Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

Jeg regner med at de fleste har hørt om Tjen Folket? Ikke det nei? Bildet forklarer en del. I denne bloggposten skal jeg ta for meg Tjen Folkets ungdomsorganisasjon: Revolusjonær Kommunistisk Ungdom (RKU).

Når alle trodde ting hadde begynt å roe seg hos partiet Rødt! og Rød Ungdom så tok vi feil. For ikke lenge siden gikk RU til det skritt å begynne massiv eksludering av medlemmer. Dette var trolig til det beste for partiet og ungdomspartiet. Du skjønner senere hvorfor. Men dette har jo – på nytt – greid å splitte ytterste venstre i norsk politikk.

Men først av alt: La oss ta en titt på RKUs politiske plattform.

Hard retorikk:

«RKU er en organisasjon for opprørske ungdommer som vil slåss for sine interesser, på skolen og arbeidsplassen og for en meningsfull fritid.»

Væpnet kamp, sa du?

«Nødvendig med væpna revolusjon og arbeiderklassens diktatur

For å avskaffe kapitalismen må arbeiderklassen og alle andre som har interesse av et annet samfunn, ta makta fra borgerskapet. De vil aldri gi makta frivillig fra seg, derfor må vi gjøre det gjennom revolusjon.

«Historia viser at alle forsøk på revolusjon blir møtt med vold fra de som har makta. Lenge før revolusjonære er sterke nok til å ta makta, bruker herkerklassen alle midler for å holde oss små eller utslette oss. Derfor er det nødvendig med væpna revolusjon. Borgerskapet har aldri nølt med å drukne revolusjoner i blod, og jo bedre forberedt arbeidsfolk er, jo fredeligere kan revolusjonen bli.»

Jeg har flere ganger sagt at jeg er revolusjonær. Det står jeg ved. Men jeg er ikke for noen form for væpnet revolusjon. Jeg har nemlig tro på demokrati!

«Marxisme-leninisme-maoisme

Vårt viktigste redskap i kampen for et nytt samfunn er den vitenskaplige kommunistiske teorien, slik den i første rekke er utvikla av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao.

(…)

Lenin og Stalin utvikla en teori for hvordan kommunister bør organisere seg, og de viste at imperialismen er kapitalismens siste og råtnende stadium.»

Det at RKU velger å lytte til det Stalin gjorde synes jeg er forkastelig. Alle burde ta avstand fra denne sinnssyke mannen og hans handlinger.

Mot slutten, noen stikkord:

 • De er mot staten (ønsker et statløst samfunn)
 • «(…)nødvendigheten av arbeiderklassens revolusjonære diktatur på veien mot et klasseløst og statløst, kommunistisk samfunn.» Den setningen skremmer meg!
 • «Vi trenger en planstyrt økonomi (…)»
 • «Etter en revolusjon må arbeiderklassen (proletariatet) opprette sitt diktatur.»
 • «Revisjonisme er fordreiing av marxismens viktige lærdommer for å gjøre den mer stuerein og akseptabel for borgerskapet. Revisjonistene kaller seg marxister, kommunister eller leninister, men de slåss ikke for å bygge et virkelig kommunistparti. De forsvarer ikke nødvendigheten av væpna revolusjon og proletariatets diktatur, og derfor kan de ikke stå i spissen for det.»

Heldigvis er ikke RKU vokst seg store ennå. Noe så antidemokratisk og ekstremistisk skal man lete lenge etter på venstresida!

68 kommentarer om “Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

 1. Slik jeg alltid har sagt; venstresidens indre maktkamp, svekker deres fullendte intensjoner.

 2. Noen oppklaringer:

  «Det at RKU velger å lytte til det Stalin gjorde synes jeg er forkastelig.»

  Nå er det jo teorien det henvises til da. Er ikke du også (Marxist-)Leninist?

  «De er mot staten (ønsker et statløst samfunn)»

  At staten tjener borgerskapet bør være en velkjent tese for enhver sosialist eller kommunist. Sosialismen og kommunismen vil imidlertid bruke/ta over staten for å bruke den til sine formål (endre dens karakter). I sin essens er det det samme om SV får regjeringsmakta ved valg eller om TF tar den med rå vold, selv om man er uenige angående virkemidlene. Det burde ikke være så vanskelig å skjønne at dersom man jobber med det klasseløse samfunnet som mål, vil det være et mål å kvitte seg med staten. Ikke uten videre, men ved å gjøre den overflødig (ved å skape det klasseløse samfunnet).

  «“(…)nødvendigheten av arbeiderklassens revolusjonære diktatur på veien mot et klasseløst og statløst, kommunistisk samfunn.” Den setningen skremmer meg!»

  Den er kanskje skremmende gitt den rette konteksten (for eksempel i RKUs program). Men husk at Marx betegnet det bestående systemet som «borgerskapets diktatur.» Igjen påpeker jeg at essensen er den samme om man snakker om f.eks. en SV-regjering støttet av en progressiv fagbevegelse eller en liten gruppe revolusjonære skrullinger. Likheten er at man regjerer på vegne av arbeiderklassen, ulikheten ligger i hvor stor legitimitet man vil ha hos arbeiderklassen.

  I utgangspunktet skal altså ikke «diktatur» måtte forstås slik vi bruker ordet i dagligtalen om fascistiske regimer, selv om noen forstår det slik.

 3. Er du redd for planøkonomi, Eirik? Som i motsetning til hva? Frie markeder? Er ikke planlegging av økonomien viktig eller ønskelig?

 4. Revolusjonær: jeg tror ikke planøkonomi er den beste måten å styre økonomien på, men blandingsøkonomi er.

  Ellers synes jeg programmet til RKU taler for seg:

  – De ønsker SITAT: «statløst (…) samfunn.»
  – Diktatur er og blir diktatur. Selv om borgerskapet har det betyr ikke det at et sosialistisk styre innebærer et diktatur som slår andre veien.

  Jeg er dypt uenig i store deler av RKUs analyse. Stalin synes jeg man bør fremstille som han er: et av historiens største svin!

 5. Er det bare meg, eller er dette med å kombinere planøkonomi med et statsløst samfunn noe nytt? Eller er det bare det at staten erstattes av noe annet med liknende funksjoner bare at det, vel, ikke er en stat? Og hva skulle i så fall vitsen med DET være?

  Ikke at jeg forventer at du har alle disse svara, jeg bare blir sittende og lure.

 6. Poenget i det med arbeiderklassens eller borgerskapets «diktatur,» er at det ikke trenger å bety det samme som du forbinder med ordet. Slik jeg forstår det betyr det bare at samfunnsmakta ligger hos en bestemt klasse (enten borgerskapet, som i dag, eller arbeiderklassen, som Marx ønsket). Enkelt og greit. «Proletariatets diktatur» innebærer således at arbeiderklassen får benyttet staten til å fremme en politisk retning som gavner dem, altså folk flest.

  Hvilken samfunnsgruppe syns du skal ha mandat til å styre samfunnet?

  Jeg hører du sier at RKU er for et «statsløst samfunn.» Jeg kan bare påpeke igjen: Slik ser den utopiske kommunismen ut. RKU har bestemt seg for å jobbe med dette målet for øyet. Fair enough. Jeg tror ikke de mener at de skal avskaffe staten med en gang de får makta ;)

 7. «Revolusjonær
  Er du redd for planøkonomi, Eirik? Som i motsetning til hva? Frie markeder? Er ikke planlegging av økonomien viktig eller ønskelig?»

  «Eirik Faret Sakariassen
  Revolusjonær: jeg tror ikke planøkonomi er den beste måten å styre økonomien på, men blandingsøkonomi er.»

  For å først ta Revolusjonær..
  Det at du bruker «frie markeder» som et skremselsord er trist, både for alle mennesker og… deg selv?
  Frie markeder betyr fredelig utveksling av varer og tjenester uten tvang. Er dette negativt?

  Eirik…
  Planøkonomi vet vi ikke fungerer. Good boye
  Blandingsøkonomi heter egentlig korporatisme, og innenfra så ser det flott ut, men utenifra så ser man hva det egentlig er.
  Samrøre hvor skillet mellom stat, interesseorganisasjoner og marked er visket ut.

 8. På meg virker det som om RKU bare ønsker å være kule med at de ønsker væpna revolusjon, tviler på at de faktisk kommer til å ta fram pistoler eller kniver å begynne å slå og skade den såkalte «borgerklassen». Det eneste jeg ser for meg denne gruppen RKU kommer til å gjennomføre er å ha høylydde, veldig følelsesladde, og sikkert rørende og gripende møter der de snakker om denne væpna revolusjonen sin og hvor tøffe de er som kjemper for forandring.

  Hilsen Maren (som ikke er noe bedre sjøl, selv jeg prater mye om å ha en væpna revolusjon der jeg tar fram speiderkniven og dreper borgerklassen,, not)

  Men jeg har ikke noe imot RKU, jeg bryr meg ikke om de leker væpna revolusjon i skogen, la dem bare ha det moro med sjablongkunsten sin i fred (eller krig) sier jeg.

 9. Et poeng jeg liker å komme med er at Høyre siden er klart på toppen når det kommer til å være med i Forsvaret. Den røde siden er klart i mindretall. Jeg lurer på hvem som evt. skulle lært disse. Ville det vært Amerikanerne som lærer de det sånn som de gjorde i Afghanistan…

  Dette var selvfølgelig bare et tulleinlegg og bør kun taes seriøst av de med mindre iq enn katter.

 10. Hei! Ventet litt på din mening om dette, så jeg skal prøve å kommentere litt nedover..

  – Det å «slåss» for sine rettigheter og interesser er noe alle på venstresia sier og mener. Det er en hard, men likevel god retorikk som SU også ofte bruker. Det å slåss for en sak er det samme som å kjempe for en sak. Du fremstiller dette som en dårlig ting?
  – Fint å se at du uthever mange poenger, men likevel på en feil måte. Væpna revolusjon, ja. Det store ordet som går igjen hele tiden på venstre sia. Hva menes med det? Jo, om 20, 50, 100 eller 1000 år – da revolusjonen en gang kommer – da vil det mest sannsynlig bli klasse mot klasse. De som kjemper for, og de som kjemper mot. Sånn har det alltid vært.
  Skal man si som SU og _ikke tenke på hvordan det vil bli, en revisjonistisk tankegang utvikla av E. Bernstein. Han trodde på en fredelig, «demokratisk» overgang til sosialisme. Jo, det er en fin utopi som jeg faktisk skulle ønske var en reell mulighet, man nå er der sånn at vi lever ikke i en verden uten våpen, og en gang vil de bli retta mot oss, når vi (motstandere av kapitalismen) blir store (SU, AUF eller RU for den saks skyld, alle). Det er lenge til, men det er mange eksempler som viser at det vil bli hard kamp etterhvert som klassebevisstheten og motstandskampen øker.
  Du sier du har tro på demokrati. La meg spørre, har du noen gang sett det demokratiet vi lever i idag gjennomføre noe revolusjonært parlamentarisk sett? Har velferdstaten gjort kapitalismen svakere? Har Kristin Halvorsen sagt et ord om sosialisme, revolusjon eller i det hele tatt arbeiderklasse i sin tid på stortinget? Nei, det er fordi det parlamentariske systemet vi lever i idag støtter opp om dagens system og vil fortsette å tjene det. Derfor vil det være en dum blindvei å sette seg fast i et system du gjerne vil jobbe i mot, helt til du oppdager at du har blitt en del av det.
  – Også har vi Stalin. Jeg legger merke til at du uthever han fremfor Mao. Det er vel egentlig Mao du står lengst unna politisk sett. Stalin utvikla en del bra i Sovjet, men klarte det ikke lenge nok. Det skjedde mye dritt, men absolutt ikke så mye som historiebøker påstar. Ideologisk var Stalin en etterfølger av Lenin på mange måter, og gikk ikke i mot han ideologisk i de store trekkene heller. Han skrev mye bra, som jeg anbefaler at du kanskje kikker på, selvom du kanskje er litt skeptisk. Han var nok ikke sinssyk, selvom han blei syk i sine gamle dager.
  – Planstyrt økonomi. Hvordan ellers skal man sørge for at det er folkets behov som blir oppfyllt, og ikke de rikeste sine fantasier som blir en sannhet? Jeg har vært i diskusjoner om planøkonomi med folk i SU mang en gang, og det er mange som misforstår det litt. Planøkonomi er den eneste økonomien som kan gjøre et samfunn tilnærma klasseløst. Økonomien er også politisk ;)
  – Staten vil kun bli viska vekk hvis sosialismen utvikler seg til sin andre fase; kommunismen. Dette vil være etter utrolig mange år med sosialisme, så at du ikke er for et samfunn uten stat per. idag, per. dagens samfunn, det er fullt forståelig.
  – Proletariatets diktatur er en ide som er noe helt annet enn hva du fremstiller det som. Et diktatur er da en eller flere klasser har makt over andre. Idag har borgerskapet/den øverste klassen diktatur over de lavere klassene. Demokrati kaller noen det, men i virkeligheten gir det kun de lavere laga i samfunnet en liten del av den faktiske makta. Borgerskapet har penger, og de har makt, på alle områder. Dette er et borgerlig diktatur. Arbeiderklassens diktatur vil være et samfunn der arbeiderklassen har makta. Der vanlige folk uten en enorm privat formue kan være med å styre. Der vil ikke det tidligere borgerskapet ha en så stor innflytelse. Sånn sikrer man en seier for sosialisme, istedet for at man får en kontrarevolusjon der man blir lynsja av det tidligere borgerskapet.

  Alle disse spørsmåla du tar opp er spørsmål som vil være essensielle under en revolusjon, men også før. En revolusjonær ungdomsorganisasjon må ta hensyn til hvordan det blir, legge en taktikk og en strategi, slik at man på en best mulig måte kan nå målet. Mitt mål er et klasseløst samfunn, og jeg vil kjempe for å komme dit. Spørsmålet er om du, Eirik, vil kjempe for sosialisme og frihet, eller for borgerskapet og fattigdom?

  Hittill har jeg funnet ut at å spise kjeks på SU-møter ikke er den beste veien å velge akkurat nå. Noe mindre taktisk arbeid skal man leite lenge etter.

  RKU har kanskje ikke vokst seg store, men RKU står på, jobber for sin sak, argumenterer for sin sak og tør å stå for det de mener. De vokser hele tiden.
  SU står ikke i helt samme gate akkurat der. SU sier de er marxister i sitt PP, men etter å ha pløya gjennom pp-forslag osv. på landsmøtet er jo SUs «marxisme» en liten vits hvor den eneste ordentlige marxistiske analysen er en ufullstendig klasseanalyse.

  SU er kanskje en finfin hobby for folk som vil møte folk, ha det koselig og være raddiser, men for folk som faktisk vil endre et samfunn, da nytter ikke SU. SU er og blir en koseklubb på et halvpolitisk grunnlag.

  Fortsatt kameratlig hilsen,
  Mats

 11. Mats:
  «Du sier du har tro på demokrati. La meg spørre, har du noen gang sett det demokratiet vi lever i idag gjennomføre noe revolusjonært parlamentarisk sett?»

  Kan dette skyldes at ca 90% av befolkningen stemmer på partier som ikke er revolusjonært-sosialistiske?

  Alle partier fra Ap til FrP har planer for å endre samfunnet. Men gjennom vårt parlamentariske system med sin lave sperregrense slipper det mange stemmer til.
  Dette er en styrke for demokratiet, og litt til hinder for «styreevnen».
  Men dersom alt virkelig hadde vært forferdelig, så hadd et parti fått mye større oppslutning enn de andre. Fordi folket tror på deres løsninger. (FrPs vekst til ca 30%)

  «Dere» revolusjonære har jammen liten respekt for liv!
  Å tro at dere sitter med hele vettet og har med våpen rett til å kreve styresmaktene fra demokratisk valgte styresett.
  Du forherliger Lenin, Stalin og Mao.
  ALLE disse har sitt navn dekket i blod, og jeg fatter ikke at det går an å hylle slike navn.

 12. Det er riktig det du sier, mange folk, også arbeidsfolk som ikke tjener på det, stemmer på borgerlige partier. Det er slik det er idag. Derfor er det viktig å gjøre klassebevisstheten til folk større. Folk må vite at de faktisk blir undertrykt i dagens samfunn. Kapitalismen som system ødelegger verden, og det kan du til og med se på forsia av dagbladet og vg nå.

  Alle partier, ikke bare de du nevner, vil endre samfunnet. Noen vil gjennomføre reformer (de du nevner + R og SV), mens andre vil endre systemet.

  Det demokratiet du elsker er som.. tja, la oss si kaffesøl på gølvet. «Demokratiets» løsning – legg papir på det, så folk kan gå videre. En ekte løsning vil være å vaske gølvet (beklager et dårlig eksempel, er litt på energiunderskudd) Det handler om å endre systemet. Det vil vi. Men jeg skjønner at du og andre vil beholde systemet, med da skal du vite at det finnes folk som vil endre det, og som kommer til å kjempe for det. En slik kamp vil være lang, men jeg mener at den er nødvendig.

  Verden tåler ikke mer av kapitalismens urettferdige karakter.

  Du som tilhenger av kapitalismen, har et navn dekket med en drastisk større mengde blod. Din mengde økes for hver sekund som går.

 13. Hei Eirik,

  Hva mener du at er det viktigste redskapet vi har i kampen for et rettferdig samfunn? Siden du slik jeg forstår det ikke mener at dette er marxismen…

  «Det at RKU velger å lytte til det Stalin gjorde synes jeg er forkastelig. Alle burde ta avstand fra denne sinnssyke mannen og hans handlinger.»

  Ta avstand fra Stalin, Eirik? Vi kan være enige om at han kanskje tok noen feil valg i løpet av sin styringsperiode… men å ta fullstendig avstand fra den mannen som knuste det tyske krigsmaskineriet i europa, og som bygget opp Sovjet ved bruk av planøkonomi(resultatene beviste at denne formen for produksjon er fullstendig overlegen markedet). I tillegg var mannen en dyktig teoretikker og skrev viktige ting om økonomi og organisering.

  Føler at det er noen punkter med RKU du reagerer på, jeg skal prøve å gå gjennom de litt og si hva jeg mener om dem:

  Som noen andre tidligere har sagt, så tror jeg nok du har misforstått ordet diktatur, slik det ble brukt i Marx sin tid. Siden vi i dag lever under borgerskapets diktatur, ville det ikke da være logisk at vi etter revolusjonen innførte proletariatets diktatur?

  Du ønsker blandingsøkonomi også etter revolusjonen, er det sånn og forstå? Hva er da forskjellen mellom dagens situasjon(blandingsøkonomi) og framtidens(blandingøkonomi?)…hva er det da å endre på? Skal den nye blandingøkonomien kun være slemmere mot kapitalistene?

  “Historia viser at alle forsøk på revolusjon blir møtt med vold fra de som har makta.» Chile, Venezuela, osv. «Lenge før revolusjonære er sterke nok til å ta makta, bruker herkerklassen alle midler for å holde oss små eller utslette oss.» Media og overvåking, det er en grunn til at f.eks. AKP blei overvåka.

  Kamerat, du må ikke sove! Selvom revolusjonen ikke er rett om hjørne, noe den heller ikke var på 70-tallet, så var borgerskapet allerede igang med å finne ut hvem folk var i AKP. Det er en grunn til at Pinochet ville ha tak i medlemslistene til Partido Socialista de Chile, MIR, osv.

  Kanskje dette var en liten oppvåkning…

  Runar
  – Ikke medlem av RKU

 14. Hei.

  Jeg har ikke mulighet til å kommentere svarene til innlegget, men jeg kan ta litt tak i det Sakariassen skriver i utgangspunktet:

  EFS:

  «»Hard retorikk:

  “RKU er en organisasjon for opprørske ungdommer som vil slåss for sine interesser, på skolen og arbeidsplassen og for en meningsfull fritid.”

  Væpnet kamp, sa du?

  “Nødvendig med væpna revolusjon og arbeiderklassens diktatur
  For å avskaffe kapitalismen må arbeiderklassen og alle andre som har interesse av et annet samfunn, ta makta fra borgerskapet. De vil aldri gi makta frivillig fra seg, derfor må vi gjøre det gjennom revolusjon.

  “Historia viser at alle forsøk på revolusjon blir møtt med vold fra de som har makta. Lenge før revolusjonære er sterke nok til å ta makta, bruker herkerklassen alle midler for å holde oss små eller utslette oss. Derfor er det nødvendig med væpna revolusjon. Borgerskapet har aldri nølt med å drukne revolusjoner i blod, og jo bedre forberedt arbeidsfolk er, jo fredeligere kan revolusjonen bli.”

  Jeg har flere ganger sagt at jeg er revolusjonær. Det står jeg ved. Men jeg er ikke for noen form for væpnet revolusjon. Jeg har nemlig tro på demokrati!»»

  JT:

  Når ble væpnet kamp og demokrati uforenelig? Synes jeg ser deg under krigen. Når tyskerne kom, hadde du da stått og sagt «Men jeg er ikke for noen form for væpnet revolusjon. Jeg har nemlig tro på demokrati!»?

  EFS:

  «“Marxisme-leninisme-maoisme
  Vårt viktigste redskap i kampen for et nytt samfunn er den vitenskaplige kommunistiske teorien, slik den i første rekke er utvikla av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao.

  (…)

  Lenin og Stalin utvikla en teori for hvordan kommunister bør organisere seg, og de viste at imperialismen er kapitalismens siste og råtnende stadium.”

  Det at RKU velger å lytte til det Stalin gjorde synes jeg er forkastelig. Alle burde ta avstand fra denne sinnssyke mannen og hans handlinger.»»

  JT:

  Jaha? Et par punkter:

  – Hvilke lands soldater sto inne i Berlin da Hitler tok livet av seg?

  – Hvis du ser på de forskjellige lands økonomier på trettitallet ser du følgende: Alle piler untatt en peker nedover. Den pilen som pekte opp var russisk.

  – Analfabetismen ble mer eller mindre utryddet.

  – I russiske 1. mai tog ser du den dag i dag gamle folk som levde under Stalin gå med store bilder av ham. Neppe uten grunn.

  Selvfølgelig gjorde Stalin feil. Det innrømmer jeg uten å nøle, mens en hel del SU/SVere nærmest påstår at Kristin Halvorsen ikke har gjort feil de siste årene.

  Ellers kan du se på denne linken: http://www.tjen-folket.no/Sentralt/194

  EFS:

  «Mot slutten, noen stikkord:

  De er mot staten (ønsker et statløst samfunn) »

  JT:

  Du er ikke mye til revolusjonær hvis du mener noe annet.

  EFS

  «“(…)nødvendigheten av arbeiderklassens revolusjonære diktatur på veien mot et klasseløst og statløst, kommunistisk samfunn.” Den setningen skremmer meg! «»

  Hvorfor det? En stat er et klassediktatur, det er derfor den eksisterer. Forskjellen på en arbeiderstat (proletariatets diktatur) og en kapitaliststat (borgerskapets diktatur) er blant annet at arbeiderstaten oppløser seg selv, mens kapitaliststaten ikke gjør det.

  La oss håpe at proletariatets diktatur blir demokratisk og ikke despotisk.

  EFS:

  «“Vi trenger en planstyrt økonomi (…)” »

  JT:

  Er du uenig? Hva legger du i revolusjonær når du er mot proletariatets diktatur og planøkonomi?

  EFS:

  «“Etter en revolusjon må arbeiderklassen (proletariatet) opprette sitt diktatur.”»

  Mens du mener at den må svekke det?

  EFS:

  «“Revisjonisme er fordreiing av marxismens viktige lærdommer for å gjøre den mer stuerein og akseptabel for borgerskapet. Revisjonistene kaller seg marxister, kommunister eller leninister, men de slåss ikke for å bygge et virkelig kommunistparti. De forsvarer ikke nødvendigheten av væpna revolusjon og proletariatets diktatur, og derfor kan de ikke stå i spissen for det.”
  Heldigvis er ikke RKU vokst seg store ennå. Noe så antidemokratisk og ekstremistisk skal man lete lenge etter på venstresida!»

  Mine erfaringer er tydeligvis ikke de samme som dine.

 15. Hei Maren.

  Jeg skal svare så godt jeg kan på dette:

  «Er det bare meg, eller er dette med å kombinere planøkonomi med et statsløst samfunn noe nytt? Eller er det bare det at staten erstattes av noe annet med liknende funksjoner bare at det, vel, ikke er en stat? Og hva skulle i så fall vitsen med DET være?»

  Det er ikke noe nytt. Faktisk er det sånn produksjon har foregått i primitive samfunn uten ordentlige stater. En stamme dreper ikke flere dyr enn det de trenger å spise for eksempel. Når det er behov som styrer produksjonen blir det ikke produsert i overflod av noe og for lite av noe annet.

 16. Hei Eirik.

  Du kaller deg selv for en revolusjonær, men hva legger du i dette? Er din visjon for en «revolusjon» høyere skatt for de rike og gratis kollektivtransport? Det vi legger i ordet er en komplett omveltning av det gamle makthiarkiet som har styrt vår del av verden siden føydaltiden. En overklasse som styrer militæret, politiet og rettsystemet. Hvis du tror at det går an å rive ned denne maktstrukturen med folkeavstemmning så er du rett og slett naiv.

  Når det gjelder Stalin, så er det ikke snakk om personsdyrkelse, men om å lese teorien hans. Jeg er i likhet med Gymnaslærer Pedersen (*knis*) jævla glad for at Stalin er dau. Men det faktum at du ikke klarer å skille teori fra praksis synes jeg er komisk for en såkalt «revolusjonær».

  Jeg må si at jeg er litt skuffet over hvor trangsynt du er Eirik, særlig fordi du er leder i Stavanger for et temmelig stort ungdomsparti. Skulle nesten tro at de kunne valgt inn noen som kunne se ting fra ulike vinkler, og ikke bare repetere alt han leser fra Klassekampen. Har truffet på en del smarte SU’ere i min tid, og har vanligvis hatt et ganske godt inntrykk av dere.

  NU Maren:
  Vi snakker ikke om våpentrening i skogen, eller å sitte i et mørkt rom og lage planer om å storme stortinget. Væpnet revolusjon betyr bare at når det brygger opp til en revolusjon så skal vi kunne forsvare oss mot kontra-revolusjoner, og borgerskapets maktapparat. Vi hamstrer ikke på rifler eller speiderkniver, og vi bruker ikke ordet for å virke «kule», men for å svare på spørsmålet som har splittet alt for mange partier og bevegelser; Revolusjon eller Revisjonisme?

 17. Hei og takk for kommentarer:

  Jeg føler en del av svarene går inn i hverandre. Jeg mener at en revolusjon er en samfunnsomveltning. Dette kan skje gjennom demokrati. Når vi gjennom et valg vinner folkets støtte har vi mulighet til å radikalt endre samfunnet – fra bunnen. Jeg kommer aldri til å ta til våpen. Det strider med mine sosialistiske verdiger OG mine pasifistiske verdier. «Vold avler vold,» uttalte jeg fra talerstolen på SUs landsmøte. Det er ikke jeg som sa det først, men jeg sa det og står ved det.

  Gjennom å legge store restriksjoner over markedet og en sterkt stat vil en form for blandingsøkonomi fungere. Jeg er rett og slett uenig i at planøkonomi er det beste – jeg vil gjerne trekke ut planøkonomiens beste trekk.

  Jeg vil ikke svekke arbeiderklassen – men det kan ikke være et diktatur. Det er ordbruken jeg reagerer på.

  Jeg er stateist. Det betyr vel strengt tatt at jeg tror på det gode i staten. Jeg mener at vi må videreutvikle velferdsstaten til noe mer enn en sosialdemokratisk, byråkratisk duppedings – som den er i dag.

  Trangsynt? Jeg vil ikke kalle meg det, på grunnlag av at jeg er anti-stalinist. Jeg mener at en mann som i ytterte rekke står for drapet på 20 millioner (som vi vet om) ikke er til å høre på. Jeg vil langt heller regne meg selv for en tilhenger av Lenin (som sto for mye av det samme som Stalin gjorde minus all kverkinga).

  Det var veldig mange spørsmål og jeg er temmelig sikker på at jeg ikke har svart på alle. Dette beklager jeg, og der det noe dere savner så er det bare å spørre på ny. Men innleggene var veldig lange og mye sitering av meg som siterer RKU gjorde det lite oversiktlig med alle spørsmål.

  Med ønske om en god helg for alle som kommenterer på bloggen hans,

  Eirik :-)

 18. Hei Eirik!

  Selvfølgelig må man vinne folkets støtte for å oppnå en revolusjon. Men når man vinner folkets støtte i kampen mot imperialismen og for sosialismen så vil de vi kjemper mot også organisere seg kraftigere. Derfor må vi også stå forberedt til å kjempe på måter som også kan involvere våpen. Slik har historia vært, og slik vil den ganske sikkert bli den gangen vi ser revolusjonen komme. Å forkaste våpen som et middel i kampen for sosialisme (om en godt stund, altså) vil være å legge seg frivillig ned med geværløpet i munnen. Men som sagt, så er ikke våpen en løsning nå, siden det ikke er en tilspissa kamp per i dag.

  Det er godt å høre at du er tilhenger av en sterk stat. Det er jeg og, men kun innenfor sosialismen. Etter lenge, så vil staten sakte men sikkert oppløses. Vi har ikke sett noen eksempler på dette enda, men det er målet. En stat har alltid en undertrykkende karakter, og du kan velge om den skal undertrykke deg eller de du kjemper mot.

  Du sier du er anti-Stalinist. Joda, jeg skjønner at du kanskje ikke liker tallene på de døde. Jeg skal ikke starte å krangle om de er riktige eller ikke, det veit jeg ikke tilstrekkelig nok om, men poenget er at Stalin gjorde enorme fremskritt i Sovjet, videreutvikla marxismen og du som revolusjonær kan ikke ta avstand fra det kun pga. de dårlige sidene. Som sosialist veit du at marxisme legger grunnlaget for hvordan du handler. Du kan selv velge hva slags politisk linje du vil legge deg på, men jeg anbefaler deg til å se på Marx, Engels, Che, Stalin, Mao, Bernstein, Lenin og alle mulig andre som har kommentert og lagt sine syn på sosialisme og kommunisme. Da kan du finne ditt eget syn på hva disse skrev som var riktig, og vice versa (selv om du ikke er enige i alle). Å forkaste Stalins videreutvikling av marxismen er feigt, mener jeg, selv om jeg forstår din skespis. Prøv og studer poengene hans!

  Er du tilhenger av Lenin? Vel, hvis du studerer leninisme, så vil du se at forskjellen mellom Lenins og Stalins teorier ikke er så stor som du tror. Stalin var Marxist-Leninist. «Stalinisme» er ingen spesiell politisk retning, men et borgerlig skjellsord mot alle kommunister som tar lærdom av han.

 19. Om staten og sosialdemokratiet:

  Eirik skriv at han er stateist, altså at han trur på det gode i staten og statleg styring – at statleg styring kan frelsa oss frå dei negative konsekvensane til kapitalismen.

  Det er gerhardsensk tankegang, og slik mange folk på «venstresida» og folk som i si tid var kraftsosialistar i DNA argumenterer. Du ser vekk frå at staten til ein kvar tid tener interessene til herskarklassen, same kven det er som sit med den formelle makta. Dette såg ein i Noreg etter 2.verdskrigen. Nokon ser med nostalgi attende på blandingsøkonomien som «bygde opp landet» etter herjingane under krigen. Men dei gløymer at Noreg på femtitalet ikkje var det drøymesamfunnet som KAN UTLØYSAST dersom folk sjølv tek makta og ikkje lenger let seg styra over.

  I DNA-staten hadde me mccarthyisme (forfylgjing og trakkasering av kommunistar), rasjonering av varer, statleg regulerte løner for arbeidarklassen og statleg avgjort hopehav med den sterkaste imperialistmakta – USA. Det er ikkje slik eit draumesamfunn ser ut, spør du meg.

  Dersom du er for klassekamp og at arbeidarklassen skal ha makta, men framleis kallar deg stateist, Eirik, bør du ha Lenin i tankane når han sa dette:

  «Dette gjev eit fullkome klårt uttrykk for grunntanken i marxismen når det gjeld den historiske rolla staten spelar og kva han vil seia. Staten er eit produkt og ei ovring av at klassemotsetningane ikkje let seg forsona. Staten oppstår der, når og i den mon klassemotsetningar objektivt sett ikkje let seg forsona. Og omvendt provar det at staten er til, at klassemotsetningane ikkje let seg forsona.»

  (Du finn heile boka «Staten og revolusjonen» her: http://tjen-folket.no/Sentralt/view/10189, eg kan også tilrå deg boka «Klasse mot klasse», som Ten folket har utgjeve, du kan tinga henne her: http://tjen-folket.no/Sentralt/view/10158)

  Sosialismen kan ikkje byggjast utan at arbeidarklassen har den politiske makta i samfunnet. Den sitjande «raud»-grøne regjeringa har i alle høve ikkje brakt den norske arbeidarklassen nærmare sosialismen, det er heller tvert i mot.

  – Under kva regjering er det fagrørsla må kjempa som ilderar for å halda pensjonssystemet i helvd mot raseringa som no føregår?

  Sosialdemokratiet tilslørar motseiingane som finst mellom arbeidarar og borgarskap. Det er ein ideologi som – trass i at det nok innimellom søkjast å gjennomføra somme naudsynte reformar gjennom det parlamentariske spelet, men aldri reformar som kan truga makttilhøva under kapitalismen – byggjer heilt og fullt ut på det borgarlege samfunnet sitt grunnlag og institusjonar.

  Kort sagt er det sosialdemokratiet, SV og DNA som må kastast på skraphaugen og kommunismen som må børstast støv av for unge opprørarar i dag.

  Difor Eirik, set i gong med å studera litt kommunistisk teori, ta deg tida til å lesa Staten og revolusjonen og sjå også litt på dette kapittelet frå AKP (ml)s studiebok: http://tjen-folket.no/Sentralt/view/10098

 20. Dette vil kanskje høres usaklig ut, men jeg skulle ønske denne debatten kunne løftes ut i det offentlige rom, la oss si på Karl Johan.
  For slik en argumentasjon hadde nærmest «skremt» velgere til de ikke-sosialistiske partiene.
  Jeg vet at du Eirik ikke støtter «Målet helliger middelet» men det er tydeligvis en del andre på venstresiden som gjør dette.

  20 millioner++ døde?
  «Vel vel… Vi fikk da prøvd ut sosialistisk Stalinisme»

  Nedslakting av bønder?
  «Nuja.. Lenin trengte et fiendebilde for å samle folket»

  Den lange marsjen og andre morsomme ideer fra Mao?
  «Hehe.. Vi prøvde iallefall»

  217 personlige henrettelser?
  Che likte sin pistol og sin cola

 21. RKU lar det iallefall gli mellom hendene at Maos ideer førte til hungersnød av opplagte grunner.
  RKU ser ikke ut til å ta seg nær når dødsleirer, nedslaktning av opposisjon og hemmelig politi blir tatt opp med Stalin

  Men så er det ting som SU også burde tatt en historieleksjon på:

  SU burde OGSÅ ha innsett at idolet deres «Che» var en sadomachosistisk morder som har 217 registrerte mord på sin sjel. Denne mannen som forlot Cuba da ting begynte å stabilisere seg for å søke nye revolusjoner og drap i Sør-Amerika.
  Che som var voldsromantiker av verste sort.

  SU bør lære seg at Lenin lurte bøndene til å tro at de skulle få land dersom de støttet kommunistene, og at han i ettertid slaktet bøndene som om de var griser.
  SU bør ikke la det gli mellom fingrene at Lenin ikke var redd for å «sette et eksempel»

 22. hei

  Beskrivelsene av hva som skjedde i Sovjet og Kina er prega av ville overdrivelser. Disse overdrivelene har bært et nødvendig virkemiddel for å forsøke å sverte sosialismen.

  Folk som kaller seg sosialister og kommunister er nødt til å skaffe seg motargumenter mot dette, både ved å argumentere mot talla og ved å vise til hvilke overgrep imperialismen har utført.
  Hvor ofte snakker vi om de 900.000 kommunistene som ble slakta ned i Indonesia på begynnelsen av 60-tallet?

  Mkh

  Joe

 23. Argumentere mot talla…
  Drive historieforfalskning? Er det dét man snakker om her?

  La meg ta noen trekk fra det å være psykopat:

  «personer med en slik lidelse kan ved første inntrykk virke sympatiske, intelligente og sjarmerende, men som ved nærmere kontakt viser seg å være manipulerende, løgnerske og impulsive
  […]
  «de er drevet av sterk trang til å tilfredsstille egne behov og lyster og viser nedsatt evne til å føle empati og frykt.»
  […]
  «nedsatt forståelse for ansvar og moral, logiske brister, patologisk løgnaktighet med mer.»

  Tjen folket og RKUs forrakt for andre menneskers meninger, liv og deres vilje til å gjøre hva som helst for å ta makta gjør at jeg vil anbefale å ta professor Robert D. Hares test for psykopater.
  Gjør dere til kjenne

 24. Hei Eirik!

  Du skriver:

  «Jeg føler en del av svarene går inn i hverandre. Jeg mener at en revolusjon er en samfunnsomveltning. Dette kan skje gjennom demokrati. Når vi gjennom et valg vinner folkets støtte har vi mulighet til å radikalt endre samfunnet – fra bunnen. Jeg kommer aldri til å ta til våpen. Det strider med mine sosialistiske verdiger OG mine pasifistiske verdier. “Vold avler vold,” uttalte jeg fra talerstolen på SUs landsmøte. Det er ikke jeg som sa det først, men jeg sa det og står ved det.»

  Så ifølge deg er revolusjon rett og slett et regjeringsskifte? Mer renspikket reformisme finnes ikke. Reformisme står som kjent i motsetning til den revolusjonære linjen.

  Pasifismen du skriver om er utopisk. Desverre får en vel si. Hvis nå arbeiderklassen skulle klare å styrte en regjering og overta fabrikker, lagerbygninger, etc (at dette ikke er ditt mål sier du forsåvidt senere, skal skrive om det under her) og utenlandske imperialiststater, hjemlige generaler eller fascistbevegelser står klar med våpen for å knuse arbeiderstaten og innføre fascisme eller despotisk kapitalisme (av typen Kina) nekter du da å kjempe? Jeg spør deg igjen, mener du gutta på skauen, Oswald-gruppa og andre motstandsfolk handlet galt da de slåss mot tyskerne under krigen?

  Jeg føler en del av svarene går inn i hverandre. Jeg mener at en revolusjon er en samfunnsomveltning. Dette kan skje gjennom demokrati. Når vi gjennom et valg vinner folkets støtte har vi mulighet til å radikalt endre samfunnet – fra bunnen. Jeg kommer aldri til å ta til våpen. Det strider med mine sosialistiske verdiger OG mine pasifistiske verdier. “Vold avler vold,” uttalte jeg fra talerstolen på SUs landsmøte. Det er ikke jeg som sa det først, men jeg sa det og står ved det.

  EFS:

  «Gjennom å legge store restriksjoner over markedet og en sterkt stat vil en form for blandingsøkonomi fungere. Jeg er rett og slett uenig i at planøkonomi er det beste – jeg vil gjerne trekke ut planøkonomiens beste trekk.»

  Dette er ikke revolusjonært. Blandingsøknomi, slik vi blant annet ser den i Norge, betyr at borgerskapet utbytter arbeiderklassen.

  EFS:

  «Jeg vil ikke svekke arbeiderklassen – men det kan ikke være et diktatur. Det er ordbruken jeg reagerer på.»

  Hvis det ikke er diktatur er det ingen stat. Dette er den marxistiske (og sosialistiske om du vil) analysen. Diktatur og demokrati er ikke motsetninger. Det motsatte av demokrati er despoti. Diktatur betyr at en gruppe av befolkningen tvinger sin vilje over på flertallet. Det er knekkende likegjyldig hvorvidt det er flertallet eller mindretellet som påtvinger sin vilje, diktatur er det uansett. Er ikke demokrati flertallet sitt diktatur over mindretallet?

  Dette er et bra innlegg om temaet: http://www.tjen-folket.no/Sentralt/view/10095

  EFS:

  «Jeg er stateist. Det betyr vel strengt tatt at jeg tror på det gode i staten. Jeg mener at vi må videreutvikle velferdsstaten til noe mer enn en sosialdemokratisk, byråkratisk duppedings – som den er i dag.»

  Du omtaler staten som om det skulle ha vært en stillestående ting. Staten kan ha mange karakterer: Demokratisk eller despotisk, borgerlig eller proletarisk, for å nevne noen. Prater du om en arbeiderstat eller en borgerlig en?

  EFS:

  «Trangsynt? Jeg vil ikke kalle meg det, på grunnlag av at jeg er anti-stalinist. Jeg mener at en mann som i ytterte rekke står for drapet på 20 millioner (som vi vet om) ikke er til å høre på. Jeg vil langt heller regne meg selv for en tilhenger av Lenin (som sto for mye av det samme som Stalin gjorde minus all kverkinga).»

  Gerhardesen satt som statsminister i Norge i år etter år. I alle disse årene ble sigøynere tvangssterilisert. Å behandle en folkegruppe slik defineres som folkemord. Likevell går jeg ut ifra at du mener at vi kan lære mye av Gerhardsen-perioden.

  Jeg synes det er lettere komisk at du som representant for et regjeringsparti som sender norske soldater i krig i Afghanistan sitter har hjemme og kristiserer oss for at vi støtter Stalin, som tross alt har vært død en god stund. Bør du ikke fokusere på å redde afghanere fra norske kuler før du kritiserer oss for noe som skjedde for 60 år siden?

  Når jeg var på sesjon skrøt en fyr som var høyt oppe i systemet over hvor mange afghanere de norske soldatene hadde drept et par uker før han kom tilbake til Norge. Han jobber for en stat der ditt eget parti sitter i regjering.

 25. Jeg svarer deg på en ting: SV er mot krigen i Afghanistan. Men som du vet, fører regjeringssamarbeid med seg kompromisser. Jeg synes det er synd at det er slik – og jeg forsvarer det ikke. Men nå er det ikke opp til meg. Og det vet du og!

 26. Hvis SV er mot krigen, hvorfor har da stortinget vært enstemmig hver gang spørsmålet om krigen har kommet opp? Jeg vet det ikke er opp til deg, men denne bloggen er faktisk offentlig, og du skriver mer eller mindre som en representant for SV/SU.

 27. Faktum er at du ikke trenger å se tilbake til Stalin, Mao, Hitler, Lenin og Pol Pot for å finne sosialistisk folkemord. Sosialistisk folkemord finner man I DAG. Noe slikt som 25.000 barn dør av sult, sykdom og nød hver eneste dag og dette er strukturell vold. Hvem utøver volden? Dette er enkelt å identifisere: praktisk talt INGEN dør av sult i de forholdsvis frie, kapitalistiske landene. All død og elendighet finner man i de SOSIALISTISKE (og de andre anti-kapitalistiske) landene. Jo mer sosialistisk et land er, jo flere mennesker dør av sult og elendighet. Og dette folkemordet skjer I DAG, og ansvaret ligger på sosialister.

  Død og sykdom er selvfølgelig bare den ytterste konsekvensen av sosialisme, men det er selvfølgelig mange andre tragiske konsekvenser også. Livsfarlig barnearbeid for eksempel. Dagbladet hadde nylig en artikkel om helseskadelig barnearbeid i det sosialistiske Bangladesh. Slikt finner du ikke i noen kapitalistiske land. En av de mest sosialistiske regionene på planeten er Afrika (ubuntu etc.). Dette er også den fattigste, mest stakkarslige og elendige regionen i verden og alt skyldes sosialismens herjinger.

  Det finnes kun ett (semi-)afrikansk land i verden som ikke drukner i død, nød, sykdom og elendighet og det er den tidligere kolonimakten Barbados. Riktignok ligger landet i Karibien men 95% av befolkningen er svarte som ble importert som slaver i fra Vest-Afrika for 2-300 år siden. Det som kjennetegner Barbados og som skiller det fra alle andre afrikanske land er at det ikke er sosialistisk. Det er (semi-)kapitalistisk, med betydelig grad av økonomisk frihet og en rettsstat som beskytter privat eiendomsrett.

 28. Dette her er en latterlig påstand som knapt kan taes alvorlig. Fra wikipedia:

  «I følge Noam Chomsky har det dødd flere i India i perioden 1950–1989 – en periode han hevder landet førte en kapitalistisk politikk – enn anslag på antall døde som er tillagt kommunismen. Han mener at dersom disse landene hadde vært kapitalistiske, ville det derfor vært langt flere som hadde dødd enn det som det tross alt gjorde.»

  Ellers kan du jo sette deg litt inn i disse landene og områdene og finne ut hvor sterkt den private eiendomsretten står:

  – Burma

  – Kina

  – Russland (øst-Europa generelt)

  – Chile under Pinochet

  – Indonesia under Suharto

  – Ghettoene utenfor Paris

  – Ghettoene i diverse amerikanske byer

  Pluss mange mange fler.

 29. Noam Chomsky har rett i at det døde svært mange mennesker i perioden 1950-1989 i India. Men Chomsky må ha gått på fleinsopp hvis han påstår at India var kapitalistisk i denne perioden. Det motsatte er tilfelle. India var nesten rendyrket sosialistisk, med 5-årsplaner og det hele. Dette varte helt frem til ca 1985 da sosialismen hadde myrdet millioner av mennesker i India og landet var teknisk konkurs. Da begynte så smått reformene og fra og med 1989 har reformene økt i omfang:

  http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/in/in_economic.html

  Til tross for denne kraftige liberaliseringen fra 1985 til i dag rangeres i dag India *fremdeles* som «mostly unfree» og som et av verdens mest sosialistiske og anti-kapitalistiske land. (Nr 115)

  http://www.heritage.org/index/country.cfm?id=India

  India ligger omtrent på nivå med Rwanda og er bare marginalt mindre sosialistisk enn Venezuela.

  Burma (nr 153 «unfree), Kina (nr 126 «mostly unfree»), Russland (nr 134 «unfree») og Indonesia (nr 119 «mostly unfree») er *ekstremt* ufrie land med tunge statlige og sosialistiske inngrep i økonomien.

  http://www.heritage.org/index/countries.cfm

  I perioden under Pinochet var Chile ikke så veldig fri, men langt friere enn under sosialisten Allende. Først etter at Pinochet gikk av har Chile blitt et forholdsvis fritt land og er i dag verdens 8. frieste land. Chile er i dag det landet i Sør-Amerika med raskest økonomisk vekst, minst arbeidsledighet, minst fattigdom og en av de rikeste landene i regionen. Kort sagt, Chile er det eneste landet i Sør-Amerika som for alvor holder på å unnslippe sosialismens nød, fattigdom og død.

  Når det gjelder ghettoene i sosialistiske Frankrike (nr 48 «moderately free») må du nesten ta det opp med dem. De har ført en innvandrings og sosialpolitikk som har låst store deler av de nordafrikanske innvandrerne i et arbeidsledighetsmønster.

  Og ghettoene i USA? USA er på ingen måte noen ledende kapitalistisk stjerne lenger. USA avskaffet gradvis kapitalismen i det 20. århundret og er i dag et sosialdemokratisk land. Til tross for dette har de fremdeles en betydelig grad av økonomisk frihet i landet og resultatet er at de såkalte «ghettoene» i USA er rikere og mer velstående enn hvordan 90% av befolkningen i verden lever.

 30. Hei Eirik

  Her var det mange snedige argumenter ute å går…

  La oss begynne med de 20-30 mill. som skal ha blitt myrdet mere eller mindre direkte av Stalin: Hvordan forklarer du den enorme produksjons og velstandsøkningen i Stalin-perioden, for ikke å glemme det fatktum at folketallet faktisk økte betydelig (husker ikke det eksakte tallet her og nå, skal prøve å finne det seinere)? Dette samtidig som mer enn 20% av befolkningen skal ha blitt utryddet? Jeg benekter ikke at mange døde under Stalin-perioden, og at mange av disse skyldtes overgrep. Men de tallene som presenteres er latterlige, det samme er påstandene om at Stalin var en blodtørstig morder! Kan du dokumentere disse påstandene uten å bla opp i borgerlige biografier? Tviler på det…
  Dessuten, hvis du forkaster et samfunnssystem fordi noen blir utsatt for overgrep, bør du vel kanskje ta en titt ut vinduet på det systemet vi lever under i dag, hvor folk faktisk dør daglig som en direkte konsekvens av systemet!

  Jeg hadde tenkt å spørre deg hvordan du konkret så for deg at revolusjonen skal foregå, men etter å ha lest meg nedover ble det tydelig at du egentlig ikke ønsker noen revolusjon, isåfall må du forklare meg hvorfor du egentlig ønsker det. Du har åpenbart ikke lyst til å forandre systemet i nevneverdig grad, bare gjøre det «litt mindre kjipt».
  Dessuten, hvis ditt parti hadde vært uttalt revolusjonært (noe det ikke er, litt merkelig at du er medlem egentlig da…), hvor store trur du borgermakta hadde latt dere blitt før de hadde forbudt dere og slått dere ned med makt?
  Slik som i Chile?

  Mkh
  LilleJosef
  Maoist og Stalintilhenger

 31. Hei Eirik!

  Det er tydeligvis mange diskusjoner å ta opp her, ser du har svart på noen spørsmål og kommet med mange anklager mot den revolusjonære venstresida. Det er vanskelig å ta alle spørsmål og problemer opp her på en blogg.

  Men hva hadde du sagt til en debatt mellom deg i SU stavanger mot noen av oss i RKU? – en åpen debatt der vi kunne diskutert de store skillelinjene og gitt Stavangers engasjerte ungdommer et litt større politisk blikk?

  Gi meg gjerne tilbakemelding her eller på mail du ;)

  Mats

 32. Jeg har forsømt kommentarer under dette temaet litt for tiden, fordi det har vært ville tilstander på en bloggpost om NorgesPatriotene.

  Jeg ville nok snakket en god del om de ulikhetene som er i måten vi ønsker en revolusjon. Jeg hadde nok også tenkt litt høyt over hva forskjellene er for hvem vi legger ideologisk til grunn.

  Men en slik debatt hadde nok vært veldig OK å ha, fordi jeg mener uansett at det er av utrolig viktig å engasjere ungdom.

  Hva tenkte du på spesifikt?

  Eirik

 33. Ser bloggen om NP og, triste greier.

  En debatt der vi diskuterer ideologi, organisering, revolusjon, taktikk, alle disse tingene som skiller oss i å nå målet vårt.

  Jeg mener det hadde vært en god ide iallefall! Tenkte på å ha den i Stavanger med deg og kanskje en til der fra, og mot to fra RKU. Kjørt det litt som en skoledebatt med ordstyrer, spm. fra salen, osv – bare mer seriøst enn en skoledebatt!

  Hva sier du?

  Mats

 34. Dersom vi ser en mulig debatt mellom SU og RKU vokse frem her hvor ideologi, revolusjon og annet smågodt fra venstresiden skal diskuteres.

  Please…
  Let us all know.
  Jeg tar turen tilbake til Stavanger for å få med meg dette.

 35. Som liberalist (som tilfeldigvis bor i Stavanger) skulle jeg veldig gjerne likt å være med på en slik debatt. Jeg registrerer at alle faktaopplysningene mine om sosialismens konsekvenser går ukommentert og ignorert. Dette er et helt vanlig mønster blant sosialister som jeg har skrevet mye om. Sosialister er *svært* uvitende om økonomi og virkeligheten, ikke fordi de ikke er smarte men fordi de ikke *ønsker* å lære. Det er en selvvalgt uvitenhet, og den uvitenheten dreper tusenvis av mennesker hver eneste dag over hele verden.

 36. Hei Onar

  Grunnen til at jeg lar dine faktaopplysninger om sosialismens konsekvenser gå forbi ukommentert er rett og slett fordi de fordummer debatten.

  Eksempelvis er det veldig søkt å bruke det Heritage foundations øknomiske frihetsrangering til å si noen som helst om frihet generellt. Når du i tillegg presterer å si at det begås sosialistiske folkemord idag, mens det nesten ikke dør innbyggere i kaptialistisk orienterte nasjoner vet jeg ikke om jeg skal le eller grine. Hva med å løfte blikket og se på hvilke globale effekter kapitalorganiseringen i de store markedsorienterte nasjonene har? Å påstå at kapitalismen ikke dreper folk i milliontall viser i beste fall en akutt mangel på innsikt.

  Jeg tar gjerne økonomidebatten med deg, men da må du bringe noe bedre til bordet enn dette tullet.

  Hedgard – Bedriftseier, tidl. næringsdrivende, økonomisk geografi-student, avdelingsleder i et Norges største IKT-konsern, (for tiden) BI-student og Sosialist.

 37. Hedgard,

  dette er dessverre svært typisk for sosialister: å feie bort fakta som tøys simpelthen fordi de er sagt av folk med «feil» farge, i dette tilfelle Heritage. Heritage er et av verdens mest respekterte tankesmier og baserer seg på internasjonalt anerkjent forskning og data fra hele verden. De er helt åpne med hvordan de regner ut økonomisk frihet og alle som er interessert i å etterprøve deres påstander kan med enkelhet gjøre dette.

  Men det å basere seg på internasjonal forskning og massiv dokumentasjon som ingen seriøse aktører betviler eller setter spørsmåltegn med er i følge deg «fordummende.»

  Når man korrellerer indeksen for økonomisk frihet med alle sosiale parametre slik som barnedødelighet, levealder, arbeidsledighet, nød, lønnsnivå og arbeidsforhold finner vi en entydig sammenheng hvor man kan lese sosialistiske folkemord rett ut av tallene. Det er veldig enkelt: i kapitalistiske land er folk rike, de lever lenge og de har komfortable, korte arbeidsdager. I sosialistiske/anti-kapitalistiske land dør folk som fluer, folk er fattige, det er krig, korrupsjon og elendighet og folk lider og har det fælt.

  «Å påstå at kapitalismen ikke dreper folk i milliontall viser i beste fall en akutt mangel på innsikt.»

  La oss ta barnearbeid i Bangladesh for eksempel. Spør du en sosialist vil du få som svar at det er onde norske kapitalistiske redere som gjør at disse stakkars barna må jobbe for luselønn i et helseskadelig og til dels dødelig yrke. Kapitalismen har skylda, sier sosialisten. Sosialisten spør derimot ikke hvorfor akkurat *Bangladesh* og alle andre sosialistiske land er de landene som har bunnløs fattigdom og massevis av barnearbeid, mens man i de kapitalistiske landene ikke har dette fordi alle er så rike. Sosialisten velger altså å ignorere elefanten i rommet, nemlig at det er sosialismen som skaper død, fattigdom og elendighet, og at det er feigt, billig og uærlig å legge skylden for sosialismens herjinger over på kapitalismen.

  «BI-student og Sosialist.»

  Å være BI-student er mildt sagt ikke noe kvalitetsstempel. Der lærer man stort sett bare korporatistisk søppel. BI er bygget på den gamle merkantilistiske tradisjonen (som senere utviklet seg til Mussolinis økonomiske modell, korporatismen) ikke på ordentlig vitenskaplig økonomi.

 38. Hei Onar

  Det jeg sa var at det er grunnleggende feil å ta en rating angående økonomisk frihet til inntekt for frihet generellt. (Jeg har ikke sagt noe som helst om indeksens troverdighet.) Vær så snill å ikke bland dette til igjen. Det er ikke det at du benytter deg av tallene jeg kaller fordummende, men at du tar tallene til inntekt for noe de på ingen måte kan si noe om.

  Videre begår du til stadighet den generaltabben å forsøke å bevise noe ved bruk av anekdoter. Jeg ville aldri påstått at alle sosialistiske styresett er perfekte, like lite som jeg påstår at alle land med stor økonomisk frihet er helvete på jord. Videre blir det å påstå at kapitalismen ikke har noen innvirking på nød i fattige land, det samme som å si at en fotballkamp kun avgjøres av det ene lagets prestasjoner.

  Å kategorisk karakterisere sosialistiske land som utelukket fattige med stor barnedødelighet er fryktelig urimelig. Jeg vil minne om at den en nordiske modellen er tungt tuftet på de sosialistiske prinsipp. Hva er barnedødeligheten i Norge, og arbeidstidsbestemmelsene i Sverige Onar? Videre kan vi spørre hva forventet levealder, analfabetisme og HMS-reglene er i et kapitalistisk land som USA. Blind kategorisering er ingen tjent med.

  Jeg har hatt mange gode diskusjoner med en rekke personer som er kritiske til Sosialismen, men aldri har jeg vel møtt noen med en så skyggelappbasert orientering som deg. Du får dermed unnskylde at jeg ikke har store forhåpninger til en balansert diskusjon, noe som til nå har gjort at jeg ikke har kommentert de til tider flåsete innleggene dine i denne bloggen.

  Forøvrig er det festlig at du prøver å gjøre et debattpoeng ut av at jeg er BI-student, men glat hopper over resten av kompetansen jeg listet opp. tsk tsk tsk…

  Hedgard

 39. Hei, et lite tillegg til debatten.

  At et fattig land i den tredje verden opptrer anti-kapitalistisk (som f.x. nord-korea) vil ikke det si at de er sosialistiske. Bangladesh vil jeg heller ikke si er «sosialistisk», og derfor er ikke sosialismen ansvarlig for dødetallene der.

  Kanskje Norge også er «sosialistisk»?

 40. «Når man korrellerer indeksen for økonomisk frihet med alle sosiale parametre slik som barnedødelighet, levealder, arbeidsledighet, nød, lønnsnivå og arbeidsforhold finner vi en entydig sammenheng hvor man kan lese sosialistiske folkemord rett ut av tallene. Det er veldig enkelt: i kapitalistiske land er folk rike, de lever lenge og de har komfortable, korte arbeidsdager. I sosialistiske/anti-kapitalistiske land dør folk som fluer, folk er fattige, det er krig, korrupsjon og elendighet og folk lider og har det fælt.»

  I de kapitalistiske landene/1 og 2. verden så er det sant det du sier. Flere er rike (selv om det er enda flere fattige), lønnsnivået er også høyere enn i den 3. verden (selv om disse også lever under høyere økonomiske forhold i form av at alt koster mer), og mange har kortere arbeidsdager enn 12 timer. Alikevel er det fortsatt mange fattige, mange som jobber doble skift, og sitter igjen med kun et par hundre kr. dager å leve på. I det rike Europa holder ikke dette særlig lenge.

  Som Lenin beskriver i sin bok Imperialismen, så lever vi nå i en imperalistisk tidsepoke. Vårt forbruk og vår rikdom i vesten påvirker de i den tredje verden, i form av at de jobber for oss, og vi utbytter i aller største grad arbeiderne i denne delen av verden. At de er fattige mener jeg faktisk skyldes vesten. Det _er vår skyld at de lider, og hvis du som person her i vesten påstår at de er deres feil at de ikke har utvikla seg til en imperialistisk makt på lik linje med land i vesten, så bør du faktisk vurdere hva du sier.
  Henger ikke din og min rikdom sammen med fattigdommen i den tredje verden? Eller er det deres skyld?
  Kapitalismen må stadig ekspandere, eller dø ut, og for imperialistene så er valget enkelt; de fortsetter de å ekspandere på tvers av den tredje verdens utvikling, slik at vi kan få leve i luksus her i vesten.

 41. Hedgard,

  det er hyggelig at du (i likhet med meg) har erfaring fra næringslivet, men det er irrelevant i denne sammenhengen. BI-studiet ditt er det eneste som er noenlunde relevant.

  Det er merkelig at du henger deg opp i min bruk av ordet frihet (jeg pleier å bruke ordet «fred» i stedet ettersom dette ikke er tvetydig). Som liberalist er det individuell frihet dette ordet normalt betyr og dette lar seg måle nokså eksakt. Riktignok måler heritage indeksen bare NÆRINGSLIVS-frihet men dette er en viktig komponent i individuell fred/frihet. Du har valgt å henge deg opp i disse detaljene fremfor å forholde deg til hovedpoenget mitt: sosialisme (og andre former for diktatur) er STERKT korrelert med død og elendighet. Jo mer anti-kapitalistisk et land er, jo mer død og elendighet er det i landet. Dette faktum velger du å ignorere og bortforklare med dårlige unnskyldninger som at den massive historiske dokumentasjonen bare er «anekdoter.»

  «Videre blir det å påstå at kapitalismen ikke har noen innvirking på nød i fattige land, det samme som å si at en fotballkamp kun avgjøres av det ene lagets prestasjoner.»

  All dokumentasjon viser at kapitalismen som system ikke har negative konsekvenser. Alle negative konsekvenser i et land skyldes FRAVÆR av kapitalisme.

  «Å kategorisk karakterisere sosialistiske land som utelukket fattige med stor barnedødelighet er fryktelig urimelig.»

  Jeg har aldri påstått at korrelasjonen er 100%. Den er noe slikt som 70-80%. I den grad anti-kapitalistiske land IKKE fører til død og elendighet skyldes det at de INDIREKTE nyter godt av kapitalismen, enten gjennom å selge varer til kapitalistiske land (feks. Venezuelas olje), importere billige varer i fra kapitalistiske land (PCer, biler, etc.) eller å snylte på forskning utført i kapitalistiske land. Noe slikt som 90% av verdens forskning skjer i de kapitalistiske landene. Til og med isolerte land som Nord-Korea nyter til en viss grad godt av kapitalismen gjennom nødhjelp og indirekte handel (via Kina).

  «Jeg vil minne om at den en nordiske modellen er tungt tuftet på de sosialistiske prinsipp.»

  Det er sant, men den nordiske sosialismen begrenser seg i vesentlig grad til PERSONLIG økonomi. Alle de nordiske landene scorer relativt høyt på heritage-indeksen fordi næringslivet har det *forholdsvis* fritt.

  USA er forøvrig svært langt unna et kapitalistisk land. Det har store innslag av sosialdemokrati/korporatisme. USA har beveget seg kraftig i retning fascismen siden ca 1900.

 42. Mats,

  Den politiske skalaen kan deles opp i liberalisme (100% demokrati = 100% fredelig samfunn) som det ene ytterpunktet og fascisme som det andre ytterpunktet (0% demokrati = alle skal med, ingen slipper unna). I praksis ligger de fleste landene midt i mellom. Sosialismen som politisk system er en form for fascisme. De aller fleste land er ikke rendyrkete sosialistregimer. Norge er feks. kun delvis sosialistisk.

  De aller fleste sosialistiske land i verden er demokratiske varianter av fascismen (50% demokrati). I demokratisk fascisme er det bare 50% av befolkningen (flertallet) som styrer over sitt eget liv, mens den andre halvparten (mindretallet) er umyndiggjort og er slaver av flertallet. Mindretallet har bare to alternativer til å lystre flertallet: fengsel eller landsforvisning.

  Lenin (og Marx) har feil på så godt som alle deres teorier. Dagens verden er IKKE imperialistisk. Det er mer korrekt å si at vi i dag lever i et FØYDAL-samfunn, hvor vi har en rik adel (Vesten) som har stor grad av frihet og en stor leilendingsklasse (80% av verdens befolkning) som lever utenfor kapitalismen og er rettighetsløse. Dessverre er sosialister så blindet av sin materialisme at de tror at det essensielle ved et føydalsamfunn er MATERIELLE forskjeller, altså at vi er RIKE og at de er FATTIGE. Dette er feil. Essensen av et føydalsamfunn er at adelen har rettigheter (eiendomsrett, rett til å fritt inngå kontrakter osv.) mens leilendingene ikke har slike rettigheter. Vi liberalister ønsker STERKT å avskaffe føydalismen i verden, slik at også verdens fattige kan ta del i det kapitalistiske fellesskap. Det er forferdelig at 80% av verdens befolkning i dag lever utenfor kapitalismen. Dette må det bli en slutt på.

 43. «All dokumentasjon viser at kapitalismen som system ikke har negative konsekvenser. Alle negative konsekvenser i et land skyldes FRAVÆR av kapitalisme.»

  Og DER var diskusjonen over. Sorry Onar, men så lenge du presenterer bombastiske kategoriske utsagn som dette har jeg mange bedre ting å bruke tiden min på enn deg.

  Velkommen tilbake til diskusjonen når du utvikler evne til noe annet enn å tenke i svart/hvitt, og er klar for å gå ut av sandkassa.

  Hedgard

 44. SUs syn på revolusjonen innebærer at det blir slutt på utbyttinga av arbeiderklassen, bare sånn for oppklaringens skyld. Til de uinnvidde så innebærer dette at arbeiderne selv (og kanskje andre grupper som berøres direkte av arbeidsplassen) i utgangspunktet får styre med overskuddet som de produserer i sin egen bedrift, og kan i teorien velge om det skal gå til høyere lønninger, investeringer eller andre ting. Det er med andre ord snakk om demokrati i arbeidslivet og over økonomien. Arbeiderne kan gjerne velge seg en leder/direktør, men vedkommende eier ikke arbeidsplassen og produksjonsmidlene under sosialismen. Statlig (eller annet offentlig) eierskap og styring er en annen eierskapsform som går an å benytte seg av.

  SU kaller altså ikke et regjeringsskifte for en revolusjon, men er i utgangspunktet også mot væpna revolusjon (selv om man ikke tar kategorisk avstand fra alle væpna revolusjoner, men heller tar forbehold om at en gitt situasjon KAN tilsi det.

 45. Er Kenneth medlem eller talsperson for SU?
  Vil gjerne ha avklart påstanden:

  «ikke tar kategorisk avstand fra alle væpna revolusjoner, men heller tar forbehold om at en gitt situasjon KAN tilsi det.»

 46. Om to dager er den 91 år siden Oktoberrevolusjonen. Er den fortsatt noe å hisse seg opp over? Om en måneds tid er det 90 år siden Novemberrevolusjonen, i Tyskland. Dette er 90 år siden, og de eneste forholda som lå til rette for en revolusjon på denne tida – den var væpna. Hva med i dag?

  I alle kapitalistiske «demokratier» fins det «Unntakslover». I Norge heter den «Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold». Den blei vedtatt i 1950. Kjerna i den, og andre lover !og forskrifter om det samme, er at staten har gitt seg sjøl «lov til» å avskaffe de demokratiske rettighetene, opprette konsentrasjosleire for kommunister og andre progressive, avskaffe valgene, opprette militær administrasjon, og innføre dødsdom (Militær straffelov §80-108, som trer i kraft når unntaksloven trer i kraft) (Jfr. møte 3.) En revolusjonær situasjon – en situasjon der det er mulig at kapitalismen blir avskaffa, -er nettopp ei slik krise for borgerskapet, som disse unntakslovene skal brukes i.

  Hva med andre land, som Norge sammenlikner seg med, hvor revolusjonære kjemper sin kamp?

  I USA infiltrerer hemmelige og offentlige politiorganisasjoner som CIA og FBI revolusjonære organisasjoner for å overta dem og ødelegge dem.

  Det samme skjer i Sverige. Der er det avslørt flere ganger hvordan sikkerhetspolitiet overvåker og infiltrerer revolusjonære og progresive organisasjoner. Mest kjent er kanskje: IB (Informasjon Byrån), hemmelig etteretningsorganisasjon i Sverige direkte knytta til den sosialdemokratiske regjeringa og med kontakter til sikkerhetspolitiet og militærledelsen. Ikke underlagt formell parlamentarisk kontroll i det hele tatt. Kjent bl.a. for å plante agenter i fagbevegelsen og den anti-imperialistiske bevegelsen i Sverige.

  I Vest-Tyskland blir ei rekke kommunister fengsla. Progressive blir nekta ansettelse som bl.a. lærere og lokomotivførere.

  I Frankrike er det marxist-leninistiske partiet forbudt.

  Alt dette har skjedd i borgerlige «demokratier», land som norske borgerlige politikere gjerne sier at Norge kan «sammenlikne seg med».

  Til slutt kan man avslutte med et sitat, som har gjeldt for alle revolusjoner man har sett hittil.

  «Har disse herrene («de anti-autoritære)«) noen gang sett en revolusjon? En revolusjon er utvilsomt noe av det mest autoritære som finnes. Det er en handling der den ene delen av befolkningen tvinger sin vilje på den andre ved hjelp av geværer, bajonetter og kanoner – autoritære midler, om slikt finnes i det hele tatt. Og hvis den seirende parten ønsker ikke å ha kjempet forgjeves, må den opprettholde sitt herredømme, ved hjelp av den gru som våpnene vekker hos de reaksjonære. Ville Pariserkommunen vart en eneste dag hvis den ikke hadde anvendt det væpnede folkets autoritet mot borgerskapet? Skulle vi ikke heller kritisere den for ikke å ha anvendt den i tilstrekkelig omfang?» (Fra Friedrich Engels: «Om autoritet».)

  Ville Pariserkommunen vart én eneste dag?

 47. Hadde det konservative partiet fått eksistert under et revolusjonert regime? Hadde de fått snakket som de vil? I alle tilfeller av revolusjon så har det forrige vært undertrykt og jaget.

  Hvor er dere forskjellig?

 48. når jeg sitter å leser alt dette blir jeg ganske tankefull.. Jeg har siden jeg var «liten» tenkt at om vi hadde et kommunistisk styre her i landet ville alt blitt så mye bedre. Det tror jeg fortsatt. Jeg har siden den gang kalt meg en moderne kommunist. Men hva er egentlig en moderne kommunist?? Jeg tror ikke jeg har svaret. I den vestlige verden, vil dette være noe som kan fungere. Likhet for alle, burde være et godt fundament for alle. Men i praksis.. vil det la seg gjøre? Og når man snakker om den vestlige verden, hvorfor skal det da være væpna revolusjon? Jeg vil fortsatt kalle meg en moderne kommunist, men jeg er ikke for væpnet revolusjon. blir dette feil? Jeg er stor tilhenger av «Che» og lever etter sitatet: hasta la victoria siempre.. dette har jeg tilogmed tattovert sammen med en ganske stor rød stjerne på armen min.. Men hvorfor? det har jeg heller ikke svar på.. hvorfor skal man sammeligne dagens kommunisme med den man hadde på 70 tallet og tidligere?

  Kameratslig hilsen fra en uvitende.

 49. Hei, jeg kan starte med å si at jeg verken er medlem i TF eller RKU. Når det er sagt er det en del ting jeg vil kommentere:

  1) Det er et rimelig billig poeng når du sier at det er galt med den harde retorikken med «slåss for/mot» osv. SV og andre partier bruker akkurat samme retorikk. Et eksempel er «SV skal slåss for Aker» (http://sv.no/content/view/full/26652)

  2) Når det kommer til væpna revolusjon så er det noe jeg personlig ikke er i mot, men da må man også se på hva det er man mener med væpna revolusjon.

  Hvis væpna revolusjon betyr å skyte først og «henge kapitalista fra hver eneste lyktestolpe» så er jeg i mot.

  Hvis væpna revolusjon betyr å forsvare seg hvis man blir slått tilbake av militæret/politiet så er jeg for.

  Historien har vist flere ganger at dette er tilfellet og det derfor er nødvendig å kunne forsvare seg (der hvor man har tatt for lett på oppgaven har det som regel blitt blodigst også – f.eks. Tyskland og Frankrike). Det vanligste eksempelet er Pariserkommunens fall i 1848, men også 103 år senere skjedde et kupp mot Alador Allende i Chile (som av mange ble fremholdt som eksempelet på at man kunne skape sosialisme gjennom parlamentarisme). Samtidig er det viktig å huske at Chile ikke på noen var en bananrepublikk, men et land med lange borgerlig-demokratiske tradisjoner.

  Også i dag 2010 i etterdønningene av den kapitalistiske krisa ser vi statens klassekarakter gjennom voldelige tiltak mot demonstranter over hele verden. Er det en grunn for å tro at det kommer til å gå noe mer fredelig for seg når makta reellt sett er truet? Neppe..

  Kommentaren min er ikke et forsvar av hele Tjen Folket og RKU, men da finnes det langt viktigere ting å kritisere som f.eks. deres praksis, svindlinginga i SOS Rasisme osv.

  Det du ramser opp over er akkurat det samme som Rødt står for, men med mer «krigersk» og hard retorikk.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s