Til deg som har stemt Frp i Stavanger!

Kjære tidligere Frp-velger!

Dette er et åpent brev til deg som ved tidligere kommunevalg har stemt Fremskrittspartiet. Jeg vil be deg vurdere om SV kan være et bedre alternativ.

Hovedkonflikten i årets valgkamp må handle om forskjellene fortsatt skal øke eller reduseres og om folks velferd skal bli bedre eller verre. På flere punkter kan tidligere Frp-velgere trygt vende seg mot SV i høst. Etter 24 år med Høyre-styre, er det tid for nye krefter og bedre ideer.

Sosialpolitikk

Frps slagord er «For folk flest». Det er mildt sagt misvisende markedsføring. Nasjonalt fører partiet en politikk som gjør millionærer og milliardærer enda rikere, mens vanlige folk får kutt i velferdsgoder. Pensjonister taper kjøpekraft, mens rikinger får skattekutt.

Lokalt kjemper SV for å styrke barnefamilienes økonomi. Vi vet at familier med små barn er i en særlig sårbar situasjon økonomisk. La meg trekke frem to konkrete eksempler SV lokalt har slåss for:

1. Rundt 400 innbyggere i vår by får kuttet barnetrygden i sine utbetalinger av sosialhjelp. For den enkelte familie vil det bety gjennomsnittlig 1115 kroner ekstra pr. måned om dette reverseres. Kommunen sparer over 5 millioner kroner på dette hvert år. For en familie med dårlig råd vil over 12 000 kroner hvert år være av stor betydning. SV har kjempet for å gi hele barnetrygden tilbake til familier på soialhjelp, det har Frp stemt mot.

2. Vi i SV er mot alle ordninger som er sosialt urettferdig, som å ta barnetillegget fra uføre forsørgere. Det ble vedtatt av regjeringen, og SV vil at kommunene skal ta regningen for dette. En ufør trebarnsmor med lav inntekt før hun ble trygdet, taper 20 000 kroner i året. SV har foreslått at kommunen skal gi et barnetillegg for uføre forsørgere. Det stemte Frp mot.

Eldreomsorg

Jeg har selv arbeidet på sykehjem i Stavanger og vet godt at det er viktig med god eldreomsorg når man trenger hjelp. SV har foreslått flere sykehjemsplasser (ved f eks å bygge nytt sykehjem), det har Frp ikke gjort. I vårt alternative budsjett, sammen med de rødgrønne, vil vi starte planleggingen av et nytt sykehjem. Til enhver tid er det rundt 70 alvorlig syke eldre mennesker i vår kommune som ikke får fast plass på sykehjem. De fortjener å bli tatt godt vare på.

Det var SV som sammen med Senior Norge gikk ut med forslag om å ta i bruk ubrukte sykehjemsplasser ved Lervig sykehjem, noe Frp argumenterte mot. Heldigvis fikk saken SV og Senior Norge fremmet skapt et press som gjør at vårt forslag skal gjennomføres.

Vi vil at eldre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker og har helse til det. Da skal vi tilby hjemmesykepleie av høy kvalitet. Dessverre så styres hjemmesykepleierne i Stavanger av minuttvedtak. Det er rigid og unødvendig kontroll, som hindrer god pleie og at man kan se den enkelte innbygger nok. Det var SV som tok initiativ og fikk flertall for et prøveprosjekt med redusert byråkrati og friere faglighet i hjemmebaserte tjenester. Målet er å fjerne minuttvedtak, med denne enkle filosofien: hvis du er en innbygger med pleiebehov, skal pleieren ha tid nok til å se deg i øynene, fremfor å måtte kikke på klokka. SV er partiet for deg som ønsker mer verdighet i eldreomsorgen.

Bompenger

Stavanger SV har også stemt mot bompengepakken i Stavanger-regionen. I mai i 2017 foreslo SV i bystyret at vi skulle avvise den fremforhandlede bompakken, og at man i nye forhandlinger ikke skulle ha bompenger. Det ble det ikke flertall for.

Vi har satt av penger i budsjettet til å kompensere barnefamilier som rammes av økte bomutgifter, det har hverken Frp eller flertallet gjort.

I Stavanger bystyre har det siden i fjor blitt fremmet fem konsekvensutredninger. Noen har handlet om barnefamilier og sosiale forskjeller, noen har handlet om næringsliv og arbeidsplasser. SV har stemt for alle fem konsekvensutredninger. Frp har kun stemt for de to konsekvensutredningene som handlet om næringsliv og bedrifter. Det er et tydelig signal. Barnefamilier med dårlig råd og folk flest har Frp ikke ment vi bør konsekvensutrede for.

Jeg snakket med en mann i næringslivet for en stund siden. Han fortalte meg at han gleder seg til bompakken trådde i kraft 1. oktober. Da fikk han nemlig bedre plass på veien og kommer seg lettere til og fra jobb, sa han. Og her er vi ved kjernen: de med god råd vil merke bompakken gjennom kortere kø, fordi de med lav lønn ikke har råd til å kjøre lenger. Vanlige folks økonomi vil tynes, mens rike menn kjører store biler til jobb med matpakka si som passasjer.

Å ha samme konklusjon betyr ikke at vi har samme resonnement. Det er et godt prinsipp i Norge at vi finansierer velferd i fellesskap. Det samme burde gjelde infrastrukturen. Hvorfor skal vi gi store skattekutt til landets milliardærer, som Frp gjør i regjering, samtidig som folk flest får en stor bomregning?

SV har flere ganger foreslått å selge Stavanger Forum, det har Frp stemt mot (selv om programmet deres for kommende periode sier de vil det). Frp, derimot, har kastet dine skattepenger ned i et pengesluk som økonomisk går veldig dårlig.

Frp snudde om plassering av brannstasjon i Lervig, SV har hele tiden stemt mot og lovet omkamp i neste periode. Vi lover å ta innbyggernes parti i byutviklingen, fremfor å la utbyggerne ha all makt i utvikling av byen.

I høst blir det et retningsvalg mellom om det skal være SV eller Frp som er en del av flertallet i Stavanger. Jeg håper virkelig du som før har stemt Frp og er skuffet, snur og gir SV tillit i høstens valg. For vi er partiet som virkelig er på lag med folk flest, fremfor de som har mest.

Eirik Faret Sakariassen,

SVs ordførerkandidat i Stavanger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s