MAKE STAVANGER GREAT AGAIN

Mandag 30. mai skal du som innbygger si JA eller NEI til Nord-Jæren kommune. Mitt klare råd er: Si NEI til Nord-Jæren og JA til Stavanger!

Jan Tore Sanners motivasjon for å slå sammen kommuner oppfatter jeg som begrunnet i faglig styrke og såkalte «robuste» kommuner. Da er det ganske bakvendt å starte med de to største kommunene i Rogaland, landets fjerde og syvende største byer og kommuner anerkjent for faglig tyngde. Hvis man virkelig mener det trengs færre små fagmiljøer så starter man ikke med å slå sammen Sandnes og Stavanger.

Hva er det med Sandnes som ikke er robust? Hvilke fagmiljøer i Stavanger er svake? Hvilke spesialiserte tjenester er det Sola ikke håndterer i dag? Robust, sterke fagmiljøer og spesialiserte tjenester blir til slutt bare retorikk. Vi har tre gode kommuner i dag. Det vil vi også ha etter 30. mai

Du skal gi de folkevalgte i de tre kommunene klar beskjed om du er enig eller uenig i innholdet som står i prinsippdokumentet de fleste har fått i posten, med tittelen «Nord-Jæren – vår nye kommune?». Det er flere punkter der jeg mener vi bør si nei til.

Ta kampen for gode velferdstjenester

Gode barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester koster. Det koster ganske mye. Derfor er jeg alvorlig redd hva som vil skje om Nord-Jæren kommune gjør alvor av avtalen og fjerner eiendomsskatten. Den utgjør 230 millioner kroner bare i Stavanger. Sandnes og Sola har ikke eiendomsskatt. En ny kommune skal altså drive vel så gode velferdstjenester som i dag, men med 230 millioner kroner i minus. Hvordan i all verden skal det gå?

Faren er også stor for at mange viktige tjenester sentraliseres, og at de som bor lengst fra kommunens sentrum får dårligere tjenestetilbud enn i dag. En måte vi frykter de vil spare inn på er ved å privatisere det som er mulig. På kort sikt kan man spare på å privatisere, men i det lange løp er det dyrt. Vi har sett det mange ganger: kreative selskapsstrukturer som fører til at eierne kan ta ut store utbytter av våre skattepenger. Det vil ikke SV ha noe av!

Ta kampen for arbeidsplasser

For å sørge for gode barnehager, skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjenester trengs det nok folk. Dyktige barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og andre som jobber i kommunene. I prinsippdokumentet som du skal si JA eller NEI til står det at «Ingen ansatte sies opp som direkte følge av prosessen med å etablere Nord-Jæren kommune.» Men, som en indirekte følge av sammenslåingen kan det bli færre ansatte i kommunen. Er det virkelig det vi trenger nå: enda flere som mister jobbene sine?

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) har gått til valg på å sikre minst 10 000 nye arbeidsplasser i denne regionen innen 2020. Foreløpig ser vi veldig lite til de konkrete resultatene. Hun har ikke en gang villet svare meg på hvordan hun skal få dette til. Et løfte uten innhold, enn så lenge. Og kanskje har denne reformen påvirket hvor laber fremgang ordførerens ambisjoner har hatt. For på den tiden hun og de andre ordførerne i denne regionen kunne brukt på å jobbe for flere arbeidsplasser, for mer krisemidler fra regjeringen og bedriftsetableringer har de brukt masse tid på å forhandle frem et prinsippdokument som de fleste er misfornøyde med. Kommunesammenslåingen går ut over krisetiltakene.

Ta kampen for demokratiet

Etter den store kommunesammenslåingen i Danmark har resultatet blitt at det er få elitepolitikere som styrte i kommunene. Det kan også bli resultatet her. SV jobber jo for at innbyggerne i større grad skal kunne påvirke det som skjer i sin egen kommune, ikke mindre. Derfor er det veldig bekymringsverdig at det i Nord-Jæren kommune, som vil ha 100 000 flere innbyggere enn Stavanger har i dag, skal være 8 færre folkevalgte enn dagens Stavanger bystyre. Det gjør avstanden mellom folket og oss folkevalgte blir større. Det er jo stikk motsatt retning av det vi burde gå i.

Måten Nord-Jæren kommune har blitt forhandlet frem på er dypt udemokratisk. Tre politikere fra hver av de tre kommunene har forhandlet frem et prinsippdokument. Ingen av de 232 991 andre av oss har fått påvirke hverken innholdet, navnet eller helheten. Hvis kommunen skal styres like udemokratisk som måten kommunen er forhandlet frem på, så vil vi ha store utfordringer.

Tirsdag la Kommunalutvalget forslaget til ny sentrumsplan ut på høring. Den har gått gjennom mange innspillsrunder, åpne møter, skriftlige innspill, debatt i mediene og mange politiske møter. Den er mye bedre behandlet enn hva sammenslåingen av tre kommuner er formidlet til innbyggerne. Det er i seg selv meget spesielt!

Ta kampen for Stavanger

Den viktige debatten er egentlig ikke om navnet. Men alle ser og hører at Nord-Jæren kommune er et skikkelig dårlig navn på Norges tredje største kommune. Denne debatten skal ikke bare handle om identitet, men den skal jo handle om det også. For de fleste av oss banker hjertet hardt for Stavanger. Det eneste som kalles Nord-Jæren i dag er et bompengeselskap. Det er vel de færreste hjerter som banker ekstra hardt for det.

Så, hvis du vil ta kampen for Stavanger, for demokratiet, for arbeidsplasser og for fortsatt gode velferdstjenester: Stem NEI til Nord-Jæren kommune og JA til Stavanger kommune!

Godt valg!

Eirik Faret Sakariassen,

Kommunalråd (SV)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s