Regjeringens forslag som IKKE var totalitært i det hele tatt

feil

Noen ganger er man dum. Noen ganger tenker man ikke langt nok. Noen ganger er man rett og slett naiv og ukritisk. Dette skal jeg selv nå erkjenne!

Uten å dykke videre ned under overflaten bak noe jeg leste i VG langet jeg ut mot regjeringen. Dette viser seg jo nå å ha vært et feilgrep fra min side. MEN: som jeg skrev samsvarte ikke dette med hvordan jeg kjenner SV. Dette viser seg jo nå heldigvis å være riktig.

Mens det ble fremstilt som om regjeringen ville kartlegge seksuell legning og livssyn så stemmer ikke dette. Men jeg kan forstå misforståelsen. Realiteten derimot er totalt annerledes. Det kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har foreslått er at man skal kartlegge mobbing på grunn av seksuell legning og livssyn. Det er jo noe totalt annet enn hva som ble fremstilt – av blant andre meg selv.

Forslaget som det lyder er jo ikke problematisk på noen måte. Det er viktig at man kartlegger mobbing i skolen, for å kunne kvitte seg med den. Det er et av de verste problemene med norsk skole: mobbingen har vanskelig å ta knekken på.

Nå, kjære leser, i lys av den nye informasjonen som er kommet på banen, så vil jeg bare beklage for min uopmerksomhet og ukritiske lesning. Dette har vært en vekker for meg – og kanskje dere – når det gjelder hva man kan tro på og ikke.

Videre vil jeg bare si: nå kan alle som leser dette informere andre om hvilken feil som har spredd seg ut.

17 kommentarer om “Regjeringens forslag som IKKE var totalitært i det hele tatt

 1. Då har me fått det på det reine med motivasjonen, og det er bra. Det viktige er sjølvsagt korleis informasjonen vert innhenta og lagra, så der kan det framleis vera substans i protestgruppa på facebook for alt eg veit.

  Eg finn ikkje facebookgruppa akkurat no (eg melde meg ut I GÅR fordi eg nådde grensa for kor mange grupper det går an å vera medlem i), men eg syns eg hugsar at det sto at informasjonen skulle knytast til den enkelte eleven, og det blir jo feil. Men det kan godt vera eg hugsar feil.

 2. Jeg er ganske skeptisk til det Eirik, ifølge høringsnotatet som lå ute til høring står følgende:

  Personlige forhold som for eksempel helseforhold, seksuell legning, etnisk bakgrunn og religiøs oppfatning kan ha stor betydning for hvordan den enkelte opplever det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. For å tilrettelegge læringsmiljøet for utsatte grupper slik at kvaliteten i opplæring for denne gruppen elever ikke er dårligere enn for andre, er det viktig å ha muligheten til å gjennomføre undersøkelser om dette på aggregert nivå, herunder i forbindelse med elevundersøkelsen.

 3. Saken stiller seg jo nå helt annerledes. Dette forslaget ser ut til å være et godt tiltak, forutsatt at undersøkelsene er anonyme. Men det er vel elevundersøkelser somregel?

 4. Det jeg lurer på er hvorfor han ikke gikk ut dagen etter den første protesten kom ang. dette. Han har hatt lang tid på å kunne komme med motspill og/eller forklare hva han «egentlig» mente.

  Det jeg leser i teksten er ikke det du prøver å få gjennom. Heller tvert imot.

 5. Fortsatt mener jeg at dette er et dårlig forslag.

  Elevundersøkelsene kan spores tilbake til den enkelte elev!

  Dessuten, hvis dette bare var for å kartlegge mobbing, hvorfor står det ikke her da???

  Problemet kan og være at dept. har gjort en dårlig jobb i å ordlegge seg på en måte som gjør at lovendringene høres helt feile ut.

  For om man leser hva dept. har skrevet i ettertid så kan det være mulig å tolke forslaget annerledes.

  Men, det er fortsatt rom for mistolkning, eller rettolkning… Alt etter hva som de egentlig mener.

 6. Egentlig så minner dette mest om en farse hvor regjeringen etter hardt press går ut og sier:

  «Jammen,,, det var jo ikke DET vi mente kjære venner.. Vi ville jo bare…»

  I høringsutkastet går det tydelig frem at resultatene skal kunne spores tilbake til den enkelte elev, og om det er ment for å beskytte homofile mot mobbing, så er likevel homofiles legning DERMED registrert.

 7. Dette forslaget er ikke totalitært MEN det går i en retning som hvertfall jeg ikke ønsker at vi skal ha innen skolen.

  De ønsker altså å registrere data sentral på individnivå (det gjøres ikke i dag).

  Det finnes ikke et sentralt register som sier at:

  «Lille Ole i Sandnes fikk så mange poeng på den nasjonale prøven, så mange poeng på den nasjonale prøven. Han fikk de og de karrakterene ut av grunnskolen. Ole hadde også ekstra undervisning i norsk fordi han er ordblind. Han måtte også i år X og år Y ha støttetiltak av skolen fordi han kom fra et hjem der moren var alkoholisert og barnevenrnet måtte gripe inn. Lille Ole ble også mobbet i år Z og de påfølgende 3 årene viser hans elevundersøkelse.»

  Dette er den typen informasjon en åpner for å registrere i et sentralt register med det høringsforslaget regjeringen har lagt frem. At det skal gjelde mobbing gjør det ikke bedre.

  Denne informasjonen skal samles inn og «kunne brukes til forskning». Jeg mener det er en helt gal måte å gå frem på for å finne frem til hva vi skal gjøre for å få en bedre skole. Vi kan godt forske men da skal det være reelle forskningsetiske diskusjoner, det skal være prosjektrelatert og registre skal destrueres eller anonymiseres når forskningsoppgaven er gjennomført.

  Dette står i høringen:
  Siden etableringen av kvalitetsvurderingssystemet i 2003 har det vist seg å være nødvendig å
  øke datamaterialet til å omfatte enkelte sensitive personopplysninger for analyser og forskning
  om læringsutbytte. Dette gjelder særlig opplysninger knyttet til spesialundervisning og andre
  individrettede tiltak. Departementet foreslår derfor at dagens hjemmelsgrunnlag i opplæringsloven og privatskoleloven endres til å omfatte behandling av sensitive personopplysninger når formålet for behandlingen skal være å få kunnskap om læringsutbyttet til bruk for kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll innenfor grunnopplæringen.

 8. Jeg ser ikke at mobbing er nevnt med et eneste ord i høringsnotatet, annet enn der det står at det bør være mulighet for reservasjonsrett (nekte å svare på spørsmål) «…som den enkelte føler sterkt behov for å ha kontroll over selv ut fra en ”følsom” skolesituasjon, for eksempel av frykt for å bli mobbet»

  Ellers kommer det helt klart fram at disse opplysningene skal hentes inn i et forsøk på å forbedre den norske skolen, bla ved å undersøke om barn pga sekuell legning, minioritetsbakgrunn el kan ha fordel av att undervisningen blir lagt opp annerledes for disse elevene.

  Det kan helt sikkert være mye positivt i det, men mobbing har det fint lite med å gjøre.

 9. Det er ikke ofte jeg er enig med deg Erlend, men i denne saken er jeg nok det. Jeg misliker et slikt register i utgangspunktet, uansett hvor edle intensjonene er, blir dette et tiltak som fort kan bli misbrukt. Det er ikke så forferdelig mange år siden man oppdaget misbruk av slike register i forbinnelse med politisk tilhørighet. Det var jo et forslag som lignet mye på dette ang etiskt tilhørighet, som var et forslag fremmet av AP, der man skulle kartlegge etisk tilhørighet for å iverksette tiltak for å hjelpe disse elvene med de spesifikke utfordringene de hadde. Jeg og mange gode AP og AUFere rundt omkring i landet, stemte mot dette forslaget fordi det er misbruk av individets frihet. Det er ikke bare Høyre folk som er opptatt av det.

  En annen ting som det er verd og stille spørsmål ved er tanken bak en slik registrering, nemlig at den impliserer at barn, i barneskolen har en utviklet seksuell legning og et utviklet religøst syn. Jeg tror dette er et sort hvit bilde rundt noe som er mer enn noe annet sjateringer i grått. Samfunnet vårt niholder på troen om at det finnes hetrofile og homofile mennesker og at man er en av to fra fødsel. All forskning derimot sier at de majoriteten ligger et sted i mellom og at dette utvikler seg over tid. En annen påstand er at det finnes ikke religiøse barn bare barn av religiøse foreldre. I og for seg er det et mye mer alvorlig overtramp mot individets frihet å bli påtvunget en sanhet om en gammel mann med skjegg i himmelen som bestemmer hva som er rett og galt, enn noe annet i samfunnet, men det er en annen diskusjon.

  Det skal vel også nevnes, slik jeg har forstått det, at dette forslaget aldri kom fra noen i regjerningen, men ble sendt ut av departementet? Til syvende og sist, er bør man spørre seg hva man skal bruke tid og ressurrser på, finne ut hvorfor barn blir mobbet, eller å stoppe mobbingen uansett hva de blir mobbet for.

 10. Du skriver: «Det kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har foreslått er at man skal kartlegge mobbing på grunn av seksuell legning og livssyn. Det er jo noe totalt annet enn hva som ble fremstilt – av blant andre meg selv.

  Forslaget som det nå lyder er jo ikke problematisk på noen måte. Det er viktig at man kartlegger mobbing i skolen, for å kunne kvitte seg med den.»

  Det er jo ikke FORMÅLET som er bakgrunnen for kritikken, men lagringen av sensitive opplysninger. Og kamp mot mobbing er ikke noe argument mot den kritikken som har kommet mot registeret. Datatilsynet har blant annet uttalt:

  «Registeret vil innebære at detaljerte – og til dels også sensitive – opplysninger om hele den oppvoksende befolkningen blir lagret på individnivå i uoverskuelig framtid, skriver Datatilsynet i høringsuttalelsen. Dette inkluderer opplysninger om sosiale og helsemessige forhold, religiøs oppfatning, seksuell legning og etnisk tilhørighet.»

  «Forslaget om å kunne koble opplysningene med ulike ikke-spesifiserte registre gjør det umulig å forutse konsekvensene av tiltaket. En kobling mot et eventuelt barnehageregister og et register over høyere utdanning vil gjøre det mulig å følge enkeltpersoner over en 25-års periode. Ved eventuell etterutdanning utvides tidsperioden ytterligere.»

  http://www.datatilsynet.no/templates/Page____2475.aspx

  Du skriver også: «Noen ganger tenker man ikke langt nok. Noen ganger er man rett og slett naiv og ukritisk.» Men den beskrivelsen passer ikke her på Datatilsynet eller andre kritikere, men på dem som utarbeidet/sto bak forslaget som ble sendt ut på høring.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s