FpU og KrFU: Fjern ekteskapsloven!

Ung-liberalistene og den kristen-konservatistiske ungdommen har nå forent seg om en sak: De er mot den nylig endrede ekteskapsloven!

Begge to påstår at dagens ekteskapslov (red.anm. den kjønnsnøytrale eksteskapsloven) er umoderne. Mens majoritetet av landet mener den er høyst moderne. Hvis det er en part jeg er overrasket over her, så er det faktisk FpU. De snakker jo så pent om individets frihet… men de har jo gang på gang vist at det ikke gjelder «folk flest». Det utelukker altså: ikke-vestlige, kvinner, ungdom, homofile: dette er jo en ganske stor gruppe. Hvem er da folk flest? Kan for eksempel Kyle forklare meg det?

«Det betyr ikke at folk ikke kan gifte seg i kirken, den kan fremdeles velsigne bryllupet, men vi mener det må være opp til kirken selv å bestemme om de vil vie homofile,» sier KrFU-leder Kjell-Ingolf Ropstad.

Dette innskrenker jo homofiles rettigheter, er min påstand. Ettersom mine fordommer heller mot at det ennå er en del prester som ikke vil vie et homofilt ektepar om det så var det siste de gjorde.

«For det første vil folk få en mer fleksibel ordning med mindre statlig innblanding, den nye loven vil gi økt respekt til trossamfunnene samtidig som det er en robust lov som vil vare lenge, siden det ikke er noen interesser som kolliderer,» sier FpUs formann Ove Vanebo. Hvordan er det mer fleksibelt? Lukker han øynene helt igjen?

Jeg er uansett glad at loven har vunnet gjennom. For alle som er enige med meg i det må gjøre alt de kan for å sikre at hverken KrFUs ellr FpUs mødrepartier, KrF og FrP (KrFrP som noen kanskje vil si), får regjeringsmakt etter valget i 2009.

8 kommentarer om “FpU og KrFU: Fjern ekteskapsloven!

 1. Personleg vil eg ha eit fullt skilje mellom kyrkje og stat, så får fundamentalistane gjera kva faen dei vil, til dømes nekta å via homofile. Men ekteskapslova vår kan dei la i fred.

 2. Sjølv syns eg det riktige ville vore å skilje kyrkje og stat og la kvar enkelt prest sjølv bestemme om han vil vie homofile eller ikkje, sidan det tross alt er overbevisninga deira at homofilt ekteskap er synd. Eg er ikkje samd i at det er det, men når det gjeld religiøse saker som dette syns eg det er feil at staten skal bestemme kva som er påbudt eller ikkje i ein religion. Forøvrig trur eg ikkje kristendommen er dominerande nok her til lands at me kan kalle oss sjølve ein kristen nasjon.

 3. Såvidt eg har forstått det har einskilde prestar framleis lov til å nekte å via homofile med den nye ekteskapslova. Dei har altså ikkje noko personleg ansvar overfor Gud å uroa seg for. Med mindre eg tek feil med dette har jo ikkje KRFPU noko å syta over.

 4. Enda de både FrP og KrF var høylytte angående deres frykt for poligami under debatten rundt den nye ekteskapsloven så ønsker de å gjøre det letttere for antallsnøytrale ekteskap gjennom dette forslaget…
  Interessant turn of events…

 5. KrFs intensjon er jeg usikker på
  Men for FpU så ville vi ikke brydd oss en lang drøvel om noen ønsket å leve i polygamiske/samkjønnede/tverrkjønnede forhold…
  Det får være opp til folk selv å bestemme.

 6. Nå er det slik at FpU faktisk er for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Likevel innser de at det riktige må være at trossamfunn selv bestemmer om de ønsker å vie homofile. Det er jo rart om vi skal tvinge et trossamfunn til å vie homofile når trossamfunnet mener at ekteskapet er til for mann og kvinne. Det er forsåvidt også litt merkelig at homofile ønsker å bli viet i et slikt trossamfunn…

  KrFU ønsker ikke den nye ekteskapsloven velkommen. Vi ønsker at den blir reversert. Men så er det slik at vi har forstått at det mangler flertall for å fjerne den, og det er derfor vi ikke er så negativ til felles samlivslov. Personlig skulle jeg ønske at vi forsøkte på nytt å fjerne den nye loven – den er fullstendig uten prinsipper og holdbare argumenter. Spesielt ser vi dette i diskusjonen om assistert befruktning. Kvinner får RETT til å få barn på en kunstig måte, mens homofile menn får ingen lik rett. Hvorfor skal ikke de få låne en livmor slik at de også kan få barn? Ja, også det ville vært latterlig, men det viser at hele loven har en logisk brist.

  Den nye ekteskapsloven sier igrunn bare det at det ikke spiller noen rolle med kjønn og at det er uten betydning om en liten gutt vokser opp med to damer eller én mann og én kvinne. Da er det jo merkelig at samme regjering mener det er dødsviktig med 40 prosent menn i barnehagen.

 7. Når det gjeld kva «trossamfunnet» meiner: Eg undrast kor mange av dei (om lag) 80% av folket som er medlem i statskyrkja som betrakter seg som «kristne.» Eller «nja, ikkje sånn personleg da» eller «for så vidt.» Og vidare kor mange av dei som er «mot homofili» i gammalbibelsk tradisjon. Skal ikkje Den norske statskyrkja vera ei «open folkekyrkje?»

  Den nye ekteskapslova tvinger ikkje andre religiøse institusjonar å tillate kjønnsnøytrale ekteskap; ingen påbud eller bøter til kristne eller andre småsekter eller «frikyrkjer» som dei gjerne kallast som ikkje vil via to menn eller to kvinner – slik den gamle ekteskapslova tvang nesteelskande prestar i statskyrkja til å bøya seg for ei anna lesing av bibelen.

  Det sondre snakkar om her har vore typisk frå opposisjonen i denne saka: Teknisk flisespikkeri og forsøk på devaluering av lova på alle områder ein kan få eit lite grep om. «Det var så dårleg sakshandsaming i forkant,» «me fekk ikkje offentleg utgreiing om KONSEKVENSANE» (???), «umogleg å gjennomføra teknisk perfekt.» Alle skjønar at dette er teikn på rein desperasjon. Dersom KrFU verkeleg var opptekne av å likestille mannlege og kvinnelege homofile med omsyn til «rett til barn,» ville dei ha foreslått å endre lova, ikkje skrota den og nekta alle homofile denne retten (eller privilegiet, om du vil.)

  Når det gjeld kjønnskvotering vs. «kjønnsnøytral oppvekst:» Barn treng impulsar frå fleire ulike voksne rollemodellar, ikkje berre foreldra sine. Frå dette perspektivet spelar det mindre rolle om foreldra har inn- eller utovertiss. Det finst også feminine menn og maskuline kvinner i heterofile forhold med barn, så mi utfordring til deg er å forklara kva nøyaktig det er for kvaliteter barna treng å oppleva frå far som dei absolutt ikkje kan få frå mor (og omvendt).

  Å anerkjenna at det finst sosiale (!) kjønn er ikkje det samme som å påstå at dei er biologisk forankra. Det finst forøvrig også andre argument for å sleppa fleire menn til i barnehagane – til dømes som ledd i å utjamne arbeidsmarknaden i Noreg, som er ein av dei mest kjønnsdelte i Europa. Det er kanskje også dekning for å hevda at menn har større vanskar med å komma inn på arbeidsmarknaden i denne sektoren enn kvinner, for det eg veit. Men i og med at dette ikkje akkurat er dei største maktposisjonane i landet og at kjønnsdelinga i barnehagane *i seg sjølv* antakeleg ikkje utgjer eit stort demokratisk problem for større samfunnsgrupper, tyr ein heller ikkje til radikal kvotering, slik det er med bedriftsstyrer.

  Oppklarte det noko? :)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s