Trenger Norge en populistisk sentralbanksjef?

Svein Gjedrem, sentralbanksjef, kom for en tid siden med utspillet at alle norske kommuner burde gå inn for eiendomsskatt. Dette ble ikke like godt mottatt av alle. Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen mener dette er et dårlig råd. Det mener også FrPs formann (snart leder?) Siv Jensen. Jeg reagerte på følgende utsagn: Eiendomsskatten er en…

Skatt er god fattigdomspolitikk

All verdens liberalister og kapitalister er omtrent konsekvent mot skatter og avgifter. Dette er et av de områdene hvor jeg er grunnleggende uenig med høyresiden. Deres analyser er enkle, deres forslag er populistiske og politikken deres er velferdsfiendtlig. Skatt er bra! Jeg tenkte jeg ville trekke frem en studie utført av The Social Benefits and…

De rike skattes mest – takket være Høyre!

Mens mange tror at det er «SV-Kristin», som Aftenbladet skriver, som «flår de rike» så er dette feil. Det sørget faktisk Per-Kristian Foss for, når han var finansminister! Dette skulle man jo ikke tro, men det er nå en gang slik. Det var skattereformen den forrige regjeringen iverksatte som nå viser seg fra sin sanne…

Sosial beskatning

I debatten om skatte- og avgiftspolitikk så er jeg redd at jeg må ta inn over meg at sittende regjering i alt for mange tilfeller løser alle problemer med en avgift. Misforstå meg riktig. Jeg er absolutt – og i høyeste grad – for beskatning av dem som har aller mest. Når man er så…

Hva skjer med arveavgiften i statsbudsjettet?

Kristin Halvorsen «vil redusere arveavgiften for folk flest. De som arver aksjer i unoterte selskaper får derimot svi». Dette er det avisene skriver om saken. For regjeringen er det en heldig sak. Som det også er for folk flest. De reglene som finnes i dag sier at de første 250 000 kronene du arver skatte…

Er skatt forhatt?

Mange – særlig FrP – synes skatt er noe hærk. Hva trenger vi vel skatt for når vi har Oljefondet? Men oppinionen blant det norske folk ser ut til å snu på skatte- og avgiftspolitikk. Flere og flere ser verdien av skatt. Dette blir også et av de sentrale spørsmålene i valget i 2009. Velger…

Dyrere mat for mindre skatt til lavtlønnede?

I en nettartikkel sier SVs finanspolitiske talsmann Heikki Holmås at han vil øke momsen på matvarer: mot at landets lavtlønnede får mindre skatt. Jeg er foreløpig for. Men med en viss skepsis. Hva er alternativene til å øke matvareprisen? Finnes det andre måter å kompensere for skattelettet? Og eventuelt hvilke ting er mest praktisk og…

Venstre #3: Skatte- og forsvarspolitikk

Skatt Venstre er et av de partiene som gir flest skattegaver til den norske overklassen. De ønsker for eksempel flat skatt. Det vil si at alle betaler den samme prosentsatsen; renholderen med 180 000 kroner i året betaler samme prosentsats skatt som børsmekleren med 150 millioner i inntekt. De ønsker også langt mindre formueskatt. Grunnen…