Personlig frihet opp i røyk?

Stavanger SV støtter ikke et forbud mot bruk av sigaretter, snus eller e-sigaretter i arbeidstiden. Så lenge aktiviteten ikke går ut over arbeidsoppgavene må det være grenser for hva vi politikere begrenser. SV har ønsket å begrense røyking og det gjør vi fortsatt. Men folk må selv kunne bestemme dette – så lenge ikke andre…

Bystyret får sykehjemsmat!

Jeg registrerer at Høyres Ingebjørg Folgerø i et innlegg i Aftenbladet vrenger på mine argumenter. Underlig, ettersom Høyre-ordfører Christine Sagen Helgø støtter å servere Bystyret sykehjemsmat. I løpet av en av pausene Stavanger bystyres budsjettmøte pratet jeg med ordføreren, som ga støtte til mitt forslag om å servere sykehjemsmat i forkant av et bystyremøte –…

Budsjettinnlegg – Stavanger bystyre

Det som kunne ha vært Ordfører, «Når vi for tre år siden valgte å slutte å kutte i skolen så valgte vi helt rett og det er det vi må fortsette med.» Dette er ikke mine ord, ordfører, men det kunne det like godt vært. Dette ble sagt av representanten Karina Helgesen Aase fra Høyre…

Skjenkeinnlegg Bystyret

Ordfører, «Mot dumheten kjemper selv Gudene forgjeves», skrev den tyske forfatteren Johan Wolfgang Goethe for 300 år siden. Jeg tror klokskap er jevnt fordelt i norsk politikk, men det er jo påfallende når Høyre og FrP benekter det som er dokumentert gjennom et utall nasjonale og internasjonale forskningsrapporter: Det er sammenheng mellom tilgjengelighet og konsum,…

Innlegg: Bygging av kulvert ved Mosvatnet

Ordfører, Støy er ikke gøy! Det er helseskadelig og psykisk belastende. SV er svært bekymret for beboerne langs E39. Men det er ikke bare beboere som er plaget av dette, også barnehagebarn. Barnas Hus ligger også langs E39. I 1997 var siste gang de hadde støymåling. Siden 2005 har de vært på dispensasjon grunnet støy.…

Spørsmål – Bystyret 7. nov

Ordfører, I Stavanger Aftenblad kunne vi for en tid siden lese at 11 barneskoler i Stavanger vurderer elever ut fra et tallvurderingsskjema. Man kan godt mene mangt og mye om tallkarakterer i barneskolen, men reglene er nå en gang slik at regjeringen ikke går inn for dette. Da vil nok flere enn jeg undre seg…

Innlegg – Bystyret – Tertialrapportering 2011

Ordfører, det er oppsiktsvekkende å se hva som svares i Elevundersøkelsen for inneværende år. Mens representanter fra Høyre og Venstre slår seg på brystet med at det går så godt i Stavangerskolen, ser vi at både i 7. klasse og 10. klasse ligger vi konsekvent under målkravet når vi ser på resultatet. Det er bra…