Nok et norsk liv tapt i Afghanistan

I dag kom beskjeden om at nok en norsk offiser mistet livet i Afghanistan. Til ettertanke bør det nevnes at vi her hjemme bare får høre om de norske livene som går tapt. Tapene og skadene som er gjort i Afghanistan er grove – og i mange tilfeller kanskje uopprettelige? Tanken om å skape fred…

Bush tror han blir husket som frigjører…

Det fremkommer av et intervju at George W. Bush håper folket vil huske ham som en frigjører… Et mer forvrengt verdensbilde kan jeg vanskelig se for meg! «Jeg ønsker å bli husket som en president som frigjorde 50 millioner mennesker og bidro til fred. Jeg ønsker å bli husket som en person som først og…

Høyre #4: Utenrikspolitikk

Krig  «Til slutt skylder jeg å gjøre oppmerksom på at Unge Høyre var tilhengere av Irak-invasjonen for å fjerne Saddam Hussein» – Thorbjørn Røe Isaksen. Høyre har stemt for omtrent alle kriger Norge noensinne har deltatt i. Krigen i Irak, krigen i Afghanistan og de var for krigen i Vietnam. Det vil si alle kriger…

Venstre #2: Unge Venstre – Venstres verre halvdel

Venstre har en god del dårlige sider – blant dem: Unge Venstre. Jeg unner ingen å ha Unge Venstre på slep. Selv ikke Venstre. UVs narkotikapolitikk «Distribusjon av narkotika må skje gjennom offentlig kontrollerte kanaler.» – Unge Venstres hjemmesider. Unge Venstre er for fri flyt av dop og rusmidler. De ønsker å gi heroin på…

Om å slå dem som ligger nede

I en masteroppgave i sosiologi fra Universitetet i Oslo kommer det fram at norske soldater skal ha slått og sparket afghanere. Sju soldater ble grundig intervjuet, og under intervjuene kom det frem at norske soldater skal ha slått og sparket sivile afghanere som plukket opp tomhylser fra en skytebane.   Dette er bare nok et bilde på…

Med folkets støtte i ryggen

I en undersøkelse gjort av Sentilo så svarer det norske folk klart at de ønsker at Norge skal trekke sine soldater ut av Afghanistan. Blant den rød-grønne regjerings velgere er det et flertall for å få hentet soldatene hjem. Også blant Fremskrittpartiets velgere er flertallet for hjemhenting stor. Jeg er glad for å se at…

Rapport fra Afghanistan-markeringen

På formiddagen lørdag 15. desember samlet ymse fredsaktivister seg på Arneageren, for å vise sin motstand til krigen i Afghanistan. Selv synes jeg oppmøte var bra og det var alt i alt en bra markering. Programlederen for arrangementet var Leiv Olsen. Han startet med å introdusere rapperen Tore Pang, som rappet. Som dere ser på…