Vekst, velferd og varme?

(Publistert i «Lille Marius» september 2007

Som overskrift til innledningen til Stavanger Høyres valgprogram kan man lese følgende;”Stavanger Høyres visjon er at byen skal ha vekst, velferd og varme.(…)Her skal det være godt å bo og alle skal oppleve trygghet i hverdagen.”

Det er veldig enkelt for Høyre å love trygghet. For majoriteten av deres velgere har i utbredt grad den tryggheten som i realiteten teller i dag. Økonomisk trygghet. Denne tryggheten sikrer at man har råd til mat og andre primærbehov, og det er dette alle har rett til å oppleve i hverdagen.
Dette er muligens et løfte det ikke vil være så lett for Stavanger Høyre å holde. Det er nemlig altfor mange i dagens samfunn som ikke har denne tryggheten. Klasseskillene i den såkalte velferdsstaten er tydelige, og det ser ikke ut som noen på den borgerlige siden planlegger å gjøre noe mer enn å komme med fagre valgløfter for å jevne ut disse skillene.
I SVs innerste kjerne ligger prinsippet om at vi vil kjempe saken for samfunnets svake. Høyre, derimot, mener blant annet at dersom man blir ufør skal man ikke motta stønad lenge nok til at man kan gjennomgå en tilstrekkelig omskolering eller rehabilitering, men tvinges ut i arbeidslivet snarest råd. Dette er en politikk som viser Høyres kyniske kapitaljag, og som regelrett bidrar til å knekke mennesker som allerede ligger nede. Dersom noen trenger hjelp er dette noe kommunen skal hjelpe til med. Vi kan nemlig alle få behov for sosiale tjenester, noe vi har skaffet og sikret oss retten ved gjennom betaling av skatt. Om man havner i uløkka skal ingen tvinges ut i arbeid. Denne usosiale politikken er direkte skremmende, og jeg ser på det som ansvarsfraskrivelse fra Høyres side.

Noe som derimot effektivt kan forebygge at flere blir uføretrygdet er 6-timersdagen. Det er omtrent hundre år siden arbeiderbevegelsen fikk gjennomslag for 8-timersdagen. Den gangen, som ved mange andre tallrike velferdstiltak for vanlige folk var Høyre sterkt imot denne utviklingen. Det er enkelte yrker som utmerker seg hva gjelder hyppigheten av uføre. Som eksempel når de færreste renholdere pensjonsalder, fordi de grunnet hardt arbeid, uføretrygdes mye tidligere enn nødvendig. I mange tunge yrker vil en kortere arbeidsdag føre til mindre sykefravær og mer effektivitet. SV vil jobbe for å innføre 6-timers normalarbeidsdag, selvfølgelig med full lønnskompensasjon.

Til nå har vi greid å få igjennom forsøksprosjekt med 6-timers arbeidsdag for å se hvordan ordningen fungerer i praksis. Dette er et forsøk som så langt har gitt meget gode resultater, og vi vil videreføre prosjektet til vi har tilstrekkelig kunnskap om virkningene.”Våre prinsipper preger hele vårt arbeidsprogram der vi viser vilje til vekst, frihet for den enkelte og et varmere samfunn.” Høyres valgprogram.Frihet: Høyre og Sosialistisk Venstreparti har nok ulike syn på hva frihet er. For Høyre betyr det frihet for overklassen. Frihet til å kjøpe seg tjenester middel- og underklassen ikke har råd til. Vi i SV ønsker at alle skal ha like muligheter, uavhengig av sosial status og økonomi. Vi vil sikre alles rett til å leve i frihet. Å tvinge arbeidere som er erklært uføre ut i arbeid gagner ingen: verken dem selv, arbeidsgiver eller samfunnet for øvrig. Og det er overhodet ikke frihet!

Et varmere samfunn: Alle har rett til å inkluderes i samfunnet. Sosialistisk Venstreparti ønsker like muligheter for alle. Alle skal ha rett til et fullverdig liv! Det er i våre øyne uforståelig at det i det hele tatt finnes fattigdom i Stavanger. Vi i SV vil sørge for at alle sikres reel økonomisk trygghet. Trygghet for at alle primærbehov skal dekkes, trygghet for at man blir tatt vare på og trygghet om at samfunnet behandler deg som et fullverdig menneske. Sosialhjelpssatsene må økes, og NAV-kontorene må få de ressurser slik at alle brukere kan få en individuell oppfølging. Slik åpner vi samfunnet for flere, og alle får nyte av godene.

2 kommentarer om “Vekst, velferd og varme?

 1. Hva mener du om at man innfører borgerlønn dag? Som Venstre foreslår, men, som regjeringen ennå ikke har kommet med nok bevilgninger til.

  Arbeiderpartiet har begynt å snakke litt om det nå, hva mener SV om hva som kan gjøres for å sikre et verdig liv for personer som ikke har det så bra og tjener ganske lite.

  Venstres forslag går ut på å ha en borgerlønn til alle norske statsborgere på minst 150.000 skattefritt. Dette beløpet er regnet til å gi et menneske de nødvendige midlene for å ha et akseptabelt liv, istedenfor å bare sitte med et egg og to liter melk i kjøleskapet.

  Hva mener SV om flat skatt?
  Hvorfor tror ikke de det er en bra løsning?
  Jeg mener flat skatt vil være bra for konkurransedyktigheten til det norske markedet, det er en helt rettferdig skatt. Og SV er vel for rettferdighet?

 2. Hei. Jeg ser ikke helt hvor bevilgningene til borgerlønn skal komme… Hvor vil Venstre hente disse fra? Offentlige bordeller? Jeg velger å ikke svare før jeg vet hvor midlene kommer fra.

  Ettersom SV ikke praktiserer flat skatt så regner jeg med at vi er i mot. Men mitt syn på flat skatt er at det er et dårlig skattesystem. Det jeg anser for å være poenget med skatt er at man skal ikke skatte alle (prosentvis) like mye, men at det man betaler i skatt skal regnes ut i fra inntekt (årsverk).

  Dvs. at landets rike (som det stadig vekk blir flere av) skal betale mer enn det de som tjener mindre gjør. På den måten så skatter vi dem som har lite så lite som mulig, mens dem som har mye skatter vi langt mer. Kilder jeg er usikre på sier at Venstre har foreslått 50 % flat skatt. Stemmer det?

  Måten vi beskatter folket på i dag er bra! Jeg er stolt over den. På den måten så skattlegger vi dem som har minst minst, og det er dem vi ikke ønsker å ramme. Skatt skal ikke gjøre at folk går til grunne. Man skal kunne overleve selv om man betaler inn til staten.

  Synes du at den beste måten å beskatte på er at alle betaler prosentvis like mye? Når vi i utgangspunktet jobber med svært ulike tall så blir lik prosentfordeling en dårlig måte å regne på. Ulike mennesker, ulik beskatning. Hoho, vittig.

  Eirik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s