SV-kommunen

Tale til SVs landsstyre

Fremlegg av forslag til kommunevalgplattform

Kjære landsstyre, gode SVere!

14. september neste år skal folk i alle landets kommuner bestemme seg for hvilke ideer, forslag og løsninger de har tro på. Hvilke kandidater de ønsker seg. Hvilket parti og hvilken politikk de vil skal råde i sin kommune. Vårt mål bør være at flest mulig får bo og leve i en SV-kommune!

Kommunevalgplattformsgruppa har bestått av Inga Manndal (leder), Bersvend Salbu, Ingvild Reymert, Ådne Naper, Kjersti Tommelstad, Ingvar Skjerve, Symphorien Pombe og meg selv. I tillegg har Karin Andersen bistått mye underveis, som medlem i Kommunalkomiteen. Vi har hatt flere møter og samlinger gjennom det siste halvåret. Vi har gjort et forsøk på å lage en plattform som kan brukes i alle kommuner i alle fylker i hele landet.

Vi foreslår å bruke det neste året på å fortelle historien om SV-kommunen. Begrepet SV-kommunen skal brukes som et bilde og en visjon for hva vi ønsker en kommune kan være. Jeg er glad dette er et begrep arbeidsutvalget har ønsket å videreføre. For min egen del kan jeg si at dette er et fortellergrep mitt eget lokallag Stavanger bruker, som vi syns er lett anvendelig og som folk forstår.

I SV-kommunen er det lett å velge miljøvennlig. Folk reiser på en god og grønn måte. Det er trygt og tilrettelagt for syklister. Kollektivtrafikken er punktlig, komfortabel og godt utbygd.

SV-kommunen skal sette barn og unge først. Skolebyggene er de flotteste byggene i hele kommunen. Unger i SV-kommuner har en mer helhetlig skoledag, med fysisk aktivitet, kultur, lek, mestring og kunnskap.

I SV-kommunen er det mulig å få tak over hodet uten gjeld opp til taket! Vi skal gjenreise den sosiale boligbygginga. Det blir stadig mer åpenbart at markedet ikke er i stand til å løse boligproblemene for unge, småbarnsfamilier, vanskeligstilte og vanlige folk. SV er ikke et parti som sier at alt skal være som før, men alt skal bli så mye bedre. Gjennom offentlig kontroll kan vi bygge gode boliger folk har råd til!

SV-kommunen har tillit til de ansatte – og innbyggerne til hverandre. Vi skal kvitte oss med unødvendig byråkrati, rapportering, måling og andre mistillitsverktøy som begrenser fagfolks faglige frihet. Selvgfølgelig skal det finnes kontroll – men som vi har sett i mange deler av offentlig sektor har dette løpt løpsk.

Som landsstyret ser foreslår utvalget følgende hovedsaker:

  • En lokal tillitsreform
  • Kvalitet, mestring og kunnskap i fellesskolen
  • En klimavennlig kommune
  • Gode hjem til alle

Vi mener dette er et godt knippe saker. Noen er saker SV har jobbet med lenge, andre er saker vi ikke har hatt som nasjonale hovedsaker før. Kombinasjonen av den gjenkjennelige SV-profilen og fornyelse mener vi er viktig.

Det har vært et mål å forenkle språket uten å fordumme innholdet. Vi må kommunisere et budskap folk kan relatere seg til og bruke et språk folk kan forstå. Det er en fare å bruke et teknisk og politisk språk som skaper avstand til folk.

Tillitsreformen er en sak som er viktig, men som kan være krevende å formidle. Det er derfor viktig at lokallag og lokalpolitikere fyller den med et innhold som er tilpasset sin egen kommune.

Med tillitsreformen er det viktig at vi snakker om hverdagen til folk. Det skal handle om tid og kvalitet, ikke om skjemaer og kontrollrutiner. Det skal handle om omsorg og oppfølging, ikke rapportering og mistillit. Vi må fylle begrepet med innhold. Det er på tide at noen snakker tilbake til høyresiden som baserer sin valgkamp på at lærere ikke gjør jobben sin. Vi må ta de ansattes side i kampen mot New Public Management og høyresidens forsøk på rasering av velferdsstaten. SV-kommunen skal kjempe tilbake.

Kampen KS førte mot norske lærere viste oss at tillitskrisen i skolen er stor. Større enn bare KS. Den handler om hverdagen lærere har levd med i mange år – og som vi må starte oppgjøret mot i hvert kommunestyre rundt om i landet.

I streiken i år snakket lærerne om at det var problematisk at tidsbruken deres ble begrenset. SV-skolen som vi har jobbet med i mange år må løftes frem i lyset igjen. Oppfølging av den enkelte elev, tilpasset opplæring og en mer helhetlig skoledag er måter vi igjen kan utvikle utdanningen i Norge. Høyresiden har lenge sagt at vårt kunnskapsprosjekt er feilslått. Vårt kunnskapsprosjekt har så vidt begynt.

Vi må styrke kvaliteten i skolen, som baserer seg på tillit til lærer og elev. Vi har lenge snakket om at noen lærer fra hendene til hodet og andre fra hodet til hendene. Dette må vi stolt ta med oss inn i en ny valgkamp, hvor skole og utdanning kommer til å bli viktig. SV-kommunen er opptatt av at grendeskolene består, av at elever får den utdanningen har krav på og at lærerne har tiden de trenger for å få det til å skje.

Boligpolitikk er klassepolitikk. Alt for lenge har bolig vært et fraværende tema i valgkampen og på den politiske arenaen. Skillet er skarpt mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet og de som står utenfor. Hvis folk bor dårlig påvirker det hele livskvaliteten. SV må være stemmen for de som bruker tusenvis av kroner i måneden på å bo dårlig, som må ta til takke med boliger av lav standard og alltid må være underlagt utleiehaier.

Jeg er glad det er kommet mange innspill og at folk har engasjert seg i arbeidet med denne plattformen. Jeg vil ikke kommentere enkeltforslag, men knytte et par kommentarer til helheten. Jeg vil anbefale landsstyret å begrense seg i antall hovedsaker. Utgangspunktet var at utvalget skulle foreslå tre hovedsaker. Etter en stund så vi at det ble vanskelig, da det kom sterke ønsker om at en mer helhetlig skoledag skulle være en egen hovedsak.

Dette er en overordnet nasjonal plattform. Det er lokal- og fylkeslagenes oppgave å utforme sine programmer og fylle begrepene med innhold. Vi må finne gode merkesaker fra egen kommune. Det er derfor viktig at landsstyret hele tiden må være seg bevist at denne plattformen skal passe både for store byer, mellomstore kommuner og små bygder.

Vi går inn i en valgkamp som både kommer til å bli krevende og lang. Jeg vil gjerne avslutte med en oppfordring. La oss gå inn i 2015 med vissheten om at vår politikk er det beste for folk. La oss gå ut mot høyresidens velferdskutt og privatisering. Vi må være stolte at den SV-kommunen vi skal skape, vi må være stolte av den tradisjonen vi står for. Vi vil gjøre folks hverdag bedre. Dette er et dokument vi skal bruke i den kampen. Dette skal være et verktøy for å skape en helhetlig sosialistisk og feministisk politikk lokalt. Det er mange saker vi kunne ha nevnt her, men husk at det er tilbake i lokallagene at politikken skal skapes og utvikles, vi ønsker her kun å bidra til at den utviklingen skal være så enkelt og konstruktiv som mulig.

Lykke til med debatten og behandlingen. Tusen takk for oppmerksomheten!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s