Bokanmeldelse: The Real FrP

Mange av oss har fulgt The Real FRP i sosiale medier med stor glede og mye latter. Svein Vathne har vært en solid bidragsyter til norsk, politisk satiré og dette understrekes ytterliggere av boken han nå har begått.