Avskaff eksamen!

I dag har jeg, som mange med meg, før meg og etter meg, eksamen. Jeg har eksamen i tysk, andre har hatt eksamen i norsk, matte og andre kommer opp senere. Jeg er mot eksamen – kanskje mer nå enn før! SU sier: Dagens eksamensordning er en av de dårligste vurderingsformene vi har i utdanningssystemet…

1. mai – bli med du og!

1. mai – venstresidens festdag! For meg er det en av årets kjekkeste dager. Dagen begynner tidlig, med frokost på Midjord bydelshus med Stavanger SV. Alle som vil kan komme! For mer info, sjekk Stavanger SVs hjemmesider. Så beveger jeg meg videre til Fagforbundet, for å hilse dem og spise en skive hos dem. Etter…

Boligprisene må ned!

FrP vil ha ned prisene på sprit og bensin. SU kjemper for noe annet, noe langt mer viktig; nemlig boligprisene må ned! Dette gir folk flest mer penger, noe man kan bruke på hva man vil! Her i Norge lever vi under et av de mest markedsbaserte boligmarkedene i Europa. Dette skaper et boligmarked hvor…

Investeringsbeslutning om rensing av Kårstø – FØR valget!

Daglig spyr gasskraftverket Kårstø ut 3288 tonn CO²: dette tilsvarer 1260 biler! Forrige torsdag arrangerte NU en kort flyersutdeling, samtidig som man kunne skrive under for rensing av Kårstø. Her kommer deler av pressemeldingen som ble sendt ut. «Det er bra at NU bruker tid og fokus på å rense Kårstø. Jeg og SU vil…

Kvinnekampen er ikke over

I går markerte mange av oss kvinnedagen, 8. mars. Den beste kampanjen som var tilstede i Stavanger i går, var den som jeg har plassert over. Min mors forbund, Norsk sykepleierforbunds kampanje «Med et pennestrøk kan lønnsgapet minskes» som omhandler forskjellene mellom lønn og kjønn. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge er overraskende store.…

Husk kvinnedagen på søndag!

Søndag 8. mars er det den internasjonale kvinnedagen. Så, uansett hvor du bor: møt opp og kjemp kampen med oss! Kampen for reell likestilling er ikke over. Det er fortsatt mange samfunnsproblemer når det kommer til likestilling mellom kjønnene: roller, lønn, status for yrker etc. Heldigvis har den rød-grønne regjering gjort mye for likestillinga. Og…

Sosialismen er målet

Ikke veien! For enkelte er sosialismen kun et steg mot «det klasseløse samfunnet» kommunismen. Enkelte kommunstiske teoretikere, ledere og tenkere avspiser sosialismen som et endelig samfunn. «Sosialismen er eit samfunn på vegen til målet, eller første fase av kommunismen,» skrev nestleder i daværende AKP Ingrid Baltzersen. Problemet til tidligere AKP og RV, nåværende Rødt er…

Leders tale, SSUs årsmøte

Min tale til årsmøte i Stavanger Sosialistisk Ungdom 2009 Kjære kamerater, ærede årsmøte! For omtrent et år siden ble jeg valgt som leder av Stavanger SU. Jeg husker at jeg var veldig stolt samtidig som jeg var utrolig nervøs. Jeg ønsket å gjøre en så god jobb som over hodet mulig. Det håper jeg at…