Kunnskap til barnets beste

I Stavanger kommune skal vi verken dekke over eller unnlate å lære der noe går galt i barnevernstjenesten.

Vi som er politikere i Stavanger kommune er stolte av barnevernstjenesten vår. Vi ser dedikerte ansatte som hver eneste dag jobber for å gjøre livene til utsatte barn bedre. Vi ser dem gi sårbare, unge mennesker fremtidshåp og mulighet til å forfølge drømmer.

Ansatte i barnevernet er nesten i daglig kontakt med barn og foreldre som er utsatt for og traumatisert av vold. Barnevernsarbeideren hører på historiene og kjenner på fortvilelsen og smerten. De som jobber i barnevernstjenesten er ofte i frontlinjen, de møter mennesker i krise, som har angst, formidler frykt, er forvirret, sinte og i sorg. Barnevernsarbeideren skal ta vanskelige avgjørelser som vil få konsekvenser på kort og lang sikt for de involverte.

Pust i bakken

Vi er alle bare mennesker. Og i barnevernstjenesten, som i alle andre jobber, kan det av og til gjøres feil. Og de gangene det går galt, kan konsekvensene bli alvorlige. Derfor er det viktig at vi av og til tar en pust i bakken, og ser om systemene fungerer.

For snart to uker siden varslet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og resten av det politiske flertallet i kommunestyret gjennom Aftenbladet at vi ønsker en ekstern undersøkelse av barnevernet i Stavanger. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet 17. februar. I det videre arbeidet skal en referansegruppe jobbe med et mandat som skal være utgangspunkt for gjennomgangen.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men lov om barnevernstjenester (barnevernloven) åpner samtidig for svært inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid, og til at rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte

Komplekse saker

Sakene er ofte komplekse og vanskelige. Alle som følger med i mediene vet at den norske barnevernstjenesten får kritikk. Noen ganger er ankepunktet at tjenesten har grepet inn for tidlig eller på feil måte. Andre ganger påberopes det at barnevernet har handlet for sent. Mye av kritikken mot tjenesten er basert på oppslag i enkeltsaker. Da mangler et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere barnevernets arbeid.

I Stavanger kommune har politikerne det overordnede ansvaret for barnevernet. Vi ønsker å være dette ansvaret bevisst. Dette begrunner også behovet for å se inn i vår egen tjeneste for å vurdere kvaliteten på det arbeidet som gjøres i forkant av beslutninger.

En jobb i barnevernet er en svært krevende jobb med høyt arbeidspress. Sakene er ofte svært kompliserte. I Stavanger har det over tid har vært høy gjennomtrekk av ansatte, som gjør at arbeidsbelastningen blir enda større for kontaktpersonene og andre i tjenesten.

Vi som er folkevalgte i vår kommune, vet at de ansatte ønsker å gjøre en forskjell for de barna og familiene de er i kontakt med. Vi vet at de hver eneste dag gjør alt de kan for å leve opp til den ambisiøse målsettingen vi har: Vi skal ha Norges beste barnevernstjeneste.
Samtidig avdekker tilsynsrapporter og undersøkelser fra norsk barnevern at det er forhold som kan forbedres og utvikles. Derfor er det viktig for oss som folkevalgte å legge til rette for at denne utviklingen finner sted.

Ønsker gjennomgang

Dette er bakteppet for at vi nå ønsker en gjennomgang av tjenesten. Vi vil se hva det er som er bra i tjenesten her hos oss, og hva vi trenger å rette på. Det er vårt ansvar, et ansvar som ble enda tydeligere etter at den nye barnevernsreformen trådte i kraft fra nyttår.

Tidligere fylkeslege Helga Arianson i Hordaland beskrev det offentliges tilsynsansvar slik i et avskjedsintervju da hun gikk av med pensjon i fjor: «Det er menneskelig å feile, men uakseptabelt å dekke over hendelsene og utilgivelig å ikke lære av dem.» I Stavanger kommune skal vi verken dekke over eller unnlate å lære der noe går galt.

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

Lotte Hansgaard Fraksjonsleder. Utvalg for oppvekst og utdanning, Ap

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s