Ulikhetene øker – også i Stavanger

Som vanlig unngår Høyres John Peter Hernes å svare på utfordringer, og sender andre ut på sine vegne. Denne gang er det Erlend Jordal som fikk i oppgave å svare på leserinnlegg for sjefen sin.

Høyre har sittet med makten i Stavanger i 24 år. Mener han at vi bare skal vente litt til så skal han få gjort noe med dette? Alle tiltakene Jordal ramser opp er bra og SV støtter disse, men det blir lite målt i forhold til det bortfall av barnetrygd for sosialhjelpsmottakere vil bety. I snitt vil 390 familier i Stavanger få 2000 kr hver måned, over 24 000 kroner årlig som følge av å gi barnetrygden tilbake til familier på sosialhjelp. Det vil koste om lag 10 millioner kroner – som Høyre syns er for dyrt. 15 millioner kroner til konkursboet Stavanger Forum har Høyre råd til samtidig. Det er en skammelig prioritering.

SV ønsker å treffe bredt og løfte fattige opp og ut av fattigdom. Ved å gi sosialhjelpsmottakere mer penger får de en bedre økonomi og valgfrihet (som Høyre ellers er glad i) og opplever mer verdighet fordi de selv kan velge hvordan de disponerer økonomien sin. Stoler ikke Høyre på at folk som har lite selv vet best hva de trenger? Det er tydelig for mange av oss at Høyre og Frp mener at rike motiveres av mer penger, men fattige motiveres av mindre penger.

Høyre-regjeringen har kuttet gang på gang i formuesskatten som er den mest treffsikre når det gjelder omfordeling. Samtidig som de aldri har kunnet bevise at kutt i formuesskatten faktisk skaper flere arbeidsplasser.

Jordal bruker mye tid på å forklare og bortforklare økningen i både ulikhet og fattigdom. En del av det de peker på har Stavangers lokalpolitikere lite eller ingen påvirkning på. Men vi kan påvirke hvordan vi behandler fattige i vår egen kommune og vi har virkemidler som kan redusere barnefattigdommen. Derfor har SV fremmet forslag om at kommunen gir barnetillegg til uføre forsørgere og barnetrygden tilbake til sosialhjelpsmottakere. Vi vil redusere prisene i barnehage og SFO, innføre skolemat i Stavanger og sammen med de rødgrønne partiene setter vi av 12,5 millioner kroner til strakstiltak mot barnefattigdom.

At Høyre bruker spalteplass på å gjenta en gammel myte om at SV har ment at «fattigdom kan fjernes med et pennestrøk», som også er blitt tilbakevist av faktisk.no, synes jeg er unødvendig. Det er bedre å bruke tiden på å debattere hva vi kan gjøre nå, enn hva som ikke ble sagt for femten år siden.

Forskjeller er farlige. De er farlige for enkeltmenneskene og de er farlige for samfunnet. Det ødelegger for produktivitet og verdiskapning. At vi får et samfunn der de på toppen sitter med stadig mer av Norges samlede formue samtidig som stadig flere lever i fattigdom ødelegger for oss alle. Fattig som rik. Sitter du med mange millioner på bok er det grenser for hvor mange brød, biler og hus du har bruk for. Resten av pengene står på bok og blir større og skaper lite og ingen aktivitet i samfunnet. Mens det å gi barnetrygd til uføretrygdede vil føre til aktivitet. Disse nederst på rangstigen vil bruke dem på det de trenger. På klær, mat og fritidsaktiviteter. Noe som skaper aktivitet i samfunnet.

Det er en kjent strategi fra Jordal at når de syns det blir ubehagelig kritikk mot det de gjør i Stavanger, så vil de veldig gjerne snakke om noe annet. Ofte Oslo. Jordal har rett i en ting: etter 18 års Høyre-styre i Oslo så har antallet barn i fattige familier økt. Derfor var det på høy tid med et skifte, som snur denne utviklingen.

Der Høyre innbitt har kjempet mot at de aller rikeste i Holmenkollåsen skulle betale eiendomsskatt, så innførte det rødgrønne byrådet en eiendomsskatt for de aller rikeste. Pengene fra dette brukes blant annet på å gjøre SFO gratis. I Stavanger betaler barnefamilier 2929 kroner hver måned for en barnehageplass. I Oslo blir dette gratis i stadig flere bydeler og for stadig flere barn. De rødgrønne Oslo-byrådet vil det samme som SV i Stavanger: at ingen barn skal måtte stå utenfor skolegården mens resten leker på innsiden.

SV tar på ny opp forslaget om å gi barnetrygden tilbake til sosialhjelpsmottakere. Enkelte på høyresiden har tatt til orde for å behovsprøve barnetrygden for å hindre at de aller rikeste nyter godt av den. Men i Stavanger er den omvendt behovsprøvd: de som har mest behov for barnetrygden mister den.

Eirik Faret Sakariassen,

Ordførerkandidat, Stavanger SV

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s