Tale til Rogaland SVs valgkampsamling

Folkets Hus, Sandnes, 10. juni 2017

Tysværtunet, Aksdal, 11. juni 2017

Kjære partikamerater, gode lokallagsaktivister, kjære alle sammen!

Hvor mange av Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer må det til for å skifte en lyspære?

Ingen. Hvis en skattebetaler ønsker å sitte i mørket må han få lov til det uten at myndighetene blander seg inn.

Er det noen som er klare for å vinne valget her?

Når du står på stand, på tredje timen, og det har begynt å regne og du kjenner den kalde vinden mot ansiktet, så skal du tenke tilbake på dette øyeblikket her. Og jeg vil at du skal tenke på hvorfor vi gjør dette. Hva dette faktisk handler om. Hvorfor det er verdt å stå til beina verker og ryggen er sliten?

Jeg tror alle her ser at Norge er et helt annet land i dag enn for få år siden. Dere har sikkert fått med dere at i september er det valg. Da skal hver og en av oss ta med oss våre håp, drømmer og idealer inn i stemmelokalet og ned i stemmeurnene. Da kan vi si hva vi syns om de siste fire årene og hva vi ønsker for de kommende fire årene.

Her er noen av mine tanker:

 • Det er 126 479 arbeidsløse mennesker – flere enn under finanskrisa (tall fra NAV mai 2017)
 • Det er færre lærere i norsk skole
 • Klimagassutslippene har økt
 • Arbeidsmiljøloven er kraftig svekket
 • Det er innført store skattekutt for de aller rikeste
 • Forskjellene øker, etter 8 år med rødgrønn regjering, hvor forskjellene gikk ned

Så jeg spør dere, gode SVere: Er det noen som er klare for å vinne valget her!?

SV har 5 politiske hovedkrav som vi skal ha gjennomslag for dersom vi skal delta i eller støtte en ny regjering:

 1. Vi vil ta kampen mot ulikhet og fattigdom
 2. Vi vil bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp
 3. Vi vil ha flere lærere
 4. Vi vil ha en profittfri velferd og
 5. Vi vil støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen

Jeg vil si litt om hvert av disse kravene:

 1. Vi skal ta kampen mot ulikhet og fattigdom. Barnetrygden er en av de mest effektive metodene for å bekjempe fattigdom i barnefamilier. SV vil derfor øke barnetrygden. Siden 1996 har barnetrygden stått stille, og det har ført til at mange tusen barn har vokst opp i fattigdom. SV krever en kraftig, årlig opptrapping av den universelle barnetrygden for å løfte tusenvis av unger og barnefamilier ut av fattigdom.

Det er nemlig 98 000 unger i Norge som vokser opp i vedvarende fattigdom. 6600 av disse bor i Rogaland. Jeg stemmer SV fordi jeg ikke tåler tanken på at unger skal leve i fattigdom.

Barnetrygden bekjemper fattigdom. Den har stått stille i over tjue
år, faktisk siden jeg var fem år. Hadde den ikke gjort det, ville tusenvis av barnefamilier sluppet fattigdom. Men samfunnet har ikke penger både til store skattekutt for den økonomiske eliten og bedre råd til de som har minst samtidig. Norge må velge. Folk flest må velge. Eliten er liten, folket er mange. Hvem skal være mektigst? De mange, eller de få?

Alle barnefamilier får mer å rutte med samtidig som fordelingen sikres gjennom at de med høy inntekt betaler mer skatt. Barnetrygden må økes generelt, og samtidig ha særlige satser for de som lever i familier som er spesielt utsatt for fattigdom, som aleneforsørgere og familier med mange barn.

Mens SV går til valg på å øke barnetrygden for alle, vil Venstre at den skal behovsprøves. Staten skal altså løpende sjekke inntekten til 672 000 voksne som mottar barnetrygden. Eventuelt husstandene til 672 000 voksne og deres ektefeller/samboere. Det må gjøres helt løpende hvis man skal unngå enorme baksmeller.

Da Venstre spurte Barne- og likestillingsdepartementet svarte de slik:

«En inntektsprøvd barnetrygd vil være betydelig mer komplisert å administrere, og det vil sannsynligvis ikke være mulig å videreføre dagens maskinelle behandling av ordinære barnetrygdsaker. Inntektsprøving kan gi behov for ressurskrevende etterkontroller.»

SV foreslår en rekordøkning i barnetrygden, som er det mest presise virkemidlet for å treffe de mest vanskeligstilte familiene, samt skattekutt til alle lavtlønte mennesker i Norge. Der Venstre vil bidra til mer byråkrati, setter SV kreftene inn på å gjøre mest for de som har minst.

 1. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og innenlands kutt i klimautslipp på 3 millioner tonn

De sårbare områdene i nord er noen av de få oljefrie områdene vi har langs kysten. Det er både fordi det er store og viktige områder for torsken og fordi naturen er så vakker. På mitt kontor på rådhuset har jeg, selvsagt, et kart over Stavanger. Men jeg har også et kart over norsk sokkel. I skjønn forening, der altså. Og det fineste med det kartet er at områdene mesteparten av Nordland 6, og hele Nordland 7 og Troms 2 er tomme for oljefelt.

I området lever mange av fiskeri og turisme. Det vakre, uberørte områdene har en stor egenverdi. Derfor må området vernes for oljeleting og boring. I tillegg skal vi gjennom stortingsperioden minst kutte de norske klimagassutslippene med minst 3 millioner tonn CO2-ekv. Sammenlignet med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås.

Rike land forurenser mest, men fattige landene rammest hardest av klimaendringer. Verden rammes av ekstrem tørke, hetebølger og ekstremvær. Også i Norge merker klimaendringer i form av mer styrtregn, flom, ras og mindre snø. Folk vil få mer av det været de allerede har der de bor.

Olje, kull og gass skaper klimaendringer. Norge har nesten dobbelt så store utslipp som det Sverige har. Utslippene øker etter flere år med nedgang. Vi har en regjering som ikke tar klima på alvor. Derfor vil SV bygge norsk klimapolitikk på regelen om at kun nullutslipp er godt nok.

For å hindre farlige klimaendringer må olje bli liggende i bakken, og Norge må bidra til dette. I framtida skal vi leve av alt som ikke forurenser. Ved å omstille oss til en klimavennlig framtid, kan vi sikre trygge og framtidsrettede arbeidsplasser.

Den sektoren som bruker mest fossil energi i Norge, er transportsektoren. SV kjemper for mer penger til kollektivtrafikk, og mindre til motorveier inn mot byene. En by med mindre biler, vil kutte utslipp og gi ren og trygg luft. Vi trenger dobbeltspor til Egersund, gjenåpning av Ålgårdbanen og et løft for kollektivtrafikk i hele fylket.

SV sier nei til nye store motorveier i sentrale strøk, og prioriterer trygge veier i distriktene. Elbil skal den nye folkebilen for de som er avhengig av bilen.

I 2015 lå tre av Europas elleve mest trafikkerte innenlands flyruter i Norge. SV vil ha utbygging av lyntog framfor utvidelse av flyplasser ved de store byene. Vi hadde trengt lyntog til Rogaland! Hadde vi hatt Hallgeir Langeland i fire år til på tinget tror jeg lyntogarbeidet hadde kommet mye lengre enn det er i dag. Og når jeg først snakker om Hallgeir, så leder det meg naturlig over til flere lærere i skolen.

 1. Lærernorm for flere lærere

Under Høyre/FrP-regjeringen har det vært en nedgang i antallet lærere mange steder. Bare i år har de fjernet 600 lærerstillinger på ungdomsskoler over hele landet. Det merkes garantert i mange klasserom, hvor det blir stadig flere elever pr. lærer. Det burde vært motsatt. Derfor vil SV sørge for at vi øker antallet lærere i skolen gjennom en nasjonal norm som sier 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn, og 20 elever pr. lærer på 5.-10. trinn. Dette kan dere lese mer om i Audun Lysbakken og Tarjei Hellands pamflett «Framtidsskolen».

Vi vil lage en ny og bedre skoledag for elevene. I framtidsskolen er det bedre tid til dybdelæring og kreativ læring – for kunnskapen som virkelig sitter. Flere lærere gir mer tid til hver elev. Leksene gjøres på skolen med lærer til stede, så barn og familie faktisk har fri når skoledagen er over. Et sunt skolemåltid og fysisk aktivitet hver dag gir påfyll underveis.

Med litt ekstra tid kan skolen gi elevene en mer helhetlig skoledag med bedre læring. SV foreslår at de minste elevene er to skoletimer lenger på skolen, og tilsvarende kortere på SFO. Det vil gi et bedre tilbud de timene de fleste barn uansett er på skolen.

Målet er økt kvalitet. Den viktigste kunnskapen er ikke den som sitter på ukestesten, men den som varer livet ut og gir grunnlag for å lære mer. Slik kunnskap får vi gjennom dybdelæring og kreativ læring. Denne læringen er det større rom for i framtidsskolen. Det er mer tid til praktiske og estetiske fag, til prosjektarbeid og tverrfaglighet. Og til å hjelpe elevene som trenger litt ekstra støtte. Vi skal lage en skole som ser alle elever, enten de lærer fra hendene til hodet, eller fra hodet til hendene.

Øving er noe av det viktigste i skolen. Ingen blir gode i lesing, skriving eller regning uten å øve. Dette vet jeg litt om sjøl.

I 2007 begynte jeg på Kongsgård. Jeg har aldri regnet meg selv for å være flink i matte. Vi kunne velge mellom teoretisk og praktisk matte, hvor den siste er enklest. Men; alle måtte begynne med teoretisk matte, før lærerne ville godkjenne overgang til praktisk matte.

Første mattetime ble jeg bedt om å løse et regnestykke på tavlen. Selv syns jeg det gikk ganske bra. Læreren studerte stykket før han så på meg og sa: «Sakariassen. Jeg tror vi har et alvorlig problem.» Dermed ble jeg, egentlig ganske fornøyd, den første i kullet som begynte i den praktiske matteklassen.

Øvingsarbeid er med andre ord viktig. I dag er dette viktige arbeidet skjøvet ut av skolen og inn i hjemmet, som hjemmelekser. Det er urettferdig for de elevene som får lite eller ingen hjelp hjemme, og gir leksemas på kveldstid for de fleste.

SV vil i stedet at leksene gjøres i skoletiden med en lærer til stede. Da kan vi sørge for at alle elevene får hjelp til det viktige øvingsarbeidet. Og elevene vil få helt fri når skoledagen er over, slik at barna får mer kvalitetstid med familie og venner om kvelden.

 1. Profittfri velferd

Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, fremfor å gå til barnehage, sykehjem, asylmottak eller barnevern? Det er et paradoks jeg aldri vil forstå: høyresiden påstår de er opptatt av å redusere skattene, men når de samme skattekronene går til privat profitt så bryr de seg lite og ingenting. Derfor lover vi at vi skal ha profittfri velferd i Norge. Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode!

Vi skal ha en profittfri velferd. Omsorg er omtanke, ikke butikk. Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne – folk flest, som noen kaller dem – til gode, ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe muligheten til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres, vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. I tillegg skal vi håndheve dagens profittforbud i skolen.

 1. Arbeide for internasjonalt atomvåpenforbud

Vi har for tiden en amerikansk president som på ingen måte bidrar til trygghet og stabilitet i verden. Også andre land har en ledelse som ikke fremstår fredselskende.

Atomvåpen er en forferdelig oppfinnelse som både tidligere har skapt og har potensialet til å forvolde enorm skade. Verden blir et bedre og tryggere sted om den blir fri for atomvåpen. Derfor vil SV kreve at en ny regjering raskt går i gang med å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og at alle land ruster ned. Der har den sittende regjeringen gjort en pinlig innsats internasjonalt.

De siste årene har 40 000 mennesker mistet jobbene sine bare i oljebransjen. Og selv om arbeidsløsheten totalt har gått noe ned i det siste, så er det fortsatt 126 479 arbeidsløse mennesker som sliter med å betale huslånet, som ikke har råd til ferie med ungene sine, og som går en usikker framtid i møte. Og langtidsledigheten øker, og det er veldig skadelig for kompetansemiljøene i vårt fylke.

Samtidig har vi en regjering som ikke gjør nok for å motvirke arbeidsløsheten. En regjering som fortsatt tror at skattelettelser på magisk vis skaper arbeidsplasser. En regjering som har lagt til rette for at langt flere må gå til midlertidige stillinger framfor fast jobb. En finansminister som lukker øynene og sier til Stortinget at forskjellene ikke øker. En statsminister som ikke ville kalle det hele en krise. Men dette var og er en krise, en stor krise.

Vi kan ikke sammenligne finanskrisa i 2008 med dagens situasjon. Men det er sikkert at en rødgrønn regjering ikke ville vært like passive som dagens regjering. Og det handler grunnleggende sett om tiltroen til markedet. Arbeidsløshet er for alvorlig til å la markedet ordne det opp. Det må folkevalgte selv ta ansvar for!

Vi lover å bidra til å kaste den sittende regjeringen. Men SV skal stille tøffe krav. Vi vil ha en ny regjering – og vi vil ha en ny retning. Den beste måten å få en radikal regjering, fremfor en regjering som lener seg mot sentrum, er å sørge for at SV blir størst mulig!

Miljøopprøret i Ap falt sammen. Partiet har vedtatt å åpne ethvert område utenfor Lofoten som har den minste dråpe olje i seg. Det gryende asylopprøret falt også sammen. Ap har vedtatt å videreføre FrPs inhumane asylpolitikk.

Hvem skal korrigere Ap nå? 

Jonas Gahr Støre sier han et klar til å styre Norge sammen med sentrum i norsk politikk. Akkurat nå er dette ensbetydende med Senterpartiet.

Etter valget kan altså et Ap i permanent Frp-skisma styre landet sammen med partiet hvor nestlederen eier et oljeselskap og som kappes med Ap om hvor mange ulver man skal skyte. Det blir ikke pent.

Skal det være oljedirektøren Ola Borten Moe som sørger for at Ap får klimautslippene ned, skal det være dette nasjonalorienterte partiet som sørger for at franske domstoler igjen tør sende unge asylanter til Norge?

Dette regjeringsalternativet mangler med andre ord et tydelig anstendighetskompass. Noen som kjemper for noe større enn seg selv.

Det er mange grunner til å stemme SV. Å overlate landet til Ap og Sp uten en trygg en på ryggen er en av de stadig viktigere av dem.

Husker du den gangen Høyre fikk gjennomført en spørreundersøkelse om skatt, og 63 prosent svarte ja på spørsmålet «vil du ha lavere skatt»? Husker du hvor irritert du ble, over at svaret lå i spørsmålet? At du mente at det manglet noe om at premisset for skattekutt er offentlige velferdskutt? At spørsmålet burde ha vært «Vil du ha lavere skatt, eller beholde gode offentlig velferdstjenester?»

Neida. Høyre gjennomførte aldri noen slik undersøkelse.

Men LO har spurt 500 av sine medlemmer følgende spørsmål: «Mener du Norge bør beholde EØS-avtalen eller si den opp?», uten å legge til «og bytte den ut med en handelsavtale». Det mangler noe helt sentralt ved spørsmålet.

Det finnes ikke ett seriøst politisk parti i Norge som mener at EØS-avtalen skal sies opp uten å byttes ut med en handelsavtale. Likevel stiller LO spørsmålet på en måte som gjør at man blir den som setter arbeidsplasser i fare ved å brått og ensidig kutte båndene til vårt viktigste marked, ved å svare «si opp avtalen».

Men for mye av norsk politikk styres fortsatt fra Brussel. Og mens vi vil at norsk politikk skal styres av norske folkevalgte, som vi har stemt på, er det enkelte som vil overlate ennå mer til EU-parlamentarikerne, kommisjonen og EU-byråkratiet.

«Vi tror på Norge» har Høyre valgt som sitt slagord til stortingsvalget. Dette er samme partiet som vil melde Norge inn i EU. Jeg vet ikke hva jeg skal tro om Høyre, men deres tro på Norge fremstår ganske troløs. Vi må gå i en retning hvor EU ikke dikterer norsk politikk. Vi må ut av EØS-avtalen og få på plass en god handelsavtale!

Den politiske debatten har endret seg raskt på kort tid. Grensen for hva vi skal tåle er forskjøvet. Snart er det ingenting som sjokkerer. Vi er i ferd med å bli ferdigsjokkert.

Ikke bare av daglige depressiva fra USA, men også av Norges egne, ledende politikere. Det er leveren som snakker. Sakte, men sikkert avstumper de oss emosjonelt. De ordene som statsråder i den borgerlige regjeringen nå bruker, ville vært utenkelige for få år siden.

Statsråden for inkludering og integrering bruker ord som «godhetstyrann» om folk som vil hjelpe mennesker på flukt, omtaler flyktninger som om de «bæres inn på gullstol» og snakker om flyktningbarn som «lykkejegere».

Når Ap vil øke skattene så sier Listhaug at det skyldes innvandrerne. Norge har fått en statsråd som henter retorikken fra den brune høyresiden. De som protesterer mot denne retorikken, er «hylekoret».

Listhaugs mangel på spontankontroll har blitt politikk. Fordi ord betyr noe. Ord blir til handlinger. Norge har nå blant Europas strengeste asylregimer. Vi er dårligst i Europa på å ta imot folk som trenger hjelp.

Mange setter pris på at politikere snakker rett fra leveren, men at de ellers styrer med hodets klokhet og hjertets raushet.

Regjeringen har tatt leveren til et nytt nivå. Leveren har blitt politisk styringsorgan. Flere av statsrådene nøyer seg ikke lenger med å snakke fra leveren. Nå har vi statsråder som styrer rett fra leveren.

Rett fra levra vil jeg si: Det er tid for mer hjerte i politikken i Norge!

Denne leverstyringen gjør Listhaug med støtte i flertallet av norske stortingsrepresentanter. KrF og Venstre har med vilje satt denne regjeringen inn. Innvandringsliberale Venstre aksepterer daglig at Sylvi Listhaug har en politikk for medmennesker som er kaldere enn en skiftenøkkel i snø. KrF, som alltid har hatt et varmt hjerte for de som trenger det, ser ned og sparker i grusen. Og over dem alle: Sjefen til Listhaug, statsminister Erna Solberg, lar det hele fortsette.

Jeg kan ikke fatte hvordan liberale Venstre og varme KrF aksepterer den uverdighetsfestivalen regjeringen har arrangert de siste årene. Selv Arbeiderpartiet, partiet som ukentlig har seminar med seg selv om hvor nærme de kan legge seg Frp i asylpolitikken uten å miste enhver anstendighet, reagerer på retorikken. Man kan ikke bli annet enn overrasket over hvor lenge den rungende tausheten fra den liberale høyresiden varer. Protestene fra de borgerlige partiene eksisterer ikke.

Hvor er humane Høyre? Hvor ble det av anstendigheten i Høyre? Hvordan kan statsminister Erna Solberg la sine statsråder si nesten hva som helst, uten å sette foten ned? Og kanskje viktigst av alt: Når er det nok? Har statsministeren en grense? Hvor går den? Når skal vi få se den?

I H.C. Andersens eventyr «Keiserens nye klær» var det ingen som fortalte keiseren at han var naken. Det som skulle være den vakreste og fagreste klesdrakt, eksponerte bare kongens grenseløse uvitenhet; at han egentlig var naken. Hele byen kunne se det. Alle tjenerne tiet, mens kongen marsjerte gatelangs. «Se, hvor flott han er i sine nye klær,» sa tilskuerne, i frykt for å si sannheten og dermed ikke regnes som kloke og aksepteres av resten.

Det var ikke før den lille tassen sa høyt det alle så, at de andre faktisk innrømmet det: At keiseren var naken.

Snart må representantene i KrF og Venstres stortingsgrupper tørre å si sannheten høyt: Den regjeringen de støtter, godtar og bidrar til skaper fremmedfrykt og rasisme i landet vi bor i. Snart må dere velge: vil vi ha fire nye år med leverens råhet, eller velger vi hjernens klokhet og hjertets raushet?

Alt det jeg har snakket om her i dag er gode grunner til å engasjere seg i valgkampen. Vi trenger alle som kan bidra til å gjøre det. Det er så utrolig mye som er verdt å ta vare på med Norge; tilliten mellom folk er høy, vi har fortsatt en sterk velferdsstat og vi er heldigvis utenfor et kriseramma EU.

Vi har mye å være stolt av.

Mye å forsvare.

Men vi har jammen mye å ta tak i også. Hvis du syns det er noe som er verdt å kjempe for her i livet, så har du sjansen nå. Det er tid for å bli med og ta kampen!

Så vil jeg bruke litt tid på fotball. Det er jo ganske trist for tiden for alle oss som heier på Viking, men de færreste av oss er bare medgangssupportere, enten det gjelder fotball eller politikk.

Jeg har selv hatt en kort fotballkarriere, i Vardeneset ballklubb. Treneren tilbudte meg jobben som maskot for laget, som ble slutten på den karrieren. Men det som er viktige i fotball er at man spiller sammen, på lag.

Det er en Viking-sang som oppsummerer det godt: «Adle ska ver med, det e då me får det te!» Det samme gjelder i Rogaland SV – og jeg håper at alle her kan bidra med NOE i valgkampen. Ikke alle trenger stå på stand hver helg, men alle kan bidra med noe for at SV i Rogaland skal bli større og at vi skal få Solfrid inn på tinget!

Hvis vi lar forskjellene øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen. Derfor vil SV ta kampen for et varmt samfunn. Det er ikke bare et løfte, det er også en invitasjon. Inviter folk dere kjenner til å bli med oss og ta kampen.

Jeg er klar for valgkamp. Jeg er klar for en ny regjering. Jeg er klar for forandring. Jeg håper dere er det samme!

Tusen takk for oppmerksomheten, gode kamerater!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s