Sakki på søndag: bystyremøte, kommunalutvalg og formannskap

Hei og god søndag!

SV har fått gode gjennomslag denne uka, men også tapt viktige saker. Her kan du lese om hvilke saker.

Bystyremøte

Den mest splittende saken i bystyret handlet om muligheten for mindretallsanke. I dag kan et mindretall på tre representanter anke en sak fra et kommunalstyre til formannskapet, og et mindretall på tre kan anke en sak fra formannskapet til bystyret. Men Høyre-alliansen trosset advarslene fra en samlet opposisjon og vedtok at det ikke skal være mulighet å anke saker i to instanser. Det betyr i ytterste konsekvens at bystyrets reelle vilje ikke vil komme til uttrykk, fordi sammensetningen av formannskapet og kommunalstyrene ikke alltid reflekterer bystyrets flertall. Det er veldig alvorlig at posisjonen overkjører opposisjonen på en slik måte, men vi begynner å bli vant til dette i Stavanger…

Vi skulle også diskutere endring av etisk standard – gave- og representasjonsregister, og det ble en avstemming av hvorvidt folkevalgte skal registrere gaver, billetter eller lignende over 500 eller 1000 kroner. SV mente, sjølsagt, at 500 kroner er en god grense, og at politikere bør være åpne om hvilke gratisbilletter og goder man får gjennom sitt verv. Dette ble dessverre nedstemt av et stort flertall.

Barsel

Ingrid Kristine Aspli har stått på som bare det for å sikre bedre barselomsorg, og i tillegg til stort oppmøte og oppmerksomhet om saken 8. mars, løftet hun og flere andre bystyrerepresentanter saken for bystyret. Det førte til at et enstemmig bystyre stilte seg bak følgende tekst:

Utredningen om framtidig barseltjeneste skal ta utgangspunkt i en helhetlig svangerskaps-fødsel- og barselomsorg som gir best mulig helsetilbud til kvinner og barn.

–  Redusert liggetid skal ikke være et mål

–  Antall sengeplasser til kvinner opprettholdes

Bystyret i Stavanger ber om at SUS konsekvensutreder endringer i forbindelse med eventuelle justeringer av aktivitetsnivå i framtidig barseltjeneste.

Eventuelle endringer av sykehusets aktivitetsnivå som får konsekvenser for kommunen må reforhandles av partene i samhandlingsreform-avtalen

Bystyret ber om enn egen sak om hvordan Stavanger kommune skal organisere framtidig barseltjeneste basert på konsekvensene av Helse Stavanger sitt vedtak herunder svangerskapsomsorg og kontroll, hjemmebesøksordning av jordmor og helsesøstertjenesten i barseltiden.

Bystyret i Stavanger ønsker dialog med UiS knyttet til etablering av jordmor utdanning og økning av studieplasser for helsesøstre, og hvordan vi kan samarbeide for å øke andelen av disse faggruppene i vår region. Bystyret vil via aktuelle representanter, herunder den politiske ledelse/kommunalutvalget og levekårsstyret, ta initiativ til et dialogmøte om dette.

I tillegg diskuterte vi en interpellasjon fra FrP om bompenger, hvor Ap og SV fremmet følgende forslag sammen:

1) Stavanger bystyre ønsker en vridning bort fra dagens utvikling mot en stadig høyere andel brukerfinansiert veiutbygging. Bystyret henstiller til Høyre-FrP-V-regjeringen om å redusere bompengebelastningen i forbindelse med Bypakke Nord-Jæren, og å utrede nye finansieringsordninger hvor staten tar en større rolle av vei- og kollektivutbygging. Et statlig bidrag på 70 prosent av kostnadene må videre være et sentralt krav i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsplanen for Bypakke Nord-Jæren.

2) Bystyret ber rådmannen utrede en sak vedrørende kompensasjonsordninger, inkludert en vurdering av graderte bompengesatser, i forbindelse med den kommende bomringen i Bypakke Nord-Jæren, med det formål å redusere byrden for lavtlønnede og barnefamilier som må gjennom ringen for å komme seg til arbeid og levere i barnehagen fordi de ikke har fått tilbud om barnehageplass i egen bydel.

3) I den eksisterende byvekstavtalen mellom staten og Nord-Jæren er 770 millioner i belønningsmidler til kollektivtrafikken et sentralt element. Norconsults nylige delutredning «Nullvekstmål og nytt sykehus på Ullandhaug» viser imidlertid at beslutningen om å flytte sykehuset fra Våland til Ullandhaug vil skape mer biltrafikk, og derfor direkte undergrave nullvekstmålet som ligger til grunn for disse belønningsmidlene. Bystyret stiller som ufravikelig krav at regionen ikke skal gå glipp av belønningsmidler som følge av statens avgjørelse om å flytte sykehuset til Ullandhaug

Kommunalutvalget

I tirsdagens kommunalutvalgsmøte hadde vi flere viktige saker oppe. Blant annet noen viktige avklaringer i arbeidet med sentrumsplanen. Der fikk vi til flere gode vedtak, som for eksempel:

  • Verning av en rekke trehus på Storhaug
  • Nei til buss over eller under Domkirkeplassen
  • Utbygging av stasjonsområdet som tar hensyn til omgivelsene (lyttet til innsigelser fra fylket)
  • Arkitektonisk utforming av høy kvalitet
  • At parkering og parkeringsrestriksjoner skal bli en del av oppfølgingen av sentrumsplanen

Til høsten skal saken behandles, og det blir et veldig spennende og viktig arbeid!

I tillegg var klima- og miljøplanen oppe til en siste diskusjon, før planen sendes ut på høring. Jeg vil oppfordre alle som vil til å sende høring til planen. Det kan hvem som helst gjøre. Her finner du info om hvordan – husk fristen 30. juni!

Jeg har i flere runder vært veldig kritisk til hvordan representanter for FrP og Høyre i Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) har gjort det de kan for å forsinke prosessen og redusere utslippsmålene. Mens de andre store byene har satt seg ambisiøse mål, frykter SV at Stavanger skal legge seg på uambisiøse mål for utslippskutt. Vi vil sjølsagt gjøre det vi kan for at dette skal bli en offensiv plan som gjør Stavanger grønnere.

SV tok opp et forslag MDG fremmet i KMU:

Kommunalutvalget ber om at planens mål i forhold til klimakutt forsterkes til det nivået Bergen og Oslo har lagt seg på i sine nye klimaplaner. Dette med bakgrunn i den alvorlige klimasituasjonen vi nå står overfor, målene i Parisavtalen, det faktum at Stavanger var den første norske byen til å undertegne ordføreravtalen allerede i 2009, og den fyrtårnstatus EU har gitt oss i Horizon 2020.

Det er nødvendig at planen går lenger enn de nasjonale målsettingene nedfelt i Klimaloven, dette først og fremst fordi det er i byene det er mulig å oppnå raske utslippskutt, men også fordi klimaloven skal oppdateres og forsterkes hvert 5. år, mens vår klimaplan setter mål som skal ligge fast i en lengre periode.

Dette fikk kun Aps og SVs stemmer.

Formannskapet

Ukens siste politiske møte var formannskapsmøtet torsdag ettermiddag og kveld. Det ble mye diskusjon om flere saker, men jeg vil fremheve den viktige seieren flere av dere kanskje allerede har lest om i Aftenbladet, nemlig at Pedersgata skal bli enveiskjørt. Resten av gata skal bli sykkelvei, og er et ettårig prøveprosjekt, SV er veldig optimistiske!

I ukens Bygdebladet forteller Tor Nestande, Line Halstad og jeg litt om hva Stavanger SV vil stå for inn i Nye Stavanger. Du kan lese artikkelen her >>>

Du kan også lese kronikken jeg hadde i Aftenbladet denne uken, om handelstrender og forskjellsutvikling. Du finner kronikken her >>>

I går kveld ankom jeg Houston, Texas. Der skal en delegasjon fra Stavanger, med ordfører Christine Sagen Helgø, kommunalråd Dag Mossige og meg fra politisk ledelse i Stavanger, være på OTC den kommende uken. Jeg satser på å kunne dele noe fra turen i neste ukes post!

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s