Demokrati eller effektivitet?

taking_europe

Nå er jeg på mitt siste Landsstyremøte i Ungdom mot EU for denne perioden. Etter å ha tenkt meg mye om har jeg kommet frem til at jeg ikke tar gjenvalg kommende periode. Det er både valgkampsår og mye annet som står på tapetet det kommende året. Men dette vil på ingen måte påvirke mitt syn på EU.

Jeg får mange ganger spørsmålet om de ikke finnes noen gode sider ved EU. Det gjør det selvsagt. Man har det for eksempel lettere som student om man kommer fra et EU-land. Men nå skal det sies at dette også er et virkemiddel EU bruker for å «straffe» europeiske land som ikke er EU-medlem.

Så grunnen til at jeg er mot EU er temmelig enkel. Jeg er – i ordets rette betydning – demokrat. Ikke som i partiet Demokratene i Norge eller forsåvidt Demokratene i USA. Jeg er demokrat som at jeg ønsker et utvidet og godt demokrati. Derfor er jeg også mot EU. Jeg mener EU er et overnasjonalt organ, som på mange områder vil overstyre det norske folket.

Det er ingen tvil om at EU veldig ofte er effektive. Men all effektiviteten går på bekostning av demokratiet. Se på Irland. De stemte nei til Lisboa-traktaten. Nå kjører EU opp en ny folkeavstemning. Og det kommer de vel til å gjøre frem til de får det svaret de ønsker.

EU respekterer ikke demokrati. De ønsker å kjøre sine ideer og tanker inn i andre land, uten å høre med folket først. Det er jo mest effektivt å ta omveien rundt folket!

Dette er altså NOK en grunn til å være mot EU og for folkestyre!

19 kommentarer om “Demokrati eller effektivitet?

 1. Hvorfor du ser på det med studentene som straff er litt sært. De sier at hvis du blir med her så får du dette tilbudet. Jeg ville kalt det et insentiv, ikke straff. Vi taper ingenting ved å ikke være med der men vi får heller ingenting av de godene som vi kunne hatt.

  Hvis du taper en sak idag Eirik, kommer ikke du til å prøve å kjempe for den ved en senere tid? Dere prøver jo iherdig å få oss ut av Nato mens resten av Norge vil ha oss der. Jeg respekterer din rett til å kjempe for dine ideer og idealer, det eneste jeg forventer igjen er at andre kan gjøre det samme.

 2. EU overstyrer det norske folket gjennom det monsteret som heter EØS-avtalen, som neisiden har vært med i å godta (!). Med EØS-avtalen har ikke Norge beholdt sin selvrådrett. Tvert imot har Norge mindre selvrådrett nå, enn det som landet hadde hatt med et fullt medlemskap i EU.

  EU la seg styret av konsensus (enighet). Dette betyr at ingen land skal føle seg overkjørt i sine vitale interesser. I tillegg har EU et system for stemmevekting som gir de små landene mye mer makt i forhold til befolkningen. Det er et faktum at Danmark og Spania er de landene som har fått mest gjennomslag for sine forslag.

  I tillegg blir alle avgjørelse tatt i en medbestemmelsesprosess mellom EU-parlamentet (direkte demokratisk organ) og ministerrådet (indirekte demokratisk organ). Ingen avgjørelse kan bli tatt på EU-nivå i de sakene som beste kan løses på nasjonalt, regionalt eller kommunalt nivå (Les: subsidiaritetsprinsipp/ nærhetsprinsippet = Maastricht-traktaten).

  Alle interesseorganisasjoner (blant annet Belona) er med i kommisjones sin arbeid i utforme EU-regelverket.

  Eirik, jeg klarer ikke å se noe udemokratisk i dette. Selvfølgelig kan alt gjøres bedre, med å gi for eksempel mer makt til EU-parlamentet, i bekosting av statenes makt.

  For det som gjelder Irland, vet du mer enn meg at i dette landet presset konservative gale kristne en stor kampanje mot EU fordi de er redde å må akseptere fri-abort og homofil-ekteskap. Når man stemmer på en EU-folkeavstemning blir ofte nasjonalpolitikk avgjørende. Uansett er opp til Irland selv å rydde opp i denne saken, ellers hele traktaten blir kastet i søppla.

 3. «EU overstyrer det norske folket gjennom det monsteret som heter EØS-avtalen, som neisiden har vært med i å godta (!)»

  EØS-avtalen vart stifta på AP sitt bakrom i -93, i forkant av folkeavstemninga om EU i -94 utan demokratisk innverknad. Det er ingen røyndom at AP har den mest EU-kåte partieliten i det norske partisystemet. Dei kan knapt tilkjennast «nei-sida.»

  Valdeltakinga i EU har stadig gått ned og ligge under 50% sidan 1999. Kva seier det om legitimiteten til systemet?


  «EU la seg styret av konsensus (enighet). Dette betyr at ingen land skal føle seg overkjørt i sine vitale interesser.»

  Slåande logikk! Viss EU *seier* at dei skal la seg styra av konsensus og at ingen land skal føla seg overkøyrte, så *blir* det heilt sikkert slik også! Ikkje sant?

 4. Med referanse til overskrifta på bloggposten, ser eg forøvrig ingen motsetnad mellom demokrati og effektivitet i det store biletet. Kapitalismen er med liten tvil overlegen til å fremje masseproduksjon og blind effektivitet i den enkelte sektor, men fy faen så mykje unødvendig piss systemet vårt fører til også!

  Lesaren er kanskje kjend med at USA har fleire tusen kjernevåpen, nok til å blåse jorda i filler mange gonger? Kven er det vapenindustrien produserer så vanvittig mykje for, eigentleg? Er dei redde for intergalaktiske terroristar? Og kva for samfunnsmessig effektivitet bidreg våpenproduksjonen til? Folk flest i verda ser ikkje ut til å få det betre med tida.

  Det blir brukt meir pengar på våpen enn medisiner. Ville du ha kryssa av på «våpen» på stemmesetelen din dersom du var med på å bestemme kor pengane skulle gå?

  Kor stor samfunnsnytte har eigentleg kosmetikkindustrien? Kor stor del av reklameindustrien har eigentleg samfunnsmessig nytteverdi?

  Det er ei myte at kapitalismen bidreg til produksjon etter «behov.» Det rette ordet er «betalingskraft,» og det gjenspeglar urettferdige maktstrukturar i samfunnet. Målt etter nytteverdien for folk flest i verda, er kapitalismen eit heller ineffektivt system.

 5. Kenneth, hvis jeg hadde vært deg, hadde jeg vært litt mer forsiktig med å komme med slik kritikk mot et demokratisk valg. Det er greit å være mot EU, men fornuften må sette noen grenser her.

  Lokalvalg i Norge har hatt dårlig og synkende oppslutning i de siste årene, men vi kan ikke kritisere det norske lokaldemokratiet på grunn av dette.

  At lokal og -direktedemokratiet er underutvikliket i Norge i forhold til andre land som Tyskland, Spania eller Italia er et faktum. Men lav deltakelse bekjempes med å gi mer
  makt til de lokale samfunner, eller til EU-parlamentet i dette tilfellet.

  For å gi mer makt til demokratiet i EU (til EU-parlamentet) må statsmakt reduseres, og her er den nasjonalistiske høyresiden i Europa ikke med.

  Det er trist å se hvordan dere går i lag med den ekstreme europeiske høyresiden i denne dogmatiske nei til
  EU-samarbeidet.

  Eirik, kun en presisering angående Lisbona-traktakten. Saken ble tatt opp og ble årevis med høring av mange interesseorganisasjoner og folk i Europa. Saken kom ikke opp i Norge fordi Norge ikke er med.

 6. Jeg vet ikke hvor mye godt som kan sies om dekoratiet i EU når domstolene overkjørte kommisjonen i Vaxholm-saken. Det virker jo logisk!

  Morsomt at du nevner at Danmark har fått stort gjennomslag for sine saker i EU. De var jo blant dem som ikke fikk lov til å holde folkeavstemninger om Lisboa-traktaten ettersom den var finskrevet for å unngå lovverk som omhandler grunnlovsendringer. EU-demokratiet i praksis – det eksisterer kun på papiret.

  Og så er det morsomt å se hvordan du stigmatiserer og generaliserer EU-motstandere. Du ser for eksempel ut til å tro at de eneste som stemte nei til Lisboa-traktaten i Irland var Sinn Fein-folk. Og uansett, om flertallet av irer hadde ment at abort burde forbys, så vil det vel ikke være noe annet enn et demokratisk overtramp å ikke tillate dem å bestemme det selv. Demokrati er ikke at superstater skal intervenere i politiske spørsmål og og si at de vet hva som er best for alle.

 7. Jeg vet ikke hvor mye godt kan sies om demokratiet i Norge når et statsråd (Erik Solheim) stopper en avgjørelse tatt av en lokaldemokratisk organ (Saltstraumen-saken).

  For det som gjelder Vaxholm-saken, bør du vite at moderne demokratier består ikke bare av direkte eller indirekte valgte organaner, men av en balanse av 3 makt, hvor den juridiske har sin del i. EU-domstolen jobber for å uniformere lovgivning i EU. Saken ble, som du sikker vet, løst lokalt. QED.

  Det er ikke EU som bestemmer om et land skal ha eller ikke ha en folkeavstemning. EU-landene er suverene stater når de tar slike avgjørelser. Det er mulig at den danske konstitusjonen anser Lisbona-traktaten som en vanlig internasjonaltraktat. Eller ikke Norge har folkeavstemninger når landet inngår internasjonaleavtaler (!). Lisbona-traktaten er ingen «konstitusjon/grunnlov».

  Men Andreas du blander litt for mye her. Sinn Fein er hovedsakelig en politisk bevegelse i nord Irland og abort i Irland og nord Irland (en del av UK) er allerede ulovlig. I tillegg er EU ingen «superstat» men et internasjonalt organ, som fungere mye mer demokratisk enn FN, hvor bare et av de store landene i verden kan stoppe en resolusjon.

  For det som gjelder «demokrati» det er Norge selv som har en stor underskudd:

  A) Lokaldemokratiet (med bare 2 nivåer), ingen direkte-demokrati på lokaltnivå og mange bye hvor det ikke eksistere ennå «parlamentarisme».

  B) EØS-avtale, en husmanns avtale, hvor dere får store deler av den «norske» lovgivning ferdig «fakset» fra Belgia uten å være med i å påvirke med direkte og indirekte valgte reppresentanter. Med EØS-avtalen har dere nordmenn mindre selvrådrett enn dere hadde under unionen med Sverige. Dere får «direktiver» fra Brussel, absolutt som før 1814 da dere fikk lover fra København.

 8. For Norge, Kjæmpers Fødeland,
  Vi denne Skaal vil tømme,
  Og naar vi først faar Blod paa tand,
  Vi sødt om Frihed drømme;
  Dog vaagne vi vel op engang
  Og bryde Lænker, Baand og Tvang;
  For Norge, Kjæmpers Fødeland,
  Vi denne Skaal udtømme!

  Hehe, tenkte dette lille verset ville passe fint når vi snakker om norsk selvstendighet :)

 9. «Kenneth, hvis jeg hadde vært deg, hadde jeg vært litt mer forsiktig med å komme med slik kritikk mot et demokratisk valg.»

  Den «kritikken» eg kom med, var å stille spørsmål ved kor legitimt eit demokrati(sk organ) er når under halvparten av befolkninga tek del i det. Var det uforsiktig? Er det her du meiner at eg ikkje let «fornuften sette grenser?»

  «Det er trist å se hvordan dere går i lag med den ekstreme europeiske høyresiden i denne dogmatiske nei til
  EU-samarbeidet.»

  Det er gøy å slenge ut slike ord i debattar, ikkje sant? Ufornuftig, dogmatisk… Eg har ikkje fått med meg kva du meiner med desse orda her. Eg gir ikkje eit «dogmatisk nei til EU,» men eit «nei til dogmatiske EU» (var det nokon som sa «fire friheter»?) At du meiner at me (kven refererer du til eigentleg?) «går i lag med den europeiske ekstreme høyresiden» om dette «domatiske» nei’et er jo berre morsomt.

  Samanlikna med andre land, er det kanskje litt korttenkt å nedvurdere vesle Noreg med 4,7 mill innbyggjarar av di me «berre» har to nivå i det lokale sjølvstyret (H/FrP vil forresten redusere det til eitt nivå). Men eg er samd med deg i at Noreg også har underskot på demokrati. Eg skjønar berre ikkje korleis løysinga kan vera å flytte enda meir makt enda lengre bort frå folket – til EU sine -dogmatiske- domstolar og organ.

 10. Igjen med disse «4 friheter». Nå må dere finne andre argumentasjoner mot EU. Norge selv har ikke lenger en planøkonomi, og det er «mindre stat» i Norge enn i mange andre europeiske land. Politisksett deler Norge de samme verdier (de 4 friheter og frikonkurranse) som gjelder i EU, og med sin «export» av «flexicurity = skandinavisk velferdsmodell» er med i å ødelegge rettigheter til arbeidere i land som frankrike, tyskland og italia.

  Kenneth, det er lov å være kritisk i forhold til EU, og jeg selv er med EL (european-left.org) i denne kritikken. Men en ting er å være mot uten videre (dogmatisk= religiøs motsetning), og en annen ting er å være kritisk.

  PS: Start en NEI til EØS organisasjon hvis du tør, og meld meg gjerne inn!

 11. No må du slutte å legge ord og meining inn i munnen på meg. Eg er ikkje «mot utan vidare.» Der er heller ikkje noko religiøst inne i biletet her. Å vera «kritisk» tyder ikkje nødvendigvis at ein må akseptera noko i utgangspunktet for å ha lov til å kritisere det.

  Ta deg ein språkvask og kom tilbake til diskusjonen etterpå.

 12. Til PS: Kva i alle dagar skal me med ein Nei til EØS-organisasjon? Me har Nei til EU, som også er imot EØS-avtalen. Der er eg allerede medlem. Korleis i alle dagar skulle ein «Nei til EØS»-organisasjon fungere samlande, med både tilhengarar og motstandarar av EU av alle kaliber?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s