Skuffende fra Venstre og KrF!

I mars invitere Stavanger SV til å danne en miljøallianse i Stavanger. Skuffende nok er det lite engasjement for å samle gode krefter for miljøsaken… Miljøpolitikken i Stavanger er ikke mye å skryte av. Alle utslipp øker og det har de gjort lenge. Tiden er overmoden for å tenke nye tanker i miljøpolitikken, og med…

SV vil ha gratis buss, bybane og metro!

I Stavanger Aftenblad tok bystyrekandidat og fylkesleder Rune Kloster Tvedt og jeg til orde for Stavanger SVs programforslag for kraftig utbygging av kollektivtransporten i regionen. Saken kan leses her! For å redusere CO2-utslipp fra transport er det viktig at bilbruken reduseres kraftig. For SV er løsningen å skape et bedre transportalternativ enn privatbilen. Dette vil…

Gode, grønne og gratis reiser

SVs mål er at det skal være lett og behagelig å reise miljøvennlig! Gjennom mange år har høyresiden i fylket styrt kollektivtilbudet. De øker bussprisene hvert eneste år, samtidig som rutetilbudet blir dårligere. Hvis målet er at flere skal reise kollektivt er dette stikk motsatt retning av all sunn fornuft. Det skal lønne seg å…