Økt kvalitet i SFO

I Stavanger har skolefritidsordningen (SFO) vært et politisk satsingsområde for SV og samarbeidspartiene. Vi har gjort SFO gratis på 1. trinn, og kutter fra høsten prisen med 500 kr hver måned. Løftet av SFO skal ikke bare handle om prisen på tilbudet, kvaliteten som tilbys er selvsagt viktigst.

På skolene våre har vi SFOer av høy kvalitet, men vi har også skolefritidsordninger som trenger å styrke kvaliteten. Det handler om mange grep: pedagogisk arbeid, satsing på ansattes kompetanse, stillingsbrøker og koblingen med skole. Det er bestilt en egen forvaltningsrevisjonsrapport som nettopp skal se på hvordan SFOene i Stavanger er og hvordan vi kan styrke kvaliteten.

Forrige uke deltok jeg på en delegasjonsreise til Linköping universitet og kommune sammen med Universitetet i Stavanger, og med andre fra Stavanger kommune fikk vi sett nærmere på hvordan de har utviklet et eget studie innenfor SFO, som i Sverige kalles Fritidshem. De har en lang tradisjon for utdanning, som alle de andre nordiske landene. Av en eller annen grunn er Norge det eneste landet som ikke har egen utdanning for folk som skal arbeide i skolefritidsordningen. Det jobber nå UiS for å gjøre noe med. Og for min del er det viktig at Stavanger kommune politisk og administrativt skal støtte opp om dette arbeidet så godt vi kan. Vi har en stor egeninteresse i at UiS lykkes.

Hvert år behandles handlingsplaner for kompetanseutvikling for både skole og barnehage i utvalg for oppvekst og utdanning. Den beskriver hvilke tiltak vi skal benytte for at ansatte i skole og barnehage skal få etter- og videreutdanning og andre kompetanseutviklingstiltak. Da vi nylig skulle behandle kompetanseplanen for skolen ble det tydelig at det ikke er tiltak rettet mot SFO. Det har vi nå sagt at skal legges frem når planen kommer tiltak for kompetanseutvikling for SFO-ansatte og SFO-ledere. Tiltak som omfatter både fagbrev og høyere utdanning skal inkluderes. Og vi har i Stavanger et godt SFO-ledernettverk som vi vil skal bidra til utforming av tiltakene.

Dersom UiS etablerer en utdanning for SFO, kanskje med tittelen SFO-lærer, så passer det perfekt som et av de tiltakene vi har bestilt i Stavanger. Mitt mål er at Stavanger skal tilby mulighet for utdanning innenfor fritidspedagogikk til ansatte som ønsker det. Det vil være et konkret og treffsikkert tiltak for å sikre bedre kvalitet gjennomgående på SFOene våre.

Allerede jobber det politiske flertallet i Stavanger, med SV, Ap, Folkets parti, MDG, Rødt og Senterpartiet, med å få opp antallet heltidsstillinger på SFOene våre. I sist møte i utvalg for oppvekst og utdanning fikk vi en sak som viste hvordan forholdene knyttet til deltidsstillinger på SFO er. Det er stor variasjon. Og sammenhengen mellom hele stillinger og kvalitet fremstår for meg som åpenbar.

På elleve av barneskolene våre jobber et flertall av de SFO-ansatte deltid, mens ved 20 av dem jobber et flertall heltid. Men det strekker seg fra en skole der 52 % jobber heltid, til to skoler der alle jobber heltid. SVs mål er at heltid er hovedregelen, og at deltid er en mulighet for de som ikke kan eller vil jobbe heltid.

Vi vedtok i det samme oppvekstmøtet at alle skoler bes lage en plan for å øke stillingene i SFO til hele stillinger, så langt det er praktisk mulig. Disse kan kombineres med stillinger i skole for å få brøken til å gå opp. Det kartlegges i planene til den enkelte skole hvilket økonomisk handlingsrom som trengs for å tilby flere SFO-ansatte hele stillinger. Når vi får denne oversikten tilbake vil vi ha en klarere oversikt av hvilke ressurser som trengs for å sikre økt andel hele stillinger i SFO. Dette vil være en del av et kvalitetsløft.

SFO skal ikke være noe som kommer i tillegg til skole, det skal være en tett integrert del av skolen. Det skal være et nært samarbeid og en klar sammenheng av det man lærer på skolen og det man gjør på SFO. I fjor sommer hadde jeg gleden av å hospitere en uke hos Jåtten skole og SFO. De er en av mange gode skolefritidsordningene vi har i kommunen vår. Det ga meg en bedre innsikt i hvor viktig SFO er for ungene våre.

For der man på avstand sikkert bare ville tenkt det var lek, så fikk jeg se læring gjennom lek. Som da vi skulle lage lapper, og vi skulle måle opp ulike ingredienser. Eller da vi perlet, og fikk jobbet med finmotorikken i fingrene. Og ikke minst den strategiske tenkingen vi fikk utfordret på et av de mange sjakkpartiene vi spilte.

Allikevel er ikke læring alene det viktigste. Leken er viktig for barn. Det er så mye leken betyr for hvert enkelt barn. Som en av ungene sa til meg da jeg spurte om hun lekte med en pinne: «Det er ikke lek – det er alvor!» Ja, det hadde hun rett i. Lek er alvor. Det er veldig, veldig viktig. Og der spiller SFO en sentral rolle. Tenk om du da er en av de som må gå hjem, mens resten av klassekameratene får være igjen på skolen og leke. Du må være den som står utenfor gjerdet og ser inn på alle de som har det kjekt – sammen.

Etter at vi innførte gratis SFO for alle førsteklassinger i Stavanger har deltakelsen skutt i være. De siste tallene sier at 98 % deltar på SFO. Det gjør meg veldig glad og stolt. Og det er nettopp fordi vi mener SFO er en viktig arena for utvikling og mestring for hvert enkelt barn at vi valgte å gjøre det. Jeg registrerer at en samlet høyreside vil frata gratis SFO-plasser for alle førsteklassingene i Stavanger, og dele det ut til noen få. Det mener jeg er helt feil oppskrift for inkludering og deltakelse. Hvis man mener SFO er viktig, så må alle få muligheten til å være med. Derfor jobber SV nasjonalt for å gjøre SFO gratis på 1.-4. trinn.

Noe av det som vi ikke bør lære fra Sverige er hvordan man gir elevere rett til plass i en skolefritidsordning: der var det nemlig kun en rettighet for barn som har foreldre/foresatte som enten jobber eller studerer. Så ungene til arbeidsløse, de får ikke delta. Det står for et utdatert og gammeldags syn på vanskeligstilte som jeg virkelig ikke mener vi bør lære av her hjemme.

SFO skal være en arena for alle, som gir hvert barn tid for lek, læring, mestring og rom for å bli trygg på seg selv. I Stavanger skal vi fortsette å løfte kvaliteten. Vi skal investere i mennesker. Vi skal investere i ungene våre. Det er godt for den enkelte og bra for samfunnet.

Eirik Faret Sakariassen,

Leder av utvalg for oppvekst og utdanning (SV)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s