Tinas trynefaktor

Sentralstyremedlem i Unge Høyre, Tina Bru, sier nei til trynefaktor. Allikevel ønsker hun karakterer fra 5. klasse. Hvordan kan dette henge på greip? «Løsningen» for dette er at alle innleveringer og prøver skal foregår anonymt, med et nummereringssystem. Men hva med alle muntlige evalueringer, all evaluering året gjennom og annet muntlig? Hvordan ser Bru for…

Skatt er god fattigdomspolitikk

All verdens liberalister og kapitalister er omtrent konsekvent mot skatter og avgifter. Dette er et av de områdene hvor jeg er grunnleggende uenig med høyresiden. Deres analyser er enkle, deres forslag er populistiske og politikken deres er velferdsfiendtlig. Skatt er bra! Jeg tenkte jeg ville trekke frem en studie utført av The Social Benefits and…

Robin Hood – en helt for meg

Onar Åm hadde onsdag foredrag for Stavanger Sosialistisk Ungdom. Der sa han at Robin Hood både er en helt for sosialister og liberalister. Her er jeg uenig med ham. Sosialisters syn på Robin Hood er at han tok fra de rike og ga til de fattige. Noe han jo gjorde! Men hva mener liberalistene om…

Nå må Stavangerpolitikerne ta ansvar!

(Her har jeg tatt bilde fra en bru på Tasta. I bakgrunnen Tasta skole) En gang på 90-tallet trippet en lite gutt til skolen. Med ny ransel, penal og antageligvis en eller annen caps. Første skoledag tror jeg alle husker. Min første skoledag var på Tasta skole, i 1997. Nå står Tasta skole i fare…

Et tilbakeblikk på Stavanger2008

Nå går året 2008 mot sin slutt. I går var jeg på avslutningsseremonien til Stavanger2008. Her kommer mine refleksjoner rundt avslutning, rundt året og rundt de neste årene – og hva dette kan bety for Stavangers kulturliv. Jeg har i det minste hatt et flott kulturår, med mange utrolig bra kultur-øyeblikk. Det tror jeg mange…

Heroin på resept? Min diagnose: dårlig idé

Ja, nå kaster også jeg meg ut i debatten om heroin på resept. Innledningsvis vil jeg si at det er en debatt som bør nyanseres, og at man ikke skal være bombastisk i sin konklusjon. Men min føreløpige diagnose er at det er et dårlig forslag. Det er mange sider ved denne saken. Jeg har…

USA forsøker å kvele konvensjon mot klasevåpen

21. november skrev jeg om klasvåpenkonvensjonen som skal underskrives i Oslo. Nå kommer det frem at USA har gjort alt de kan for å mobilisere mot denne konvensjonen. USA har skrevet et brev til alle Nato-land, hvor de nærmest truer de andre landene til ikke å skrive under. «Forsøk på å bannlyse klaseammunisjon vil få…

Demokrati eller effektivitet?

Nå er jeg på mitt siste Landsstyremøte i Ungdom mot EU for denne perioden. Etter å ha tenkt meg mye om har jeg kommet frem til at jeg ikke tar gjenvalg kommende periode. Det er både valgkampsår og mye annet som står på tapetet det kommende året. Men dette vil på ingen måte påvirke mitt…