Tillit – fordi du fortjener det

«De er englene mine!» sier en av de som mottar hjemmesykepleie i Stavanger. Vi har begge hospitert i hjemmesykepleien i hver vår by i hvert vårt land. Erfaringene våre er de samme: det trengs en ny balanse mellom kontroll og tillit i eldreomsorgen!

SV i Stavanger er tungt inspirert av det vårt søsterparti SF har fått til i København. Der er det gjennomført en tillitsreform innenfor helse- og omsorgssektoren, som gir tilbake fagligheten til de ansatte. Fremfor unødvendige skjemaer, kontrollrutiner og rapportering får de ansatte lov til å bruke sunn fornuft og utdannelsen sin til det beste for borgerne. Fremfor å ha minuttvedtak og stoppeklokkeomsorg, ønsker vi tilstrekkelig tid og tillit til å gi god omsorg.

I juni møttes vi i København for å lære mer av hverandre erfaringer. Det er viktig for de mange tusen som mottar hjemmebaserte tjenester at kvaliteten er størst og at de får den tiden som de fortjener. Og ansatte i kommunen fortjener tillit fra oss folkevalgte. Hvert politisk innførte rapporteringskrav, skjema og minuttvedtak er et signal til de ansatte at de må kontrolleres og ikke er tilliten verdig. Den tida er forbi.

Alt for lenge har stoppeklokkene fått styre eldreomsorgen. I et forsøk på effektivisering har vi i stor grad endt opp med en byråkratisk og rigid eldreomsorg, som ikke ser hver enkelt pasient. Stavanger SV vil ta et oppgjør med stoppeklokkene og skjemaveldet. Vi vil at det skal være faglig kompetanse og de eldres behov som styrer eldreomsorgen, ikke et forhåndsbestemt, rigid skjema som de ansatte må ha med seg til hvert eneste besøk.

Stoppeklokkeomsorgen som i dag styrer eldreomsorgen i Stavanger kommune gir de eldre lite valgfrihet, og hindrer de ansatte i å bruke sitt faglige skjønn til å gi hjelp etter behov. De ansatte kan ofte ha mange gode grunner til å gå vekk fra en forhåndslagt plan for tidsbruk per pasient. En pasient kan ha en god dag og lite pleiebehov, en annen pasient kan ha en dårlig dag og dermed behov for ekstra omsorg. Det er de eldres behov og ønsker som må stå i sentrum. Vi må ha tillit til at de eldre sammen med fagarbeiderne er bedre i stand til å vurdere hva slags hjelp hver enkelt trenger enn et standardisert skjema.

Selv om man ikke i Stavangers hjemmebaserte tjenester direkte operer med stoppeklokker, må ansatte melde avvik dersom de bruker for lang tid hos borgerne. Hverdagen i eldreomsorgen er veldig ofte hastverk. Bruker hjemmesykepleierne «for mye tid» på omsorg må de forklare seg for byråkratene etterpå. Også på sykehjemmene finnes stoppeklokken i praksis, fordi bemanningen ofte er så lav at pleierne må løpe mellom rommene. Resultatet er ensomhet, noen ganger omsorgssvikt. Tiden for tidsvedtak er over, hvis SV får bestemme.

Tillit koster ikke penger. Men tillit vil gi oss enorme verdier i form av tid og bedre omsorg for våre eldre her i kommunen. Vi er klare til å begynne snuoperasjonen.

Fremfor minuttvedtak vil vi ha pleiekategorier. Det betyr at de som mottar hjemmebaserte tjenester ut fra sitt pleiebehov plasseres innenfor en av fire kategorier: lette, moderate, store eller total begrensninger. Da kan ansatte praktisk organisere sin egen arbeidsdag tidsmessig, og det gis mer fleksibilitet til borgeren. I stedet for et skjema som sier du har 5 minutter til støttestrømper, 10 minutter til mat og 10 minutter til et toalettbesøk så brukes den tiden som trengs for å gi god og verdig omsorg. Så den dagen du har mindre behov tar det kortere tid, og den dagen alt er vanskelig får du den tiden du trenger – enten du er ansatt eller borger.

Ansatte skal merke forskjellen på om det er røde eller blå politikere som sitter ved bordenden på arbeidsgiversiden. Vi vil spille på lag med både ansatte, fagbevegelsen, brukerorganisasjonene, Eldrerådet og andre som har innspill.

Bestiller-utfører-modellen bidrar etter vår mening til økt byråkrati, og tar ressurser fra tjenestene borgerne skal få. Derfor ønsker vi å fjerne dagens modell, og erstatte den med økte rammetilskudd og kategorivedtak. Alt tyder på at pleierne kan bruke sin faglige kompetanse til å vurdere omsorgsbehovet hos den enkelte, og at vedtakene kan fattes i enhetene selv, fremfor at de skal fattes av et bestillerkontor. Det vil innebære å legge ned dagens bestillerkontor, og tilføre ressursene til bydelenes hjemmebaserte tjenester. Det er viktig å presisere: ingen skal miste jobben som følge av denne reformen, men noen ansatte vil få nye oppgaver.

Det er ikke et mål at dette skal være en reform som går tilbake til slik eldreomsorgen var organisert før. Vi skal sammen med ansatte og borgere skape noe nytt. Vi må finne en ny balanse mellom kontroll og tillit. Det skal selvsagt være medisinsk rapportering, som i dag, men mye unødvendig byråkrati kan reduseres og fjernes.

«De er englene mine!» sier en av de som mottar hjemmesykepleie i Stavanger. Men de er ikke engler. Utenom at de foreløpig får mer lønn i himmelen enn på jorda, så er de så mye mer enn engler. De er kompetente kvinner og menn, med god utdanning, erfaring og kompetanse for å ta vare på de som trenger det. Men så lenge de underlegges skjema og kontroll får de ikke brukt det som trengs: nemlig sitt fag, sitt hode og sitt hjerte. SV vil ha en verdighetsgrense innenfor eldreomsorgen, fremfor en forsvarlighetsgrense.

SV vil gi et tydelig budskap til deg som jobber i hjemmesykepleien: hvis du gir SV tillit vil vi bruke de neste fire årene på å gi deg tillit tilbake! Fordi du fortjener det!

Ninna Thomsen,

Sundheds- og omsorgsborgermester i København kommune (SF))

Eirik Faret Sakariassen,

Ordførerkandidat i Stavanger (SV

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s