Ytringsfrihet – grunnleggende i et demokrati

De fleste kjenner nok til Amnesty. Om det er noen som driver godt arbeid for å sikre mennesker grunnleggende rettigheter, så er dette organisasjonen. Jeg er en av mange som bruker dagens bloggpost på å blogge om ytringsfrihet og deres nettkampanje. Her kommer litt hentet fra Amnesty: «Tastet seg til fengselsstraff 18. august 2006 satt…

Å være herre i eget hus

For meg er det flere grunner til å være motstander av norsk medlemskap i Den europeiske union. Det være seg miljø, solidaritet eller et godt arbeidsliv. Men for min del så er det en grunn som står over alle andre: folkestyre! En av de beste grunnene til å være mot EU er måten de overstyrer…

EU-demokratiet

EU har grunnleggende demokratiske problemer. En av hovedgrunnene til min EU-motstand er at vi vil skape lang avstand mellom folket og de som bestemmer over oss, om vi skulle bli styrt fra Brüssel. Dette kommer også klart frem i en artikkel trykket i the EUobserver. Det landet som kjenner best til det kommende EU-valget er…

Demokrati eller effektivitet?

Nå er jeg på mitt siste Landsstyremøte i Ungdom mot EU for denne perioden. Etter å ha tenkt meg mye om har jeg kommet frem til at jeg ikke tar gjenvalg kommende periode. Det er både valgkampsår og mye annet som står på tapetet det kommende året. Men dette vil på ingen måte påvirke mitt…

Den €uropeiske union #1: Folkestyre og demokrati

Det kommer de neste dagene til å komme en føjetong om EU og ulike emner innenfor EU-systemet. Mye av informasjonen hentes fra et fornuftig hefte, utgitt av Nei til EU, og heftet heter EU-guiden. For svært mange av innbyggerne i EU-land så forstår de ikke hva EU driver med. 82 % opplever at EUs institusjoner…

Comics that aren’t really funny

Denne tegningen kom jeg over i utgave 25 av Ny Tid. I og for seg så er den morsom, men den forteller jo faktisk virkeligheten fra Zimbabwe. Om omtrent en uke går velgerne i Zimbabwe til valgurnene. Mugabe har uttalt: «Bare Gud, som utnevnte meg, kan fjerne meg, ikke MDC, ikke britene.» Demokratiet er virkelig…

KrF #3: Internasjonale spørsmål og demokrati

Bistand KrF anser seg selv for å være ufattelig flinke når det gjelder fattigsdomsbekjempelse og solidaritet. Men er det egentlig slik det henger sammen? Og ser KrF sakene sine i en større sammenheng? KrF er for frihandel som til stadighet fører til større og større fattigdom for u-land. På den måten så blir nyttesløst å…