Same shit, new wrapping?

Jeg kom til å tenke på en del når jeg så på dette bildet. Selv om Obama er helt fantastisk på enkelte områder, hva ligger bak? Både når det gjelder Midt-Østen og Vest-Sahara så er han noenlunde innenfor der jeg selv står. Men han kjemper vel også den imperialistiske kampen USA er kjent for? Mens…

Et valg i krisens tegn?

De markedsliberale kreftene i verden har kjørt økonomien i grøfta. Vi opplever krisetider i de fleste land, i større eller mindre grad. Til høsten er det valg. Det blir da avgjørende for hvem som skal rydde opp i etterskjelvene etter den krisa vi står midt i nå – og hvem som skal prøve å forhindre…

Israel avviser 1967-grenser

«Israels ultranasjonalistiske utenriksminister Avigdor Lieberman vil ikke flytte grensene tilbake» skriver Dagbladet. Dette vitner om sviktende vilje til forhandlinger. Mens Barack Obama står i Kairo og predikerer for en tostatsløsning har Israel alledere satt seg på bakbena. Der hvor verdenssamfunnet ser viktigheten å jobbe for fred og frihet, vil Israel kjempe sin rasehatende kamp mot…

Obama innfrir – så langt…

Obama har vært president i tre dager. I går meldte internasjonale medier at han allerede har beordret nedleggelse av fangeleiren Guantanamo, på Cuba. Om ting fortsetter i dette tempoet, så kan det hende at han lever opp til slagordet «Change». I går undertegnet han en avtale som slår fast at leiren skal i løpet av…

Bush tror han blir husket som frigjører…

Det fremkommer av et intervju at George W. Bush håper folket vil huske ham som en frigjører… Et mer forvrengt verdensbilde kan jeg vanskelig se for meg! «Jeg ønsker å bli husket som en president som frigjorde 50 millioner mennesker og bidro til fred. Jeg ønsker å bli husket som en person som først og…