Stavanger skal kutte klimautslipp

«Norge er et lite land i den store sammenheng, vi kan ikke redde verden.» Utsagnet har jeg hørt mange ganger. Det er i og for seg sant. Men det holder ikke. Ingen kan redde verden, naturen og klimaet alene. Det krever at alle gjør sitt. Også Stavanger skal sikre tilstrekkelig utslippskutt til at det monner.

Klimaendringene er ikke noe som venter der fremme i horisonten, det er noe som allerede påvirker samfunnet. Vi opplever hetebølger, tørke, flom og skogbranner hyppigere enn tidligere. Flommen i Pakistan i fjor tok over 1700 menneskeliv og medførte skader for over 300 milliarder kroner. Også her hjemme får vi mer ekstremvær. Det gir ras, flom, nedbør og ekstrem tørke i perioder.

Vi mennesker er sårbare. Naturen vi omgir oss med er sårbar. Det har vi fått merke i økende grad de siste årene, både med pandemi, krig og de store naturødeleggelsene forårsaket av klimaendringer. Tenk på konsekvensene det vil få for matforsyning, nok vann, tilstrekkelig strøm og ødeleggelser på samfunnskritisk infrastruktur. Det er i vår egeninteresse å sikre at klimaendringene blir minst mulig og påvirker vårt livsgrunnlag i så liten grad det lar seg gjøre. Det vi merker rundt oss nå er bare starten. Hvis vi ikke handler vil det bli mye verre.

Ulike klimatoppmøter har gitt oss alle klar beskjed: utslippene må ned. Det er den eneste måten vi kan kjempe mot enda mer dramatiske klimaendringer. Det er vi som bor i de rikeste landene som forurenser mest, mens det er de fattigste landene rammes hardest. Det er allikevel ikke et problem som rammer fattige land alene. Selv om både Norges utslipp og Stavangers utslipp går ned, så er det fortsatt ikke nok til å nå klimamålene som er satt, både nasjonalt og lokalt. Derfor må innsatsen forsterkes i årene som kommer. Det vil SV fortsette å kjempe for.

Innen 2030 skal Stavangers direkte utslipp av klimagasser være kuttet til et minimum. Stavangerlufta skal være ren og det skal være mindre plast og miljøgifter i havet. Det skal summe av flere humler og bier i kommunen vår, vi vil ha flere grønne lunger og
økt biologisk mangfold. Flere i byen reparerer og bytter i stedet for å kjøpe nytt, og kommunen legger til rette for at bruk-og-kast blir erstattet med sirkulær økonomi.

Stavanger bør være ledende i å endre forbruk og kutte utslipp av klimagasser på en måte som samtidig skaper en triveligere kommune å bo i. Dette innebærer at trafikk, utbygginger og aktiviteter må bli fossilfrie og bruke minst mulig energi og
naturressurser. Materialer må resirkuleres og gjenbrukes, og energi produseres, gjenbrukes og fordeles smart. Teknologisk utvikling kan bidra til at Stavanger blir en klimavennlig kommune. Det viktigste er å kutte utslipp, og karbonfangst og lagring
må aldri bli en hvilepute for utslippskutt

Det er registrert 418 ulike rødlistede arter i Stavanger. Den største trusselen mot naturmangfold er arealendringer. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp. Stavanger har nesten ikke inngrepsfri
natur (I følge Miljøstatus.no har Stavanger et samlet areal på 242 km2, og av dette var 2,99 km2 inngrepsfri natur per 2018).


Stavanger SV ønsker at Stavanger skal bli en naturpositiv kommune. Vi vil stanse nye naturinngrep for å ta vare på det lille vi har igjen av naturområder, og restaurere og tilbakeføre naturområder. Ved restaurering og tilbakeføring av natur er det viktig at
vi sørger for et mangfold av naturområder og treslag. Vi vil bevare Tingbøskogen og vil jobbe for at det ikke etableres en transformatorstasjon her. Sørmarka må bevares ved at det opprettes en lovfestet markagrense tilsvarende markagrensa i Oslo.


Å nyte og bruke Stavangers flotte natur skal være enkelt for alle. Nærheten til sjøen er en kvalitet i hele Stavanger. Vi vil gjøre strandsonen mer tilgjengelig for kommunens innbyggere og besøkende. Økt naturmangfold og større muligheter for
naturopplevelser og grønne rekreasjonstilbud i nærmiljøet bidrar til folkehelse og økt trivsel.

Etter kommunesammenslåingen har Stavanger blitt en større havbrukskommune. Stavanger SV vil stille strengere miljøkrav til havbruk. Forurensning fra oppdrettsanlegg truer fjordene, og rømt laks og lakselus truer villaksstammene. SV vil beskytte villaksen og redusere andelen importert fôr.


Plast i havet er et verdensomspennende problem som også rammer Stavangers havområder og strender. Gummigranulat fra kunstgressbaner er en stor kilde til mikroplast i havet og må derfor skiftes ut.

Den største kilden til utslipp av klimagasser i Stavanger kommer fra veitrafikk. Bilbruken må derfor reduseres kraftig for at kommunen skal nå klimamålene. SV vil at flere går, sykler eller reiser kollektivt til daglige gjøremål. Stavanger by er velegnet for
sykling året rundt. En by med lavt behov for transport med bil trenger mindre plass til vei. Det blir dermed mer plass til grønne rekreasjonsområder, gode møteplasser og flere boliger.


SV vil arbeide for å realisere et høyverdig kollektivsystem som binder hele regionen sammen. Det er spesielt viktig å få til gode kollektive forbindelser til det nye sykehuset og Sola flyplass. Vi trenger langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som tåler en stor region med lange avstander og mange innbyggere, der vi har skinnegående løsninger

Klimakamp og kampen for rettferdig fordeling henger sammen. De rikeste i samfunnet står for de største utslippene. Da kan det ikke være slik at de med minst skal betale den høyeste prisen for klimakutt. Klimakampen må være rettferdig.


Hvis du stemmer på SV, trenger du ikke velge mellom rettferdig fordeling eller kamp for klima og natur. SV sikrer begge deler. Vi er et rødt og grønt parti for miljø og rettferdighet. Sammen kan vi få forskjellene ned og få utslippene ned. Du er velkommen med på laget!

Eirik Faret Sakariassen,

  1. kandidat Stavanger SV

2 kommentarer om “Stavanger skal kutte klimautslipp

  1. Ifølge. sist oppdaterte oversikt har Stavanger hatt en økning i utslipp på 5,4% i året som gikk , vi er en av tre større byer som fortsatt ikke klarer å redusere – det betyr vel at vi må gå tyngre inn i dette ?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s