29 kommentarer om “En ubehagelig sannhet?

 1. Det var denne type tegneserier og myter som gjorde at jødehatet for alvor blusset opp i Tyskland på slutten av 1800-tallet. Du skjønner, europeiske jøder har en mye høyere gjennomsnitts-IQ enn andre, og siden det å drive forretningsvirksomhet er meget intellektuelt krevende arbeid som bare de flinkeste klarer var jøder mildt sagt overrepresentert blant de rikeste tyskerne. Forbløffende mange av de tyske industrialistene var jøder. Disse jødene bygget opp Tyskland, men takket være slike myter som den du presenterer ovenfor ble suksessen forklart med at de var «griske jødesvin» og ble sammenlignet med «rovdyr.» Disse mytene vokste i omfang og i forfalskningen Zions vises protokoller ble jødene fremstilt som konspiratoriske imperialister som startet kriger for å tjene penger. Hitler omtalte stadig jøder og kapitalister som synonyme. Han snakket om den «Jødisk-kapitalistiske verdenskonspirasjonen.»

  Etter andre verdenskrig ble jødehatet tabu blant europeiske sosialister, og ordet «jøde» ble byttet ut med det mer nøytrale «kapitalist.» Nå snakker man om «griske kapitalistsvin» og «rovdyrskapitalisme.»

  Disse mytene er like usanne nå som de var den gangen da de bidro til å brygge opp til holocaust.

  Jeg snakket om denne marxistiske myten i mitt foredrag i SU i Stavanger. Da forklarte jeg at marxister har et materialistisk verdensbilde hvor de kun ser på fysisk arbeid som verdiskapning. Intellektuelt arbeid blir ignorert. All planlegging, strategi og organisering som industrialister gjør blir derfor ansett som null arbeid fordi det ikke innebærer fysisk slit. Konklusjonen er derfor at kun arbeidere utfører verdiskapning mens kapitalistene er snyltere som kun eier ting.

  Etter dette foredraget forsikret du, Eirik, (tror det var deg) meg om at marxismen har blitt modernisert og at sosialister ikke lenger har slik en enkel forståelse. Men nå viser det seg altså at du faktisk HAR et så enkelt verdensbilde, identisk med Marx sin overforenklete materialisme. Dette virker for meg i beste fall lite konsistent og i verste fall uredelig.

  Faktum er at HVIS kapitalistene virkelig var snyltere som ikke gjør annet enn å eie kapital så er det den enkleste sak i verden å utkonkurrere dem. Da kan nemlig en kapitalist som har samme mengde kapital senke profittmarginen sin littegranne og tjene mye mer enn de andre snylterne fordi han får solgt mer. Dette fører til priskrig som fører profittmarginen mot null. Alternativt er det den enkleste saken i verden for arbeidere å SPARE og så bruke den oppsparte kapitalen til å kjøpe bedrifter sammen. Hvis altså ikke kapitalistene gjør noe fornuftig kan arbeiderne med enkelhet utkonkurrere dem.

  Vel, nå viser det seg altså at arbeiderne ikke klarer å utkonkurrere kapitalistene og profittmarginen går ikke mot null. Dette impliserer at det å drive en bedrift faktisk er svært krevende.

  Mitt enkle resonnement burde være en smal sak å forstå for noen som er såpass intelligent som deg. Det er enklere enn de fleste tingene du lærer på kongsgård. Når du likevel ikke klarer å forstå dette resonnementet impliserer det intellektuell uredelighet. Du VIL ikke forstå fordi det river beina under de marxistiske mytene.

 2. Jeg fisket like så godt frem en del tegninger fra nettet. Her er en amerikansk tegning fra 1896 som fremstiller jøder som griske kapitalister som korsfester Uncle Sam og plyndrer han:

  Her er en ny-nazistisk blogg med en tegning som fremstiller jøder som «big business.»

  http://finalconflictblog.blogspot.com/2008/10/adl-bemoan-jewish-jokes-on-credit.html

  Her er en sovjetisk karikatur fra 1973 som fremstiller en jøde som en grisk kapitalist:

  Her er en polsk tegning fra før krigen som fremstiller jøder som griske, feite kapitalister som utnytter fattige polakker:

  http://www.shariahfinancewatch.org/blog/2008/09/24/cair-thinks-that-the-zionist-jews-are-behind-the-distribution-of-obsession-dvds-in-newspapers/

  Blant alle typer sosialister kunne man finne denne type fremstilling av jøder som griske kapitalister som utnyttet arbeidere før andre verdenskrig. Etter Holocaust ble kjent forsvant i betydelig grad den jødiske komponenten og kapitalisten ble rasenøytral, men fremdeles henger de antisemittiske mytene igjen. Kapitalisten er den moderne jøde. Og sosialismens løgner og myter om kapitalismen er den moderne form for jødehat.

 3. Dette er påstander av verste sort: Prøver du å fremstille meg som jødehater!? Tegneserien jeg la ut handler ikke om jøder; det er systemkritikk! Dette må du jo forstå! For meg handler ikke dette om å hate en rase, nei, det handler ikke om hat i det hele tatt. Dette handler om å være kritisk. IKKE kritisk til mennesker av en spesiell etnisitet eller religiøs overbevisning, men kritisk til de mennesker (uansett avstamning etc) som tjener på andres arbeid!

  Mitt engasjement i politikken startet i SOS Rasisme. Jeg er en anti-rasist OG anti-nazist på min hals, og har aldri uttrykt noe annet. Og anklager i retning av noe annet vil jeg være meg frabedt.

 4. Jeg sier IKKE at du er jødehater. Jeg sier derimot at den systemkritikken du frembringer er identisk med den kritikken som ble brukt mot jøder fra slutten av 1800-tallet, inkludert av Hitler og nazistene, og som bidro til å sende jødene i gasskamrene. Alt som har skjedd er at ordet «jøde» er blitt byttet ut med «kapitalist.»

  Hvis jeg var deg ville dette fått meg til å bli en smule bekymret. Siden du tar sånn avstand fra rasisme og nazisme burde du være interessert i å finne ut om systemkritikken din faktisk er RIKTIG når den er blitt brukt så mye mot jødene. Min påstand er at jødene ble utsatt for grove løgner og urettmessigheter den gangen. Min påstand er også at dette *fremdeles* er grove løgner selv om du bytter ut ordet «jøde» med «kapitalist.»

  Helt til slutt: hvis det å drive bedrifter er ren snylting og ingen verdiskapning som krever spesielle evner, hva er DIN forklaring på at jøder både den gangen og i dag var ekstremt overrepresentert blant de aller, aller rikeste? (oligarkene i Russland feks. er stort sett bare jøder, over 1/3 av alle finansfolkene på Wall Street er jøder etc.)

  Hvis VI liberalister har rett skyldes dette at jøder er eksepsjonelt SMARTE og at forretningsvirksomhet er meget intellektuelt krevende. Hvis DU og deres sosialistiske forklaring er riktig må jøder være eksepsjonelt griske, hensynsløse og snyltete.

  http://www.helsinki.fi/~pjojala/Wikipedia_Famous_Jews.htm

 5. Det er vel ingenting i stripen over som henviser til noen som helst slags form for gruppering utenom kapitalist?
  Å holde seg unna stripestil som en gang i tiden ble brukt til å fremme rasisme vil drepe all form for tegneserievirksomhet øyeblikkelig. Selv Mikke Mus lever i beste velgående, selvom Mikke Mus av 30-tallet ikke akkurat oppfordret til å oppheve klasseskiller.

 6. Jødehat var før krigen nærmest en renskåret sosialistisk øvelse. La oss høre hva Marx sier om disse griske jødene;

  “What is the secular basis of Judaism? Practical need, self-interest. What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money. Very well then! Emancipation from huckstering and money, consequently from practical, real Jewry, would be the self-emancipation of our time…. We recognize in Jewry, therefore, a general present-time-oriented anti-social element, an element which through historical development — to which in this harmful respect the Jews have zealously contributed — has been brought to its present high level, at which it must necessarily dissolve itself. In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Jewry.”

  -Karl Marx, Zur judenfrage, 1843

  Nå har det seg slik at nazisme feilaktig har blitt plassert på høyresiden, dermed virker det som om den generelle oppfatningen er at desto lenger man beveger seg ut på venstresiden, desto «tryggere» er man i henhold til antisemittisme og rasisme er man. Ikke tilfelle, og det er nok en ubehagelig sannhet.

  Jeg tror ikke du Eirik er en jødehater, men den ideologien du forfekter har en hel del å svare for. Blir du ikke nysgjerrig?

  Hva angår «The Greatest Cartoon Ever» så bygger den på den marxistiske læresetningen som gang på gang på gang på gang har blitt motbevist. Nemlig at det eneste som teller er rå arbeidskraft.

 7. For nokre ufyselege insinuasjonar.

  Eg les ikkje teikneserien som kapitalistfiendtleg i det heile – eg les den som kapitalismefiendtleg. Det er og blir systemet som er objekt for den sosialistiske kritikken, ikkje personane som sit med maktstillingar. Det er IKKJE fordi kapitalistar (eller jødar) er spesielt smarte av natur at dei har dei maktposisjonane dei har i samfunnet, men fordi systemet tillater at somme menneske kan tene uforholdsmessig mykje i forhold til andre fordi dei får tilgang på visse posisjonar i produksjonssystemet.

  Eg syns det er svært betenkeleg at Onar Åm ser ut til å akseptere at jødar har «naturgitte» eigenskaper som ikkje andre folkeslag har, og at det er difor dei ofte har viktige maktposisjonar. Maktposisjonar går i stor grad i arv også i kapitalismen, men det tyder ikkje at makthavarane er der dei er fordi dei er naturlege talent.

  Til slutt: Det er klart at sosialistar i dag tek innover seg at betydinga av intellektuelt arbeide også har auka med tida, men realiteten er faktisk framleis slik at fleirtalet av arbeidstakarar her i landet og i verda er arbeidarar og driv med fysisk arbeid under ein kapitalist som tek utbytte av arbeidet deira.

 8. Poenget er om man bytter ut «kapitalist» med «jøde», så havner venstresidens retorikk der den oppsto og der den hører hjemme, nemlig i Europa før krigen.

  Og hva angår jøder så er de over gjennomsnittet intelligente. De utgjør 0.2 % av verdens befolkning, men har likevel stukket unna med følgende Nobelpriser;

  12 i litteratur
  22 i kjemi
  39 i medisin
  9 fredspriser
  22 i økonomi
  36 i fysikk

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/nobels.html

  Det er interessant at Kenneth åpenbart antar at om noen har mer enn andre så må det bety at de ikke har fortjent dette, men tatt det fra de som ikke har like mye.
  Siden han ikke kan diskriminere, er det utenkelig at noen er smartere og får til mer enn andre. At det finnes fattige er i seg selv bevis for at noen tok pengene deres eller holdt de nede.

 9. Tilbaketråkk: En ubehagelig sannhet | Onar Åms Lillablogg

 10. Et faktum, men ikke akkurat skremmende, er at Sosialistisk Ungdom lever i en tankeverden fyllt med dogmer. Dogmer som erfaringen har vist ikke holder mål.

  Vi trøster oss med at de er ungdommer og får mer vett etterhvert.

  De bør allikevel av hensyn til god folkeskikk holde seg for gode til å spre slik dritt de har gjort med disse tegneseriene.

 11. Millenblogg: Det er temmelig frekt å bruke hersketeknikker mot meg, på min egen blogg. Å umynddiggjøre meg og mine meninger er rett og slett et slag under beltestedet. Og hvem er du til å si hva som er god folkeskikk? Har vi ikke ytringsfrihet her i landet? Du kan ikke kalle sannheten dritt, bare fordi du ikke liker den.

 12. «Det er vel ingenting i stripen over som henviser til noen som helst slags form for gruppering utenom kapitalist?»

  Du misforstår, hele poenget er jo at selve retorikken og drivkraften bak er den samme!

 13. «Eg syns det er svært betenkeleg at Onar Åm ser ut til å akseptere at jødar har “naturgitte” eigenskaper som ikkje andre folkeslag har, og at det er difor dei ofte har viktige maktposisjonar»

  Hvorfor det?? hvorfor er det ikke mulig at enkelte mennesker og dermed grupper av mennesker er forskjellige og har forskjellige evner?? Hvorfor er dette en akseptabelt konsept i for eksempel sport men ikke ellers???
  Hvorfor tolererer du ikke avvik som ikke stemmer nøyaktig overens med utopien din aktuelle kollektivistiske ideologi tilber? Hvorfor skyve vekk fakta til fordel for ideologi?? Det er noe religiøst over det hele… forskjellen er at himmelriket til sosialismen er her på jord? Dessverre ender det altfor ofte opp med å bli helvete på jord for oss fredelige observatører som bare vil være i fred!

 14. «Frem kamerater! Folkemakt mot pengemakt!»

  Slik lyder overskriften på bloggen. Det er skremmende at norske ungdommer fortsatt lefler med marxismen. I realiteten meningsbærer de et budskap som har tatt livet av langt flere mennesker enn en annen av venstreidologiene, nemlig nazismen. 100 millioner mennesker har det marxistiske hatet mot dyktige verdiskapere avlet. I kontrast til å være takknemlig for at det finnes intelligente mennesker som skaper arbeidsplassene de er avhengige av for å leve, ønsker de å bruke trusler, tvang og vold mot disse. Jeg er skremt over den ondskapen de legger for dagen. Det er på høy tid å ta et oppgjør med sosialismen på samme måte som vi allerede har tatt et oppgjør med nazismen. Sosialisme har ingenting i et sivilisert samfunn å gjøre.

 15. Kenneth,

  om tegneserien er kapitalismefiendtlig endrer dette overhodet ikke på det faktum at det ligger identiske argumenter bak denne som de som ble fremført av Marx/Hitler. Blir du ikke litt betenkt over at sosialister resirkulerer nazistiske ideer? Blir du ikke litt nysgjerrig på om disse ideene kan være FEIL når de ble omfavnet så intenst av nazistene?

  Du sier at det IKKE er fordi jødene er spesielt smarte at de er rike og har så mange posisjoner, men hva er det da som er grunnen? Hvorfor er jøder så statistisk *overrepresentert*?

  Hvorfor er det betenkelig at jøder statistisk sett er smartere enn andre folkegrupper? En gruppe er jo ikke noe annet enn summen av mange individer. Individer kan være veldig forskjellig utstyrt genetisk/evnemessig. Derfor kan også grupper være veldig forskjellige statistisk sett. Se på pygmeene versus feks. nordmenn. Vil du seriøst påstå at nordmenn statistisk sett ikke er bedre utstyrt biologisk til å bli høydehoppere enn pygmeer? Hvorfor skulle IQ være annerledes?

 16. Hei Eirik,

  Her er en kommentar til Onar Åms blogg jeg skrev tidligere i dag (til den bloggposten hvor han henger deg ut):
  ——————————

  Du nevner George Soros ovenfor. Siden han er verdens rikeste jøde, og jøder ifølge deg er spesielt intelligente, må Soros ifølge dine teorier være ekstremt intelligent. Det kan derfor være lærerikt å lytte til hans synspunkter på forskjellige saker:

  ”Despite working as an investor and currency speculator, he argues that the current system of financial speculation undermines healthy economic development in many underdeveloped countries. Soros blames many of the world’s problems on the failures inherent in what he characterizes as market fundamentalism. His opposition to many aspects of globalization has made him a controversial figure.
  Victor Niederhoffer said of Soros: «Most of all, George believed even then in a mixed economy, one with a strong central international government to correct for the excesses of self-interest.»
  Soros claims to draw a distinction between being a participant in the market and working to change the rules that market participants must follow. According to Mahatir Mohamed of Malaysia, Soros – as the hedge fund chief of Quantum – may have been partially responsible for the economic crash in 1997 of East Asian markets when the Thai currency relinquished its peg to the Us dollar. According to Mohamed, in the three years leading to the crash, through Quantum, Soros invested in short-term speculative investment in East Asian stock markets and real estate instead of production sectors. Soros divested with ‘indecent haste’ at the first signs of currency devaluation.
  In an interview regarding the economic crisis of 2008, Soros referred to it as the most serious crisis since the 1930s. According to Soros, market fundamentalism with its assumption that markets will correct themselves with no need for government intervention in financial affairs has been “some kind of an ideological excess”. In Soros´ view, the markets´ moods — a “mood” of the markets being a prevailing bias or optimism/pessimism with which the markets look at reality — “actually can reinforce themselves so that there are these initially self-reinforcing but eventually unsustainable and self-defeating boom/bust sequences or bubbles”.

  “There is a resurgence of anti-Semitism in Europe. The policies of the Bush administration and the Sharon administration contribute to that. It’s not specifically anti-Semitism, but it does manifest itself in anti-Semitism as well. I’m critical of those policies… If we change that direction, then anti-Semitism also will diminish.”

  George Soros er en viktig bidragsyter for demokratene og har engasjert seg i alt fra demokratiseringsbevegelser i det tidligere kommunistiske Øst-Europa til reformbevegelsen i Zimbabwe og filantropi og bistand generelt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros
  —————————————-

  Nå skulle man tro at dette ville bli oppfattet som et interessant innspill i diskusjonen. Går man ut fra Onars premisser om jøders spesielt høye intelligens, og har et så deterministisk syn på IQ som Onar, må jo det bety at Soros har en del å fare med. Og når Onar beskylder motparten for antisemittisme, er det jo rart at nettopp uttalelser fra en prominent jøde er så farlige for Onar at de må slettes.

  Og en skulle jo trodd at Onar, som kaller seg liberalist, og hevder å forsvare ytringsfrihet og det han kaller «100 % demokrati», ville ha stor toleranse for diskusjon på bloggen sin, men … vel, følg med og se hva som skjer!

  Hvis noen lurer på hvorfor det er så få gode og kritiske kommentarer til bloggen til Onar, er svaret at han er VB-bloggs mest hårsåre blogger. Kommer du med kritikk, blir du sensurert – eller utskjelt eller uthengt. Så de fleste gir opp og skygger unna, og bare disiplene blir igjen. Hvorfor får jeg inntrykk av at dette begynner å ligne mer og mer på ei sekt? Er det alt snakket om «Objektive verdier», det forvrengte virkelighetsbildet, selvhøytideligheten, tilbudet om å gi donasjoner til sektlederen (se bloggposten hans ang. dette), intoleransen i forhold til annerledes tenkende?

 17. Annabella skrev
  «Du nevner George Soros ovenfor. Siden han er verdens rikeste jøde, og jøder ifølge deg er spesielt intelligente, må Soros ifølge dine teorier være ekstremt intelligent. »

  Onar Åm sier ikke at at absolutt alle jøder er mer intelligente enn alle andre.

  Annabella skrev:
  «Går man ut fra Onars premisser om jøders spesielt høye intelligens, og har et så deterministisk syn på IQ som Onar, må jo det bety at Soros har en del å fare med.»

  Onar Åm sier ikke noe om Soros intelligens. Og om han hadde sagtdet, så har han heller ikke sagt at om en person er intelligent så kan man utfra det konkludere med at alt vedkommende er rett og riktig.

  Noe av det Onar Åm nok reagerer på med hele sin kritikk er den beinharde benektelsen som man finner i venstresiden tenkemåter, om at det kan være kulturelle eller genetiske grunner til at det er forskjeller på folk, til at noen gjør det bedre eller dårlige enn andre, at noen har suksess, mens andre kulturtrekk er destruktive.

  Mens kapitalister er skapende og intelligente mennesker som har sjeldne gode egenskaper – som for eksempel lav tidpreferanse, noe som er nøvendig for å kunne spare og akkumulere kapital, noe som i sin tur er nødvendig for å investere, de har tatt jobben med å finne ut hvordan de kan produsere goder som andre har behov for, de tar risiko som andre ikke tar osv. Altså de fleste mennesker ville vel slutta å jobbe 14 timer i døgnet hvis de hadde penger nok – som bidrar til produktiviteten i verden, er for eksempel den sosialistiske kulturen en destruktiv kultur som går ut på en lære om at veien til å forbedre forholdene her i verden går gjennom å politisere og skape konflikt og kamp mellom grupper, og da om fordelingen av de goder som andre har skapt.

  Problemet med sosialismen er at den ikke er mulig uten kapitalismen. Det varer bare sålenge de klarer å holde økonomien igang gjennom utnyttelse av folks arbeidskraft og ved konsumpsjon av den kapital som skapende og produktive og kapitalistiske samfunnsklassen skapte. Men når kapitalen er slutt og det bare kan leve av å utbytte arbeidernes arbeidskraft, så varer det ikke så lenge før det går til helvete.

  Men sosialismen er heller ikke mulig under kapitalismen, fordi det ikke finnes nok folk som i ramme alvor ønsker å leve sosialistisk.

  I et fritt og libertært samfunn er det ingen som ville blitt nektet å opprette sine egne samfunn, der de kunne leve akkurat sånn som de selv ville. Og slik var det da at idealistiske og frihetlige sosialister reiste til USA og Canada på 1800-taller for å prøve å skape sosialistiske samfunn. Men alle gikk de til grunne.

  Det blir akkurat som med kollektivene på 70-tallet. Det var gøy sålenge kåte sekstiåttere kunne knulle litt rundt og bytte partnere og sånn. Men når du blei lei av det det, så gikk også de sosialistiske samfunnene i oppløsning.

  Så akkurat på det området – der sosialistene tror seg seg selv forskjellige fra oss andre, viser det seg at vi er like, så godt som alle mennesker. Så både når det gjelder de genetiske og memetiske forskjeller som sosialistene hardnakka hevder ikke finnes og når det gjelder de forskjellene de tror finnes mellom dem selv og andre, så tar sosialistene feil.

 18. 1) europeiske jøder er *statistisk* sterkt overrepresentert blant de aller smarteste. Det betyr ikke at alle jøder er smarte, bare at svært mange av de smarteste er jøder.

  2) det å være smart betyr ikke at man automatisk er fornuftig eller et godt menneske. Karl Marx, Ben Bernanke, Alan Greenspan, George Soros, Bernard Madoff, Vladimir Lenin er alle jøder som både er/var umoralske og tar/tok feil. Jeg kan ramse opp dusinvis av smarte jøder som havner i kategorien umoralsk, men jeg kan også ramse opp tilsvarende mange jøder som havner i kategorien moralsk og rett. Ayn Rand er den fremste av disse. Svært mange Objektivister er jøder: Leonard Peikoff, Yaron Brook, Nathaniel Branden, Barbara Branden for å nevne noen. Det finnes bøtter og spann av jødiske forretningsfolk som har skapt enorme verdier i sitt virke.

  Om sensurering: det er kun noen ytterst få personer jeg har sensurert på bloggen min, især Alvarin/Annabella.

 19. Hei «Fritt Forum»,

  Du skrev:

  ”Onar Åm sier ikke noe om Soros intelligens. Og om han hadde sagt det, så har han heller ikke sagt at om en person er intelligent så kan man utfra det konkludere med at alt vedkommende er rett og riktig.”

  Les én gang til hva Onar skrev:

  ”Sannheten er at europeiske jøder er vesentlig smartere enn andre grupper mennesker i gjennomsnitt. […] DERFOR er jøder overrepresentert blant de aller rikeste, også den dag i dag. […] Mange av de rikeste menneskene i verden slik som George Soros er jøder.”

  Altså: europeiske jøder er rikere enn andre mennesker fordi de er smartere (ut fra en teori om at smart = rik). Onar nevner George Soros som eksempel på dette. Det følger logisk av Onar resonnement at når Soros er en av verdens rikeste jøder, må han også være langt over normalt smart. Denne smartheten har ført ham til HELT andre politiske oppfatninger enn Onar (som IKKE er rik …).

  Onar mener likevel at ”sosialistene” liksom skal hate Soros fordi han er kapitalist og/eller jøde. Stemmer dette? Nei. Soros er en erklært ”liberal” (i den amerikanske betydningen av ordet, dvs. ”sosialist” i Onars vokabular) og tilhører dermed – i likhet med de fleste jøder – de ”sosialistene» som Onar har lagt for hat.

  Merk at mange av de fremste antisemittene i USA nettopp har vært søkkrike kapitalister, slik som Henry Ford, som sørget for å få det svært antisemittiske oppkoket ”Sions vises protokoller» trykket i avisen sin.

 20. Hei igjen, Onar,

  Onar: ”Jeg kan ramse opp dusinvis av smarte jøder som havner i kategorien umoralsk, men jeg kan også ramse opp tilsvarende mange jøder som havner i kategorien moralsk og rett. Ayn Rand er den fremste av disse. Svært mange Objektivister er jøder: Leonard Peikoff, Yaron Brook, Nathaniel Branden, Barbara Branden for å nevne noen.”

  Interessant at du nevner Nathaniel og Barbara Branden som eksempler på personer av jødisk opphav som hører hjemme i din kategori ”moralske”. Begge ble sparket ut av Objektivist-bevegelsen og kraftig fordømt og utskjelt av Ayn Rand, og har senere publisert bøker som har vært sterkt kritiske til både henne, hennes filosofi og bevegelsens internjustis. Hva var så den ”moralske” grunnen til at de ble sparket ut? Jo, at Ayn Rand hadde et utenomekteskapelig forhold til sin 25 år yngre disippel Nat. Branden, som hun til og med tok seg bryet med å forklare ”moralsk” for Barbara og sin egen mann, men som Nat. Branden etter flere år ønsket å avslutte. Dermed røk både han og Barbara (på det tidspunktet han eks-kone) på hodet ut. Etternavnet Branden er for øvrig laget – som et anagram for ”Ben Rand”, hebraisk for ”sønn av Rand”. Det gjør jo ikke affæren mindre pikant. I hvert fall litt uklart for meg hvem som kom ut av dette med integritet og «objektiv moral» i behold.

  Yaron Brook har tatt steget fra israelsk etterretning til å bli leder for Ayn Rand Institute. At dette er en naturlig karrierevei blant folk som kaller seg ”objektive” gir noe av forklaringen på hvorfor de fleste som er påvirket av Ayn Rand, også har et så ukritisk syn på israelsk politikk og USAs Israel-politikk. Yaron Brook mener USA og Israel ”med Objektiv rett” kan gå til ”total krig” mot Iran og andre islamske land (om nødvendig med atomvåpen). Onar Åm er blant dem som naivt godtar slike horrible påstander bare fordi de kommer fra en Objektivist-guru – uten å reflektere over at dette er så totalitært, voldelig og langt fra frihet, liberalisme og rettsstatlige prinsipper som det er mulig å komme.

  Vi kan godt gjøre dette til en liten selskapslek, Onar. Jeg ramser opp personer med jødisk bakgrunn som (i alle fall ifølge deg) hører hjemme på sosialistisk/sosialdemokratisk side, altså slike som du stadig forteller at du ser ned på og hater, og du finner like mange eksempler på personer med jødisk bakgrunn som ”sosialistene” (dvs. alle som ikke er DLF-tilhengere) rakker ned på (men som ifølge deg er moralske og ”har rett”). Jeg begynner.

  Alan Greenspan, Allen Ginsberg, Barbra Streisand, Ben Bernanke, Bob Dylan, Carl Bernstein, David Ben-Gurion, Dustin Hoffman, Eric Hobsbawm, Erich Fromm, Friedrich Engels, George Soros, Golda Meir, Hannah Arendt, Harold Pinter, Isaac Asimov, Johanna Schwartz (norsk kommunist), Jon Stewart (Leibowitz), Karl Marx, Leo Trotsky, Leonard Cohen, Madeleine Albright, Naomi Klein, Noam Chomsky, Rosa Luxemburg, Steven and Hilary Rose, Sergei Eisenstein, Susan Sontag, Tillie Olsen, Tom Lehrer, Vladimir Lenin, Woody Allen …

  Se også:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Bolshevism
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_politicians
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jews_against_the_occupation
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Jews_for_a_Just_Peace

  Onar skriver: ”Det finnes bøtter og spann av jødiske forretningsfolk som har skapt enorme verdier i sitt virke.”

  Definitivt, men ved utelukkende å terpe på at jøder er annerledes, mer intelligente eller flinkere til å tjene penger enn andre, og at dette er genetisk betinget, er du med på å opprettholde temmelig rasistiske stereotypier og en genetisk determinisme som jeg tviler på at mennesker med jødisk bakgrunn ville føle seg bekvemme med. Mitt råd til deg er å behandle alle mennesker som INDIVIDER uten å ha slike karikerte oppfatninger i hodet. Hvis ikke er veien til å bygge opp under rasisme kort.

  ”Om sensurering: det er kun noen ytterst få personer jeg har sensurert på bloggen min, især Alvarin/Annabella”.
  Der det er sensur, kan man aldri vite hvor mye som blir sensurert, eller på hvilket grunnlag. Min mening om sensuren din er at du er feig og ikke tåler motargumenter, eller er redd for at du ikke klarer å besvare dem på en overbevisende måte. At motargumenter av og til gjentas, er IKKE et argument for å sensurere, når det du selv gjør, stort sett bare er å gjenta deg selv.

  Med hilsen
  Alvarin

 21. Erik,
  Håper du tilgir at en diskusjon som egentlig burde ha funnet sted på bloggen til Onar Åm, fortsetter på siden din, men som du kanskje har sett, er Onars terskel for å sensurere kritiske innlegg nokså lav (mens skryt fra Tore W. Tvedt og en annen åpenbar antisemitt [Jone ett eller annet fra Sandnes] for stå).
  —————————————————————–
  Utgangspunktet for denne diskusjonen var altså at Onar assosierte slik:

  – Enkelte på venstresiden har sagt at noen rike kapitaleiere har vært griske.
  – For å bli en rik kapitaleier eller aksjespekulant, må man være spesielt intelligent.
  – Jøder er spesielt intelligente.
  – Nazistene brukte ordet ”grisk” om jødene.
  – Nazistene var jødehatere.
  – Sosialister er derfor egentlig jødehatere.

  Det har selvfølgelig vært fristende å plukke fra hverandre en slik assosiativt basert logisk kortslutning. Og det blir selvfølgelig ikke mindre fristende når man ser at han (i bloggposten ”Elitens tenkemåte”) omtaler seg selv ”som en supersmart og meget reflektert og kunnskapsrik person” (vel og merke uten at han er blitt super-rik, noe som man ut fra hans egen argumentasjon burde forvente).

  For det første må det være lov å kritisere en yrkesgruppe eller bransje generelt uten at noen skal prøve å vri det til å bli rasisme ut fra at en minoritet i denne gruppen tilhører en bestemt etnisk gruppe. Det ville f.eks. være mer enn søkt å tolke kritikk av bygningsarbeidere generelt som ondsinnet hetsing av slavere (polakker/øst-europeere).
  For det andre er det tåpelig å sette likhetstegn mellom kapitaleier og jøde, og spesielt her i Norge. Så vidt meg bekjent er det ingen av Norges rikeste eller mest kjente kapitaleiere som har jødisk bakgrunn.
  For det tredje er sammenhengen mellom intelligens og formue heller tvilsom, da tilfeldigheter og arv har vel så mye og si som intelligens. Det er f.eks. liten sammenheng mellom skoleflinkhet og det å ha mye penger.
  Det er ikke slik at antisemittisme er typisk for ”venstresiden”. Israel ble tuftet på en sosialistisk ideologi, og det israelske arbeiderpartiet har det meste av tiden vært dominerende. I USA stemmer jøder typisk på Demokratene. Personer med jødisk bakgrunn (Marx, Lenin, Trotskij, Rosa Luxemburg osv. osv.) har alltid vært svært sentrale, for ikke å si dominerende på venstresiden. Onars påstand om at ideen om en ”jødisk-kapitalistisk verdenskonspirasjon” var sentral i nazistisk ideologi, er misvisende. Hvis man googler dette begrepet, kommer man stort sett utelukkende til ytringer av Onar selv, eller hans meningsfeller. Derimot var nazistene svært opptatt av en angivelig ”jødisk-bolsjevikisk” / ”jødisk-kommunistisk” verdenskonspirasjon. Grunnen til at nazistene klarte å komme til makten, var nettopp at de fikk støtte fra adelen, militæret og borgerskapet som de eneste som kunne redde dem fra det de oppfattet som den kommunistiske trusselen (eller den minst like reelle trusselen om totalt kaos og borgerkrig)*. De som utgjorde den siste opposisjonen mot nazistene var nesten utelukkende kommunister (og jøder).

  Onar besvarer denne kritikken med en innrømmelse av at de aller fleste jøder nok egentlig tilhører hans meningsmotstandere, ja ikke bare det, jøder er visstnok av genetiske grunner ”overrepresentert blant onde innflytelsesrike mennesker”. Med unntak av Ayn Rand og en håndfull av hennes tilhengere viser det seg altså at han mener de aller fleste jøder i større eller mindre grad er … ”onde”.

  Jeg mener Onar går seg fullstendig vill i sin egen argumentasjon her, og nettopp ender med å bidra til å bygge opp under antisemittiske stereotypier. Det hjelper ikke akkurat når han får følgende attest på bloggen sin fra Norges mest kjente nynazist, Tore W. Tvedt, heller: «Dette var en bra og avbalansert artikkel. Skulle ønske mange leste den og lærte av det.»

  Hva ble så siste ord fra DLF-siden i denne diskusjonen:

  ”du er en liten kakerlakk”

  HVEM var det nazistene kalte kakerlakker?

 22. Alvarin har her demonstrert hvorfor jeg etter mange år har valgt å ikke slippe han til på bloggen min. Han gjør seg vrang og velger å bevisst feilrepresentere hva jeg sier og mener. Jeg skal bare ta noen eksempler på dette.

  Artikkelen som Tore Tvedt skrøt av het «Sentrumsekstremisme.» Den plasserte Nazismen omtrent midt i det politiske sentrum, litt til venstre for der hvor arbeiderpartiet befinner seg. Jeg påpekte at Hitler var *sosialist* og lå helt til høyre på venstresiden. At Tore Tvedt skryter av dette synes jeg bare er fint. Jeg synes det er flott at en nynazist bekrefter at min forståelse av nazismen er helt korrekt. Dette er ikke noe jeg bare finner på. Klart jeg lar en slik kommentar få stå!

  Jone fra Sandnes er en anti-semitt, og jeg er ikke redd for å la slike standpunkter få stå på bloggen min så lenge jeg besvarer dem og skyter ned alle argumentene. Det er enkelt, men samtidig opplysende. Jone har ikke argumentert kverulerende og forvrengt alt jeg har sagt, og derfor lot jeg hans kommentar få stå.

  Videre har jeg ALDRI argumentert ut i fra den assosiative mor Nille-argumentasjonsrekken som Alvarin presenterer. Min argumentasjon har vært som følger:

  – moderne sosialister bruker argument X om kapitalister
  – nazistene brukte argument X om jøder
  – ærlige sosialister som blir klar over dette burde derfor bli nysgjerrige på om Hitler tok feil og at kanskje deres egne argumenter derfor også er feil

  Videre feilrepresenterer Alvarin Hitlers bruk av begrepet «jødisk-bolsjevistisk konspirasjon.» Hitler brukte ordet jødisk i betydningen «kapitalistisk.» (du vet, griske og opptatt av penger etc. etc.) Hitler brukte ved gjentatte anledninger begrepet «jødisk» for å beskrive kapitalismen. Han snakket om at Tyskland var blitt for «jødisk» og mente med dette at det var blitt for liberalistisk. Så det Hitler EGENTELIG mener når han snakker om en «jødisk-bolsjevistisk konspirasjon» så er det en «kapitalistisk-bolsjevistisk konspirasjon.» Høres dette rart ut? Vel, Hitler var helt overbevist om at Lenin og alle de andre jødiske bolsjevikene konspirerte med de jødiske kapitalistene i USA om å skape krig og revolusjon slik at jødene skulle kunne grafse til seg enda mer makt. Jødene ble beskyldt for å starte 1. verdenskrig for å tilrane seg makt og han omtalte dem som «imperialistiske.» (Et begrep som forøvrig sosialistene i dag bruker om kapitalismen.) Når jeg snakker om «jødisk/kapitalistisk verdenskonspirasjon» mener jeg altså at Hitler betraktet jøder som kapitalister men at de benyttet seg av sine jødiske nettverk over hele verden til å danne revolusjon (kommunisme) for å ultimat sett fremme kapitalismen og jødisk verdensherredømme.

  Videre, korrelasjonen mellom formue og rikdom er ikke 100%. Tvert i mot viser korrelasjonen heller at det er en ekstremt høy korrelasjon mellom LAV IQ og LAV inntekt. IQ er ikke noe rikdomsgen. Det er bare noe som *muliggjør* stor rikdom. De fleste med høy IQ blir ikke styrtrike, men de fleste styrtrike har meget høy IQ. Alt dette vet Alvarin for jeg har sagt det hundrevis av ganger før og han burde ha lest det hundrevis av ganger på internett. Men han velger helt bevisst å late som om jeg mener noe annet og velger helt bevisst som om han ikke vet disse tingene.

  Videre har jeg ALDRI sagt at «de aller fleste jøder i større eller mindre grad er onde» og det vet han inderlig godt. Det jeg har sagt er at INTELLIGENTE mennesker er statistisk overrepresentert blant de som er i stand til å UTRETTE mye, og det gjelder både gode ting og onde ting. Derfor er intelligente mennesker statistisk overrepresentert blant både de som har utrettet svært mye GODT og de som har utrettet svært mye ONDT. Siden jøder er statistisk overrepresentert blant de eksepsjonelt intelligente betyr det også at jøder er statistisk overrepresentert blant de som har gjort mye godt OG blant de som har gjort mye ondt. Du må være en temmelig ond person for å klare å forvrenge dette til å bli til «de aller fleste jøder er i større eller mindre grad onde.»

  Og til slutt, bare for å nærmest bevise at han er en assosiativ tenker og ikke en logisk tenker skriver Alvarin: «HVEM var det nazistene kalte kakerlakker?» og mener med dette jødene. Implisitt–>siden en som kaller seg Alvarinlei i en DLF-assosiert diskusjon har kalt Alvarin for kakerlakk og siden nazistene kalte jøder for kakerlakker må DLFere egentlig derfor være nazister! Alvarin gjør altså følgende fantastiske assosiative tankerekke: Onar Åm–>DLF–>Alvarinlei–>kakerlakk–>nazist. Inne i hodet til Alvarin er jeg og DLF altså nazister fordi Alvarinlei kalte Alvarin for kakerlakk.

  Egentlig tror jeg Alvarin skjønner at dette ikke er gyldig tenkning, men det bryr han seg ikke noe om. Han gjør seg helt bevisst vrang. Hans helt *ekstreme* vrangvilje over flere år er også grunnen til at jeg har bannlyst han fra min blogg.

 23. Annabella skrev:
  «europeiske jøder er rikere enn andre mennesker fordi de er smartere (ut fra en teori om at smart = rik). Onar nevner George Soros som eksempel på dette. Det følger logisk av Onar resonnement at når Soros er en av verdens rikeste jøder, må han også være langt over normalt smart. Denne smartheten har ført ham til HELT andre politiske oppfatninger enn Onar (som IKKE er rik …).»

  Anbefaler det svaret Onar selv gir i innlegget over ditt her.

  1) europeiske jøder er *statistisk* sterkt overrepresentert blant de aller smarteste. Det betyr ikke at alle jøder er smarte, bare at svært mange av de smarteste er jøder.

  2) det å være smart betyr ikke at man automatisk er fornuftig eller et godt menneske.

 24. I bloggposten ”Gjøkungene” (http://onarki.vgb.no/2009/04/gj%c3%b8kungene/ ) når Onar et foreløpig høydepunkt i paranoia og bruk av volds- og krigsmetaforer. Noen sitater (uthevingene med store bokstaver er mine):

  ”Alle som ønsker å lære seg teknikker og KRIGSKUNST for å forsvare seg mot de ONDE PARASITTENE vil finne mye nyttig stoff her.
  […]
  ”Jeg har trolig SLOSS mer med GJØKUNGER enn de aller fleste, og jeg har brukt mine logiske evner og intelligens til å lære meg hvordan de tenker og hvordan man kan OVERVINNE dem.”
  […]
  ”I tillegg til de teknikkene jeg forklarer i ”Kunsten å krige” er det viktig å FORBEREDE SEG MENTALT PÅ KRIG, for ellers taper man.”
  […]
  ”Derfor må du klare å mønstre frem den eneste MOTGIFTEN mot denne form for ondskap: sinne. I naturen er sinne en følelse som får organismer til å ANGRIPE en TRUSSEL. Det får dem til å KJEMPE i mot. […] Derfor må man klare å MØNSTRE SINNET I SEG.
  Noen onde mennesker TRUER DITT LIV. DETTE BØR GJØRE DEG EITRENDE SINT. Bruk denne URKRAFTEN i deg til å motivere deg til KAMP mot uhumskheten. Klarer du å bli SINT i stedet for paff vil du rutinemessig oppleve at du klarer å BJEFFE tilbake til de frekke GJØKUNGENE.”
  Overøs dem med din MORALSKE HARME. Vis dem at du […] anser dem som ONDE. La FORAKTEN lyse ut av dine øyne i det du fordømmer dem som DET LAVESTE AV DET LAVESTE. Folk som velger å leve som GJØKUNGER har senket seg til samme nivå som ROVDYR. Kun i møtet med en slik moralsk fordømmelse vil GJØKUNGENS makt forvitre for ingen har sympati med genuint onde vesener.
  Dette bør være det emosjonelle bakteppet for dine HANDLINGER, men husk at sinnet kun er et redskap for å motivere deg til handling. Selve HANDLINGEN må være kalkulert og rasjonell. OPPSKRIFTEN til dette finner du i boka mi.
  UTSTYR DEG NÅ. […] Det dreier seg om den vestlige sivilisasjonens fremtid. Ønsker du at sivilisasjonen skal overleve? Da må du bidra til å RENSE UT PARASITTENE fra maktens høyborg, og det gjør du ikke ved å smile og være høflig. DETTE ER KRIG. Det dreier seg om overlevelse. Skal du la deg dytte ut av fugleredet, eller vil du KJEMPE tilbake? Valget er ditt.”

  Jeg kan ikke se annet enn at kortversjonen av Onars budskap er:
  Jeg har tenkt for deg og definert en fiende som ”truer DITT liv” og hele ”den vestlige sivilisasjonens fremtid”. Hvis du og sivilisasjonen skal overleve, må du følge min «oppskrift», ”forberede deg mentalt på krig”, la ”urkraften” i deg overta [heller enn å tenke selv], mobilisere så mye ”sinne”/”harme”/”forakt” som mulig, og ”utstyre deg” for å gå til ”angrep”/”kamp”/”krig” mot og ”overvinne” / ”rense ut” de ”(frekke) gjøkungene” / ”de udugelige” / ”de onde parasittene” / ”de laveste av de lave” / ”rovdyrene” / ”de genuint onde vesenene”.

  Onar forteller ikke hva slags angrep, kamp, krig, utrenskning eller ”kalkulerte handlinger” han ser for seg («oppskriften» på dette finnes visstnok i boka hans), men som historien har vist gjentatte ganger, kan man manipulere mennesker til det meste ved å mane fram en fiende og demonisere og dehumanisere ham på denne måten. Å kalle fienden for «parasitter», «gjøkunger», «rovdyr» – eller for den saks skyld «kakerlakker» -er helt etter «oppskriften». Definisjonen av fienden kan byttes ut etter behov (tutsier, kontrarevolusjonære, ”erbkranke”, jøder, sosialdemokrater …). Man behøver ikke gi detaljerte instrukser, for resten har helt vanlige mennesker fantasi nok til å ta seg av selv. I tillegg til det helt åpenbare eksemplet tenker jeg da på bl.a. Rwanda, Kambodsja, Kulturrevolusjonen i Kina, voldelige religiøse fanatikere og Abu Ghraib).
  De fleste som leser bloggen til Onar, får utvilsomt med seg at han ”rutinemessig opplever at [han] klarer å bjeffe” (tydeligvis en viktig del av hans ”krigskunst”). Ekte liberalister merker seg sikkert ganske fort Onars paranoide, totalitære, aggressive og SVÆRT lite liberale trekk – og skygger unna. Det ville være underlig om noen i DLF ikke en gang i løpet av valgkampen våkner opp og spør seg: Med en usikret klasebombe som Onar Åm på laget – hva har vi egentlig å frykte av fiender?

  Det jeg lurer på, er: Hva ville konsekvensene bli om det finnes bare én eller to der ute som faktisk tar Onar på alvor og tror at kampen mot fiendene hans helliger omtrent alle midler?

 25. Ser du har slettet innlegget jeg skrev for noen dager siden (om hvordan det er å diskutere med sosialdemokrater/sosialister/marxister* (om du er interessert, finner du tilsvarende kommentar på bloggen til Onar). Det kan jeg for så vidt godt forstå, ut fra den lite flatterende (og høyst subjektive) beskrivelsen som ble gitt, men poenget her var IKKE å hetse sosialister. Sitatet var fra Mein Kampf, og poenget er nettopp å vise at Hitler rettet det groveste skytset sitt mot venstresiden OG at han nærmest omtalte jøder og sosialdemokrater/sosialister som synonymer. Altså stikk i strid med Onars ville påstander om at nazisme og sosialisme/sosialdemokrati nærmest er det samme(!).

  Onar har ikke noe belegg for å påstå at det er noe antisemittisk ved å kritisere kapitalister. På den annen side var nok ønsket om å mistenkeliggjøre jøder like viktig som mistenkeliggjøringen av sosialistene (som han tross alt var interessert i å sanke tilhengere blant), så da ble jo også jødiske kapitalister inkludert i hans imaginære jødiske konspirasjon. Og han trengte pengene deres.

  * Der jeg satte inn «[He]» sto det egentlig «The Jew».

  Du må gjerne slette denne kommentaren også, siden den er meningsløs uten den første.

 26. Hei Anonym. Må ha slettet kommentaren din med en tabbe. Når du sier det, kom jeg på hvordan kommentaren din var. Men den kom samtidig som en ganske injurierende kommentar, så den kan ha blitt slettet. Dette beklager jeg :) God helg!

 27. Som Lenin sa:

  «Only the most ignorant and downtrodden people can believe the lies and slander that are spread about the Jews. … It is not the Jews who are the enemies of the working people. The enemies of the workers are the capitalists of all countries. Among the Jews there are working people, and they form the majority. They are our brothers, who, like us, are oppressed by capital; they are our comrades in the struggle for socialism. Among the Jews there are kulaks, exploiters and capitalists, just as there are among the Russians, and among people of all nations… Rich Jews, like rich Russians, and the rich in all countries, are in alliance to oppress, crush, rob and disunite the workers… Shame on accursed Tsarism which tortured and persecuted the Jews. Shame on those who foment hatred towards the Jews, who foment hatred towards other nations.»

  Men til dei som absolutt skal snakke raseteori:
  80% av alle jødar i dag er Ashkenazi-jødar, som stammar frå folk som konverterte til jødedommen rundt 1000-1200-talet. Evolusjon tek litt lengre tid enn eit par tusen år.

  Nordmenn har også nokre nobelprisar bak seg, medan til dømes Zambia ikkje har så mange. Tyder det at nordmenn er «genetisk» smartare eller dyktigare enn Zambianarar? Folk er jamt over rikare i Noreg enn i India. Tyder det at nordmenn er flinkare til å jobbe enn indarar? Israel er ein teknologisk velutvikla stat i dag – men det har sikkert berre med gener å gjera, ikkje med økonomisk støtte frå USA?

  Ein kan sikkert forklare mytane (utbreidd tru som ikkje NØDVENDIGVIS er sann) om jødar som eksepsjonelt flinke handelsfolk på mange måtar også, men som Lenin sa er fleirtalet av jødar – som fleirtalet av alle andre folk – arbeidsfolk.

  Herregud, dette er den mest barnslege oppførsla eg har sett mellom Eirik sine jamnleg besøkande på bloggen. Det er skremmande å sjå at så mange av blå/lilla-bloggarane let seg tiltrekke av kvasivitskapeleg raseteori atter ein gong, og underleg at dei som sjølve insisterer på raseteoretiske forklaringar likevel klarer å vri det om til at det er me ANDRE som er «rasistar»…

 28. I doktrinenes verden

  Hvis filosofien din er at når noen skiller seg ut og har mer enn andre så må det skyldes urettferdighet, og at de som har mer enn andre er griske utnyttere som stjeler fra de som egentlig produserer verdiene, så er det vel ikke så rart at jødehatet florer på venstresiden.

  Men her er noen tall til ettertanke:

  – 31 jøder fått nobelprisen i kjemi (20% av totalen i verden)
  – 47 jøder har fått nobelprisen i fysikk (25% av totalen)
  – 53 jøder har fått nobelprisen i fysiologi og medisin (27% av totalen).
  – 38 % av mottakerne av US National Medal of Science er jøder.
  – 47 % av de ubestridte verdensmesterne i sjakk, er jøder.
  – 45 % av de 64 som er rangert som de sterkeste sjakkspillerne gjennom tidene er jøder
  – 46 % av de som har mottatt Frank Nelson Coles pris i tallteori og algebra, er jøder.
  – 27 % av mottakerne av The A.M. Turing Award, den høyeste utmerkelsen innenfor informatikk, er jøder.

  Kansje Onar har rett likevel?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s