Sakki på søndag: fellesnemd og formannskap

Godtfolk!

Det er mange folkevalgte organer som skal avslutte sitt arbeid før sommeren, og det har resultert i lange sakslister. Her kan du lese om vårens siste møte i fellesnemda for nye Stavanger og formannskapet >>>

Fellesnemd

Fellesnemda er, som tidligere nevnt, et slags kommunestyre for den nye kommunen som skal bestå av Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Der gjør vi vedtak for hvordan den nye kommunen skal bli. Dette møtet gjorde vi en rekke ukontroversielle vedtak, men det ble fyr i debatten da eiendomsskatt skulle debatteres.

Fremskrittspartiet foreslo intet mindre enn av hele eiendomsskatten skulle kuttes i den nye kommunen. Da jeg utfordret dem på hvor de skulle finne 300 millioner kroner til å dekke opp for dette eller hvor de ville kutte med 300 millioner kroner, hadde de ikke noe svar.

Det er jo FrPs Christian Nicolay August Håvik Wedler som leder kommunalstyret for finans. Jeg påpekte at det var godt utvalget skal legges ned, nå som Wedler ville kutte så store deler av inntektene. Det er jo et veldig useriøst forslag, totalt uten inndekning. Og det vil gå ut over folk flest i hele kommunen, med færre lærere, barnehagelærere og ennå større kutt i eldreomsorgen. Det står 72 mennesker i kø som venter på sykehjemsplass og FrP sammen med høyrealliansen har kuttet 17,5 millioner kroner i sykehjemmene i år.

Formannskap

Også formannskapet avholdt et langt siste møte, og det var veldig mange saker hvor SV hadde alternative forslag eller tilleggsforslag. Her kommer en kort gjennomgang:

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal gi mennesker med ulike utfordringer arbeid i det NAV omtaler som en «skjermet arbeidsplass». Det er veldig viktig, og det er mangel på plasser nok til de som trenger det. Kommunen er medeier i både Attende og Allservice, men begge disse vekst- og attføringsbedriftene opplever tøffe tider. Derfor fremsatte jeg et tilleggsforslag på vegne av Ap, MDG og SV:

Tertialrapportering per 30.04.2018:
Formannskapet vil presisere at det er viktig at VTA-arbeidet skjer gjennom bruk av vekst- og attføringsbedrifter som kommunen har eierandeler i. Dvs. Attende og Allservice.
Dette fikk ikke flertall.
En stor sak, som har blitt utsatt flere ganger i vår, er hva som skal skje med Stavanger Forum. År for år går kongressarenaen med store underskudd, men allikevel vil høyrealliansen fortsette å kaste penger ned i dette sluket. SV ønsker ikke, og derfor fremsatte jeg følgende alternative forslag, som kun fikk SVs stemme.
Forum-området – Status og videre utvikling:
Formannskapet ber rådmannen fremme en sak om at Stavanger kommune selger ut sine andeler i Stavanger Forum AS og Forum Expo, samt at leieavtaler kommunen har sies opp.

Debatten om fattigdom og unger som vokser opp i fattige familier har blitt stor de siste ukene. Vi skulle i går bekrefte vedtaket fra kommunalstyret for levekår, som fordelte de tre millionene som høyrealliansen avsatte til tiltak mot barnefattigdom (mot de rødgrønnes 15 millioner kroner). Det var enstemmig hvordan midlene skulle fordeles (og det kan du lese her), men de rødgrønne partiene fremmet følgende tilleggsforslag:

Disponering av midler mot barnefattigdom:
Det må avsettes betydelig mer midler ved neste handlings og økonomiplan til tiltak for å redusere de økende sosiale forskjellene i Stavanger.
Dette stemte hele høyrealliansen ned. Så det sterke engasjementet for å bekjempe fattigdom er ikke like sterkt lenger.
En annen sak som har blitt løftet flere ganger av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og engasjerte foreldre, er at unger med spesielle behov skal få gratis SFO-plass fra 5.-10. klasse. Der hvor andre foreldre slutter å sende ungene sine på SFO etter fjerde trinn, så er disse ungenes behov annerledes. Derfor bør de også få gratis SFO (som SV og de rødgrønne la inn i vårt budsjett). Høyrealliansen gir dem bare 60%:
SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. trinn: Alternativt forslag, på vegne av Ap, MDG, SV
  1. Foreldrebetalingen for elever på 5.-7. trinn får 100% reduksjon av ordinær pris fra høsten 2018.
  2. Foreldrebetalingen for elever på 8.-10. trinn får til 100% reduksjon av ordinær pris høsten 2018.

Formannskapet gir ofte høringssvar til nasjonale lover, og da vi behandlet høring om ny havne- og farvannslov, foreslo SV dette tillegget (som fikk støtte fra Venstre, Sp, og MDG):

Høring til ny havne og farvannslov:
Stavanger kommune mener havne- og farvannsloven bør si at fartøy som er lastet med atomvåpen, eller kan tenkes å være det, ikke har tilgang til norske havner.

Folkebadet, som jeg skrev en del mer om forrige uke, vil koster om lag 1000 millioner kroner. SV har derfor fremmet følgende alternative forslag:

Folkebadet – Veien videre:
Prosjektet om å etablere Folkebadet avsluttes, på grunn av kostnadene ved prosjektet.
Hele resten av formannskapet ønsker på bruke omtrent 260 millioner kroner på å rehabilitere Stavanger rådhus. SV mener ikke dette er riktig prioritering i en vanskelig økonomisk tid, og fremmet derfor et alternativt forslag som bare fikk SVs stemme:
Stavanger rådhus, mulighetsstudie rehabilitering:
Saken avvises. Rehabilitering av Stavanger rådhus er ikke viktigere enn å sikre sykehjemsplasser til de som trenger det og tiltak for å sørge for at ingen unger må vokse opp i fattige familier.
Det er foreslått å bygge en sykkelvelodrom til over 300 millioner kroner i Sola kommune, men også dette mener SV er dårlig pengebruk. Her er det alternative forslaget, som bare fikk SVs stemme:
Sola Arena – godkjenning av endelig kostnadsramme og reviderte
selskapsavtaler:
Saken avvises. Kostnadsrammen på dette prosjektet er alt for høy, sammenlignet med hvor mye sykkelvei som kunne blitt bygget for samme sum.
Siste ordinære formannskapssak var en sak som er kompleks, mye mer enn den kan fremstilles uansett. Kristiansand kommune har, mot SVs og MDGs stemmer, innført en ordning med gratis busskort i ett år for studenter som melder flytting til Kristiansand. Det kan selvsagt fremstå veldig bra. I tillegg får kommunen innbyggertilskuddet, som for Stavangers del er 23 000 kroner pr. innbygger. Men hva skjer hvis alle store byer vedtar dette? Da blir det trolig et nullsumspill for store byer, men et gedigent tap for småkommuner. Derfor gikk SV mot dette, med denne begrunnelsen:
Insentiver for studenter til å melde flytting til Stavanger:
Stavanger kommune innfører ikke insentivordninger for å få studenter til å melde flytting til Stavanger. Dette vil forsterke den generelle urbaniseringen i samfunnet, ytterligere utarme mindre kommuner og være urettferdig for alle studenter som ikke får gratis busskort. I tillegg vil Stavanger ikke bidra til at alle større norske kommuner vedtar slike ordninger. Det vil få følger for Stavangers del dersom kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø vedtar tilsvarende ordninger.
Neste uke er det kommunalutvalg, fylkesting, og jeg skal på studietur til Nordland. Så det blir det referat fra neste søndag!

 

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!
Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s