes ønske, med lovnad om full tilbaketrekning fra okkupert land med en betingelse. Palestina skulle være demilitarisert, akurat som Norge i 1905 da vi gikk ut av union med Sverige? Er det slik at det er viktigere for Palestinerne med våpenmakt, enn sitt egne fredfulle land?

  Når du svarer på dette blir jeg glad, og da kanskje jeg skjønner noe mer av sosialismen du står for.

  Soialist, Mao var sosialist og jeg kunne fortsatt i det uendelige.

 6. «Du må huske det er en kompleks strid du har tatt parti i. Det er i mine øyne rasistisk»

  Det er vel ikkje rasistisk å ha gått glipp av noko av kompleksiteten i ei sak?? Samme kor god eller dårleg forståing me har av ei sak, tek me jo standpunkt på bakgrunn av det me VEIT. Her seier du jo at det å peika seg ut eit parti på bakgrunn av ufullstendig kunnskap alltid er rasistisk! Forbehold heller dette ordet til dei gongene det gir meining, så vert det kanskje ikkje heilt tomt.

  «Hamas og støttespillere har sendt inn raketter mot Israel i 8 år.»

  – Og Israel har okkupert Palestina i mange tiår! Syns du verkeleg det kan samanliknast? Eg syns han her har eit godt poeng: http://www.youtube.com/watch?v=vCw6L8SDSgA – fritt gjengitt: «Dette er som ein kamp mellom ein israelsk kjempe og ein palestinsk dverg. Kjempa klager på at dvergen stadig vekk slår under beltestaden, men han når jo faen ikkje lenger opp!»

  Hamas er ikkje meir ein terroristorganisasjon enn staten Israel er det. Terrorisme har til hensikt å skremma, og let menneskedrap komma som eit underordna verkemiddel for eit anna mål. Det er NETT det Israel gjer når dei teppebombar Gaza og ABSOLUTT ikkje skiljer mellom sivile og kjempande.

  Ingen på utsida, med vitet i behald, forsvarer det Hamas står for, men det er da ikkje vanskeleg å FORSTÅ at dei har den stillinga dei har i Gaza! Det er da berre å forventa at deler av eit undertrykt folk før eller seinare tyr til væpna kamp når dei opplever at ingenting anna nyttar. Hamas er langt frå å representera meiningane til fleirtalet av Gaza-befolkninga, men dei utgjer den einaste synlege motstandsrørsla. Kven elles forventar du at folk skal snu seg til?

  For det andre, og dette er også viktig: Det må aldri akspeterast – og det ER i strid med internasjonal lovgiving! – å straffa heile befolkninga kollektivt for det somme ekstremistar eller desperate enkeltindivid føretek seg! Det er dette som skjedde i Gaza for eit år sidan. Det er dessutan faen meg ikkje mykje skade desse rakettane har gjort på Israel alt i alt heller.

  Her er ei utfordring til deg: Kan du, i heile perioden sidan den andre intifadaen braut ut i 2000, finna tal på israelske dødstal som kjem i nærleiken av å kunna legitimera ein massakre på over 1400 menneske?

  «Dette er en av de vanskeligste konfliktene vi har i verden idag og kan aldri løses med makt.»

  Det har du heilt rett i. Israel løyser alle sine problem med makt, men dei løyser ingenting for palestinarane. Skal me få slutt på dette, må me konfrontera Israel sin maktmisbruk med økonomisk motmakt. Det israelske samfunnet må få kjenna på kroppen at framferda til styresmaktene får konsekvenser. Det at israel er eit demokrati er berre positivt for boikottkampanjen. Det tyder at styresmaktene vert stilte ansvarlege overfor folket når reaksjonane vert sterke nok.

  • Svar til Kenneth

   “Du må huske det er en kompleks strid du har tatt parti i. Det er i mine øyne rasistisk”

   Det er vel ikkje rasistisk å ha gått glipp av noko av kompleksiteten i ei sak??

   Her glemte du å vel å ta med resten av setningen som var: …og alt for enkelt å gå til boikott av Israel.

   Her seier du jo at det å peika seg ut eit parti på bakgrunn av ufullstendig kunnskap alltid er rasistisk!

   Dette er med respekt å melde stråmannargumentasjon. For å delta i en viktig samfunnsdebatt er det riktignok en fordel med bakgrunnskunnskap.
   Men jeg sier ikke at personen er rasistisk, jeg sier at jeg oppfatter uttalesen som forøvrig sikkert er lite gjennomtenkt som rasistisk.
   Og det er den, om du legger FN,s definisjon til grunn.

   Og Israel har okkupert Palestina i mange tiår! Syns du verkeleg det kan samanliknast? Eg syns han her har eit godt poeng.

   Jeg forsvarer ingen okkupasjoner eller bruk av vold. Således nevner jeg dette i mitt innlegg.

   Hamas er ikkje meir ein terroristorganisasjon enn staten Israel er det.
   Terrorisme har til hensikt å skremma, og let menneskedrap komma som eit underordna verkemiddel for eit anna mål.

   Norge (les regeringen) er det eneste landet som har akseptert Hamas og dette skammer jeg meg dypt over her er vi veldig uenig.Her har du et lite utdrag over hvordan verden forøvrig ser på saken.

   International Designation of Hamas
   United States Lists Hamas as a «Foreign Terrorist Organization» [261]
   Canada Describes Hamas as a «a radical Sunni Muslim terrorist organization.» [262][263]
   European Union Lists Hamas among the entities against which it applies restrictions in order to combat terrorism. [264]
   Israel The Israeli Ministry of Foreign Affairs states that «Hamas maintains a terrorist infrastructure in Gaza and the West Bank, and acts to carry out terrorist attacks in the territories and Israel.» [265]
   Japan Stated in 2005 that it had frozen the assets of «terrorist organizations, including… Hamas.» [266]
   Australia The military wing of Hamas, the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, is listed as a terrorist organization. [11]
   United Kingdom Lists Hamas as a «proscribed terrorist group». [267]
   Norway Norway was the first Western country to recognize the 2007
   Palestinian government consisting of both Hamas and Fatah, and Norwegian officials have met with Hamas representatives on several occasions.
   «We know that the USA and the EU have legal obligations since they have Hamas on their terrorist list.
   We must be able to take an independent decision about contact,» Norwegian foreign minister Jonas Gahr Støre responded to a 2006 United States’ attempt to dissuade Norwegian contact with Hamas. [268]
   Jordan Banned Hamas in 1999.

   Ingen på utsida, med vitet i behald, forsvarer det Hamas står for, men det er da ikkje vanskeleg å FORSTÅ at dei har den stillinga dei har i Gaza! Det er da berre å forventa at deler av eit undertrykt folk før eller seinare tyr til væpna kamp når dei opplever at ingenting anna nyttar. Hamas er langt frå å representera meiningane til fleirtalet av Gaza-befolkninga, men dei utgjer den einaste synlege motstandsrørsla. Kven elles forventar du at folk skal snu seg til?

   Eg ville av hele mitt hjerte håpet at Palestinerene satset på Fatah.

   For det andre, og dette er også viktig: Det må aldri akspeterast – og det ER i strid med internasjonal lovgiving! – å straffa heile befolkninga kollektivt for det somme ekstremistar eller desperate enkeltindivid føretek seg! Det er dette som skjedde i Gaza for eit år sidan. Det er dessutan faen meg ikkje mykje skade desse rakettane har gjort på Israel alt i alt heller.

   Helt enig, men det er nettopp her vår kjære unge politiker trør feil, han vil jo også straffe en hel befolkning.

   Her er ei utfordring til deg: Kan du, i heile perioden sidan den andre intifadaen braut ut i 2000, finna tal på israelske dødstal som kjem i nærleiken av å kunna legitimera ein massakre på over 1400 menneske?

   Nei, det kan jeg ikke og det er heller ikke mitt poeng. Jeg forsvarer absolutt ingen som helst form for vold, hverken mot Palestinere eller andre mennesker. Men vi her på berget har sterke oppfatninger om hva som er rett og galt i verden, og jeg vil minne om at rakettskyting ikke er endel av hva som er riktig. Israels voldsomme fremferd er også forferdelig, men det å vinne sympati går ikke gjennom krig. Jeg misliker sterkt mye av det Israel foretar seg og har foretatt seg, men som politiker har man et særlig ansvar for å skape forsoning gjennom hvordan man fremlegger saker. En offentlig uttalese kan skape konflikter.

   Israel løyser alle sine problem med makt, men dei løyser ingenting for palestinarane. Skal me få slutt på dette, må me konfrontera Israel sin maktmisbruk med økonomisk motmakt. Det israelske samfunnet må få kjenna på kroppen at framferda til styresmaktene får konsekvenser. Det at israel er eit demokrati er berre positivt for boikottkampanjen. Det tyder at styresmaktene vert stilte ansvarlege overfor folket når reaksjonane vert sterke nok.

   Da er vi tilbake på punktet lengre oppe, man tjener ingenting på å straffe et helt folk, det er rasistisk og skaper bare mer konflikter. Skal man få en løsning på denne konflikten er det USA og FN som må vise baller og komme frem med en felleserklæring. Denne må fremlegges partene med de fordelene og ulempene det vil få for dem og ikke følge avtalen. Kun da vil man kunne få en konsensus internasjonalt.
   Det vi prøver på her oppe I nord kalles på engelsk “try to boil the ocean”

 7. Du sitter der på løvene forran Stortinget, og det er vel der du havner en dag. Opp og frem, men vet du hva du snakker om?

  Pass på med de ytringene du kommer med på vegne med partiet ditt. Du trekker både SU og SV ned i gjørma.

 8. Inge, eg skal prøva å svara på hovudmomenta i det siste svarinnlegget ditt til meg. Først:

  Eg ser at eg las setninga di feil den første gongen. No ser eg at du meinte det var rasistisk å boikotta Israel, og ikkje rasistisk å ha gått glipp av noko kompleksitet. Då forstår du nok at eg heller ikkje prøvde meg på noko stråmannsargumentasjon, men berre misforsto deg.

  Du må gjerne sjå boikotten som ei «kollektiv avstraffing». Som boikott-tilhengar ser eg det ikkje så mykje som ei «avstraffing» som eit trugsmål om konsekvensar for Israel sine handlingar. Eg meiner til og med at boikotten må famna breitt, men så er det sjølvsagt også eit mål å sikta seg inn på område der det finst klåre samanhengar. Til dømes er det viktigare at Noreg trakk seg ut av Elbit, som direkte bidrog med å utvikla overvakingsutstyr til apartheidmuren (som har blitt dømt som ulovleg i domstolen i Haag), enn at me boikottar kreti og pleti som kjem ut av landet.

  Jaffa-appelsinen har blitt eit symbol for boikottkampanjen fordi den representerer eit direkte tjuveri frå palestinarane. Merkevara og landområda appelsina vert hausta i var rettmessig palestinarane si. Veolia vart objekt for ein omfattande kampanje som tapte dei så mange pengar i resten av verda at dei vurderte det ulovlege trikkeprosjektet sitt på Vestbreidda som uprofitabelt. Dette er gode prosjekt, og ein god siger for boikottrørsla.

  Men det er ikkje sagt ein plass i dette at heile det israelske samfunnet utan vilkår skal «avstraffast» med boikott. Ein ønsker først og fremst å råka selskap som profiterer på apartheid, akademia som bidreg med apartheidvennleg forsking, og sjølvsagt STATEN Israel som administrerer heile systemet: Derfor bør oljefondet trekka seg ut av alle statsobligasjonar med Israel og slutta å selga vapendeler som kan enda opp med å drepa palestinarar.

  Sjølv i Israel fins det grupperingar som støttar boikott av Israel, og det bør oppmuntrast til at større deler av det sivile samfunnet i Israel tek avstand frå ugjerningane som staten Israel i dag står for.

  Eg kan ikkje sjå føre meg at nokon kan klara å vri Israel sin massakre på Gaza til noko som kan sidestillast med dette på samme måte som eg har gjort med boikottkampanjen her.

  Og så er det jo slik at ein boikottkampanje – i og med at den er ei åtvaring og ei oppmuntring til å ta avstand frå israelsk apartheid – kjem «litt etter litt». Me vinn terreng smått om senn, og vinner små sigrar som først og fremst råkar dei ansvarlege. Det er ikkje slik at boikottkampanjen slepp seg på heile det israelske samfunnet som eit voldsomt og kraftfullt økonomisk sjokk som sender alle ut i arbeidsløyse. «Sjokkeffekt» er betre å nytta som bilete på nettopp teppebombinga av Gaza.

  Så eg ber deg: Hald deg til Eirik sine uttalte motiv og set deg litt inn i motivasjonen bak boikotten. Då ser du tydeleg at dette har ingenting med rasisme å gjera.

  «Norge (les regeringen) er det eneste landet som har akseptert Hamas og dette skammer jeg meg dypt over her er vi veldig uenig.Her har du et lite utdrag over hvordan verden forøvrig ser på saken.»

  Korleis USA og deira allierte i verda laust definerer terrorisme er ikkje så veldig interessant. Det kan argumenterast mot at Hamas er ein terroristorganisasjon for dei som er interesserte i nøyaktige definisjonar av omgrepet, men det begav eg meg ikkje inn på her! Eg strekte meg ikkje lengre enn til at eg ba om å sidestilla Israel si framferd som «terrorisme» vel på linje med Hamas si framferd. Dette ignorerer du glatt.

  At Noreg har «akseptert Hamas» stemmer ikkje. Noreg har kun anerkjend den kortlevde samlingsregjeringa mellom Hamas og Fatah, der Hamas let seg tøyla og fråveik meiningane sine om Israel sitt eksistensgrunnlag. Dei gjekk faktisk så langt at dei anerkjente grensene av 1967! Det er da eit populært krav i stort sett heile den pro-palestinske rørsla i verda, og knapt kontroversielt!

  «Eg ville av hele mitt hjerte håpet at Palestinerene satset på Fatah.» (som kommentar til at Hamas har «monopol» som motstandsalternativ).

  Fatah har mange korrupsjonsanklager retta mot seg, og er upopulære mellom somme fordi dei er for kompromissviljuge overfor Israel. Men eg trur du veit godt at Hamas de facto styrer Gaza uansett. Slik har det vore heilt sidan samlingsregjeringa braut saman.

  «som politiker har man et særlig ansvar for å skape forsoning gjennom hvordan man fremlegger saker. En offentlig uttalese kan skape konflikter.
  (…)
  Skal man få en løsning på denne konflikten er det USA og FN som må vise baller og komme frem med en felleserklæring. Denne må fremlegges partene med de fordelene og ulempene det vil få for dem og ikke følge avtalen. Kun da vil man kunne få en konsensus internasjonalt.»

  Årsakene til at det no veks fram ei stor boikottrørsle er mange, og er tufta til dels på ei oppfatting – som eg deler – av at ein ikkje kjem særleg langt med dei meir diplomatiske midla med Israel. Eirik ramsa opp i innlegget sitt ei LANG rekke FN-resolusjonar med klare signal om at Israel bryter forpliktingar overfor flyktningar, bryter folkeretten ved å bygga busetnadene på Vestbreidda, fordømmer annekteringa av Aust-Jerusalem, med meir. Der rauk FN-kortet ditt!

  USA er ein av Israel sine største støttespelarar, og det veit du nok også. Obama har stilt krav til Israel om å stoppa busetnadene, men som ein finger i trynet på Obama, godkjende Netanyahu storstilt bygging av fleire busetnader samme dagen som det første møtet mellom dei to der Obama stilte dette kravet. Bygginga har ikkje stoppa opp.

  Eg meiner Obama ikkje går langt nok – alle busetnadene må vekk frå Vestbreidda. Men her er det eit enda viktigare poeng at Israel også mot Obama berre MÅ demonstrera for heile verda at ingen kan fortella dei kva dei skal gjera! Obama, verdas store håp! USA er framleis hovudeksportør av vapen til Israel, og utanriksminister Clinton er blant Demokratane sine varmaste Israelvenner.

  Viss me skal legga palestinarane si skjebne i FN og USA sine hender, kan me sitta lenge! For at leiarane i verda skal kunna føreta seg grep overfor Israel må dei ha folket i ryggen også. Boikottkampanjen bidreg til å spreia informasjon om Israel sine overgrep og å sanka støtte og konsensus om løysingar som ivaretek palestinarane sine krav, og som ikkje berre blindt godtek Israel sin maktposisjon som utgangspunkt for fredsforhandlingane.

 9. Kjære Eirik. Du må ikke være så hjernevasket at du kun leter etter negative ting om Israel og positive ting om Palestina. Når folk stiller deg spørsmål om motstanderenes ønske om å utslette Israel burde du på forhånd vite om dette, ikke kreve «bevis». Bevisene har da blitt sittert mange ganger i ulike media. Likeså bør du se på historien til Israel og jødene. Ikke bare ta enkeltepisoder isolert. Du vet forhåpentligvis om at jødene har bodd i Israel lenge før muslimene, at de har blitt forfulgt i gjennom hele historien, at de jevnlig har blitt angrepet av mange ulike nasjoner og styresett osv.
  Det er flott at du har et engasjement, men les begge sider av saken. Jeg håper du blir en stor politiker. Vi trenger folk som deg med engasjement og pågangsmot. Bare sørg for at meningene er gjennomtenkt.

 10. http://www.antisemittisme.no/articles/a491.htm

  Eg kunne ha synt til mange andre linker óg, men denne holder lenge. Det ER allerede ein «palestinsk stat» oppretta på østsida av Jordanelva, som Israel vil godta, men som dei muslimske arabarane ikkje vil bruke som ei løysing, avdi muslimane skal ha heile Israel, korkje meir eller mindre! Jødane skal jagast på havet!! Jødane er 2% av befolkningen i Midt-østen, men har berre fått 0,2 % av arealet!

 11. Hvis du oppfordrer til total boikott av en stat, bør du selv gå foran med et godt eksempel. Har du kastet mobilen din, eller eller pc’en ??? Nei, tenker ikke det, og begge disse innholder garantert deler utviklet i Israel… Har du sagt A, får du pigadø si B også….

 12. Jeg er sjokkert over at en ung gutt på 18, setter seg smilende, triumferende, på Stortingets løve, og oppfordrer til å gjøre et annet folk arbeidsløs og fattig!

  Hvorfor ikke heller boikotte Norge? Vi dreper jo opprørere i Afganistan!

 13. ———————–
  Ettersom denne saken har fått stor oppmerksomhet i Rogalands Avis føler jeg det er på sin plass å komme med noen presiseringer samt oppklare noen fakta.

  Jeg personlig tror på ingen måte lederen for Sosialistisk Ungdom (Stavanger), Eirik Faret Sakariassen, er rasist.

  Derimot påpeker jeg at gjennomførelsen av en kommunal / nasjonal boikott av staten Israel vil være brudd på Norges forpliktelser i henhold til FN «konvensjonen om utryddelse av alle former for rasediskriminering»

  Her blir rasisme definert som: «…enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

  Når man tar utgangspunkt i denne definisjonen, er det helt klart ett boikott vedtak av Israel vil være rasisme.

  Eirik Faret Sakariassen nevner «boikotten av Apartheid i Sør-Afrika» som ett eksempel på hvorfor en boikott av Israel ikke vil være rasisme. Forskjellen er at i 1962 vedtok FN resolusjon 1761 som innebar økonomisk og diplomatisk boikott av apartheidstyret i Sør-Afrika. (Sanksjon)

  Altså er Sanksjoner i henhold til folkeretten (FN) noe helt annet enn gjennomførelsen av en kommunal boikott av Israel.

  En kommunal boikott kan derfor sammenliknes med privatrettslig lynsjing istedenfor å fremme en sak for en domstol.

  Det er kun FNs sikkerhetsråd som kan fatte lovlige vedtak når det gjelder slike sanksjoner.

  Noe annet vil være brudd på Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om rasediskriminering (rasisme).

  Link: http://no.wikipedia.org/wiki/Sanksjon_(folkerett)
  ————–
  Fra debatten: http://siddisland.no/-/bulletin/show/525080_boikott-israel

 14. Jeg må bare si at, slik jeg leser ditt innlegg, Kvennejorde, er den eneste forskjellen mellom Eiriks foreslåtte boikott og FNs boikottresoslusjon at sistnevnte er vedtatt i et høyere organ med flere mennesker og større konsekvenser.
  Begge har en valgt forsamling med gitte fullmakter som gjør et vedtak på vegne av det folket de representerer og får konsekvenser for et folk forsamlingen ikke representerer!

 15. Andreas: Kommunestyret i Stavanger / Norge som nasjon er ikke gitt rettigheter til å sanksjonere på tvers av FN «konvensjonen om utryddelse av alle former for rasediskriminering».

  Ei har Norge rettigheter til å sanksjonere på tvers av andre konvensjoner som «Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene» osv.
  ——
  «Alle land i verden (utenom Vatikanet) har signert FN-pakten, og på den måten har de overlatt en del av sin suverenitet til FNs sikkerhetsråd».
  Source: http://no.wikipedia.org/wiki/Sanksjon_%28folkerett%29

  Link: http://no.wikipedia.org/wiki/Folkerett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s