Med Rogaland inn i ei ny tid

Sammen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne har SV forhandlet frem et budsjett for 2016 som vil bli vedtatt i desember. Vi starter snuoperasjonen etter flere år med mørkeblått, borgerlig styre.

For Rogaland SV var det Heidi Bjerga (og tidvis Vidar Samland) og jeg forhandlet med flertallspartiene og MdG i fylket. Vi hadde laget en liste med SV-saker vi skulle jobbe for i budsjettet. Vi fikk ikke gjennomslag for alt, men jeg er stolt over at vi har fått et SV-stempel på budsjettet, gjennom flere saker vi har jobbet for i mange år.

Her kommer en gjennomgang av de viktigste SV-seirene:

0 Visjon, Drop-Out’s

«Vi har en visjon om at ingen skal falle ut av videregående opplæring. Frafall er en kompleks utfordring som krever forskjellige tiltak. Fylkeskommunen skal derfor øke arbeidet med å hindre frafall gjennom ulike målrettede tiltak i tett dialog med skolene. Opplæringsutvalget får ansvar for å iverksette konkrete tiltak.» Partiene har satt av 10 millioner kr. til tiltak som vil presenteres gjennom året for å redusere frafallet i videregående skole.

Lærlinger

«Rogaland fylkeskommune har et mål om å ha 75 lærlinger i egen organisasjon innen 2018.» Gjennom mange år har fylkeskommunen, og forrige fylkesordfører Janne Johnsen (H) gjort mye bra for å skaffe flere lærlingeplasser i regionen. Allikevel har fylkeskommunen sjøl ligger bak. Nå skal vi, år for år, trappe opp antallet lærlinger.

Arbeidsmiljøloven

«Fylkeskommunen skal ikke benytte seg av muligheten for midlertidige ansettelser på vilkårlig grunnlag. Innleid renholdspersonell skal erstattes av fast ansatte ved utløp av gjeldende avtaler. Avtalene om å kjøpe av eksterne renholdstjenester ved fylkeskommunens skoler skal evalueres.» Vi skal med andre ord gi flere mulighet til fast arbeid for renholdspersonell fremfor at de leies inn gjennom et firma.

Ungdommens fylkesting

«Fylkestinget får en sak i løpet av 2016 om etablering av ungdommens fylkesting eller fylkesråd etter modell som i andre fylker.» En sak som SV tok opp senest i oktober 2013, som nå endelig får litt fart og trolig er på plass i nær fremtid.

Greater Stavanger

SV ønsket å melde fylkeskommunen ut av næringsselskapet Greater Stavanger. Det var det ikke rom for i koalisjonen, men det kuttes med 250 000 kr.

Anonym retting

«Rogaland fylkeskommune avslutter prosjektet med obligatorisk anonym retting i skolene.» En sak som har vært viktig for mange lærere avklares endelig.

«Tidstyver i skolen»

«Det kartlegges hvilke byråkratiserende tiltak innenfor skolen som kartleggingsprøver, rapporteringskrav, tester, målinger og annet som bidrar til å ta tid fra undervisning og forberedelser, med sikte på å redusere tidstyver for lærerne.» En viktig sak spesielt for SV, som har mål om å gjennomføre en tillitsreform i videregående skole.

Mobbeombud

«Det opprettes et uavhengig mobbeombud. Ombudet skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Mobbeombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt.» 350 000 kr. i 2016, med helårseffekt i 2017 (700 000 kr.)

Styrking av sykkelveier

10 millioner kr. i ekstra bevilgning til styrking av sykkelveier i Rogaland.

Medlemskap Lyntogforum avd Rogaland

Det er satt av 200 000 kr. til medlemskap i Lyntogforum, som arbeider for lyntog mellom Rogaland og østlandet.

Her kan du lese neste års fylkesbudsjett >>

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s