Kjære Atle Simonsen

(På trykk i Rogalands avis 17. september)

Eirik Faret Sakariassen, leder Stavanger Sosialistisk Ungdom (SU)

I april i år erklærte FrPs Atle Simonsen at «Debatten om tagging er død». Jeg er glad for at han selv har pustet liv i den igjen.

I Rogalands avis 15. september langer FrPs kulturpolitiske talsmann ut mot Stavanger2008s Mary Miller. I sitt innlegg anklager han henne for å være den eneste som ikke forstår hva tagge/graffiti-debatten handler om. Her er jeg sterkt uenig med ham. Mary Miller er en av dem som virkelig skjønner hva debatten bør handle om.

Mens Simonsen på sin side velger nulltoleranse av graffiti som beste løsning, velger jeg å høre på den gode analysen Mary Miller gjør av situasjonen. Det er nemlig viktig å huske hvem som virkelig rammes av forslaget. Det er ikke de som utfører den ulovlige taggingen. Hverken jeg, SU eller SV støtter tagging. Men vi må huske at tagging allerede er ulovlig!

Det viser jo bare at de som tagger ikke bryr seg om at det ikke er lov. Men de som gjør det, som velger graffiti på lovlige flater – slik som den i Geoparken – skal straffes? Det synes Sosialistisk Ungdom er urimelig!

Jeg synes Simonsens avslutning viser partiets modenhet i denne debatten: «If you legalize graffiti, you also welcome tagging and vandalism. Is that what Mary Miller wants?» I følge den artikkelen Atle Simonsen raser over sier Miller tydelig hva hun mener: «Jeg snakker ikke om tagging. Jeg hadde heller ikke likt å få vinduet mitt sprayet ned, men det er ikke graffiti.»

I denne debatten er det åpenbart viktig å stadig vekk understreke forskjellen på graffiti og tagging. Graffiti er det som skjer på lovlige områder. Det er dette SU og Miller ønsker mer av, fordi det er kultur. Mens tagging er det som skjer ulovlig. Dette ønsker ingen!

Mens det utelukkende er «ytterkantene» i siddispolitikken som tør vise sitt standpunkt vil jeg stille et spørsmål til byens ordfører, Leif Johan Sevland: Hva mener Høyre i denne saken? Saken om nulltoleranse kommer opp til høsten. Da kan byens befolkning kreve å vite hva de ulike partienes syn på saken er. Da er det en selvfølge at byens største parti er tydelige om sitt standpunkt. Så gjenstår det å se om Høyres standpunkt vil stigmatisere ungdomskultur eller ta debatten på alvor; husk bare at ingen ønsker tagging og vandalisme, Atle Simonsen!

20 kommentarer om “Kjære Atle Simonsen

 1. Jeg synes du bør rydde litt opp i definisjonene dine, dersom du altså mener at det er viktig å rydde opp i forskjellene. Jeg regner med at du ønsker en saklig og korrekt opprydning? Du påstår her at grafitti er «…det som skjer på lovlige områder.», og går videre med å si at «tagging er det som skjer ulovlig.»

  Dette blir ukorrekt, på flere måter.

  Tagging, tags eller «throw-ups» er en *form* for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger, offentlige toaletter osv. «Throw-ups» kalles de når taggen er i større format, der hver bokstav er avgrenset av konturlinjer. Tagging kan utføres med hvilket som helst som setter merker. Sprittusj er populært om dagen.

  Enkeltpersoner og gjenger er ofte involvert i «bombing» av tags over et stort område. Dette er en del av «battlingen» gjengene imellom. Det er klare grenser for hvor det er akseptabelt for gjengmedlemmer å tagge, selv om det kan være vanskelig for en utenforstående å se hvor grensen til skadeverk passeres. Innad i miljøet er det oppfattet som hærverk å tagge ned «pieces».

  Graffiti er en samlebetegnelse, og kan defineres som tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger og murer. I hiphopmiljøet blir disse gjerne omtalt som pieces og kunstnerne omtales som writers.

  her har du en tag: http://farm2.static.flickr.com/1342/855123227_959020feae.jpg

  her har du en piece: http://farm2.static.flickr.com/1394/855464397_66fdf90ef1.jpg

  Dette kan vel ses på som et grenselandstilfelle? : http://farm2.static.flickr.com/1092/831715258_74cf81709f.jpg

  Takk for meg.

 2. Har sagt det før og sier det gjerne igjen:
  Å sammenlikne de to fenomener er som å sammenlikne Blue Velvet med hardporno.

 3. Sånn som har blitt forklart til meg av forskjellige så er tagging rett og slett en signatur. Typisk den som blir sett overalt i byn.

  Grafitti er det som de fleste folk ville kalt for moderne kunst for det skal mye til å kunne lage noe så flott på den korte tiden de har før de blir jaget vekk.

  Jeg ser på tagging samt. scratching som hærverk mens grafitti er rett og slett på lik linje som å gravere ned i steiner i pedersgaten. Kunst.

 4. Leste dette i aviså i går, reagerte på ein del ting.
  All respekt for at du tar opp taggedebatten, og for at du ikkje e for nulltoleranse, men du grafitti/tagging/kall det ka du vil-problematikken e ganske møje mer avansert og ikkje minst nyansert enn det du fremstille an.

  For det fysta må du forstår at det skillet du snakke om mellom tagging og grafitti, mellom de som gjør det lovlig og ulovlig ikkje finnes. Seff e det någen som kun tagge på lovlige vegger, men realiteten e at de fleste drive med både lovlig og ulivlig maling. Så e sei at INGEN ønske tagging og vandalisme e rett og slett feil, då vise du same mangel på forståelse for denne kulturen som din motstander Simonsen.

  Det funke ikkje å se på taggesaken som kunst vs. kriminalitet, ein feil som ofta bler begått i denne debatten. Holdningen om at «Ja, de store fine og fargerike tingå e greie nok, men det der hærverket må me få fekk!» ødelegge heile debatten, fordi det eina komme ikkje uten det andre. Og å sei at ingen ønske ulovlig tagging og grafitti e ein påstand totalt uten hold.

 5. X: det er jeg uenig i. Siden du velger å gjemme deg bak et anonymt X vet jeg ikke hvem du er eller hvor godt du kjenner graffitimiljøet. Men det er klare forskjeller mellom de som utfører lovlig og ulovlig. Det er nemlig en del normer i graffitimiljøet. Det blir sett ned på å utføre ulovlig.

  Men det er og et problem at det ikke finnes steder å kaste graffiticans, hvor det er umulig å få tak i dem igjen. For si at noen har malt i Geoparken og lagt sprayboksen fra seg. Så kommer det noen unger som finner den og tagger med den. Det er et av tiltakene mot den ulovlige biten.

  Jeg synes din analyse er feil, og jeg mistenker at du ikke kjenner graffitimiljøet særlig godt. Jeg synes for øvrig at det blir litt for dumt å ikke tilkjennegi hvem man er.

 6. Hadde vært kult med et svar.

  Heile denne taggedebatten virke jo og litt som når AKP-ml fant ut at de sko politisera punken på 80-tallet. fyst meinte de at punk ikkje tjente revolusjonen, så det hadde ingen plass i dis samfunn, og de motarbeida punk og rock generelt kraftig. Nå de ittekvert fant ut at mange punkere delte ein del av venstresidesynspunktene, og i alle fall opprørslysten mot det etablerte fant de ut at de konne jo heller bruka musikken som et redskap for å fremma sin politikk.

  Det sama skjer nå. Tagging e et uttrykk politikere og storsamfunn ikkje forstår seg på, men forsøke å ufarliggjør det gjennom å putta det inn i ein politisk kontekst, og forma det te å ble et redskap for å egen politiske interesser.

 7. Eg hette Håvard Krokedal og kalle meg X fordi eg e straight edge;) såg ikkje at du hadde svart. Å bruka det mot meg ut av mangel på argumenter e usakelig.

  og du tar feil når du seie at eg ikkje kjenn te taggemiljøet, eg ska ikkje skryta på meg å ver sykt inn med alle som tagge i byen, men eg vil sei at eg har nok bakgrunnsinfo te å konna backa opp kver einaste påstand.

  og eg må bare beklaga å sei at du tar heilt feil når du seie at det bler sett ned på å gjør ting ulovlig. jo mer ulovlig og vanskelig det å e gjennomføra, jo mer synlig malingå e, jo mer kred får du.

  eg syns det e veldig lite lurt av deg å sei at du mistenke meg for å ikkje ha kjennskap te miljøet når du ikkje vett någe som helst om det. eg tror nok du e den som konne trengt å satt deg litt mer inn i saken.

 8. Jo, du brukte det i aller høyeste grad som et argument. En slik setning er et klassisk grep for å underminere opponentens ethos, altså personlige etikk. («Hvem er denne personen, som skjuler seg bak alias? Har han ikke mot til å stå åpent fram, etc. etc.»

  Forøvrig er jeg litt skuffet. Jeg ser ingen som helst dragning fra din side mot å faktisk rydde opp i begrepsbruken din, og det eneste jeg ser som svar på Håvards, i mine øyne ganske så vettuge innlegg, er en eneste setning, der du unnskylder deg, og rettferdiggjør deg selv. Jeg ønsker meg et par svar på kommentarene du har fått ovenfor.

 9. Jeg vet vel rimelig godt selv hva jeg gjorde eller ikke gjorde. Det jeg prøvde å insinuere var at X gjerne kunne tilkjennegi sitt egentlige jeg.

  Beklager at du er skuffet. Jeg står fast i de begrepene jeg bruker, og din skuffelse er ikke nok til å endre mitt syn på det. Jeg synes ikke tagging kan regnes som graffiti, men tags og throw-ups kan det. Tagging og graffiti forklarer forskjellene på det lovlige og ulovlige. Mens tag, throw-ups, pieces og annet er underkategorier.

  Til Håvard: jeg sa ikke at du ikke kjente graffitimiljøet, men ut i fra første innlegg følte jeg det ikke sånn. Jeg skrev: «jeg mistenker at du ikke kjenner graffitimiljøet særlig godt.» Jeg mistenkte, påsto aldri noe.

  Ut i fra måten jeg kjenner miljøet på så er det stor forskjell mellom dem som ønsker å drive med den kunstneriske delen og de som bare er ute på «helvete» og skal ødelegge for andre. Den siste gruppen regnes for «drittunger» mens den andre kvalifiserer til kunstnerstempelet. Det jeg mener er dumt med hele denne debatten er at det er «the good guys» som blir stigmatisert og som må betale prisen for det «drittungene» gjør.

  Så, Magnus, vet jeg ikke spesifikt om det var mer du ville ha svar på, men du får bare spørre om det var noe mer. For øvrig lurer jeg også på hva mer du heter enn Magnus ;-)

 10. Debatten om tagging er vanskelig. Å beskylde noen som skriver her for ikke å kunne nok om saken er skremmende. Du har blogget godt og lenge, men hva som får deg til å tro at du sitter med fasiten i en slik krevende sak, kan jeg ikke begripe. Publisitet er ikke ensbetydende med kvalitet.

  Mary Miller skal ha skryt for motstanden mot nulltoleranse. Skillet mellom tagging og grafitti er kunstig. Grafitti er en samlebetegnelse for flere utrykksmåter, deriblant tagging. Disse to begrepene kan derfor ikke skilles fra hverandre på en slik lettvindt måte som mange gjør.

  Slik jeg ser det, fører lovlige taggevegger til at flere blir interessert i gatekunst, også ulovlig tagging. Mange blir lært opp der hvor det er lovlig, og fortsetter «ute i felten». Jeg tror det kan være lurt å inrømme dette allerede før diskusjonen tar fatt. Det er ganske stor åpenhet om dette også blant taggere selv. Spørsmålet er snarere om vi ønsker å bygge opp en skarp konfliktlinje mellom storsamfunnet og taggerene, slik et forbud ville ført til. Hvem har makt over kunsten og hvilke meninger som skal komme til utrykk i samfunnet?

  Som Håvard påpeker er det langt i fra slik at alle ønsker å begrense den i dag ulovlige taggingen mest mulig. Jeg ser på tagging som en viktig både kunst- og utrykksform som ikke bør knebles. Det trenger ikke være slik at all gatekunst som i dag er ulovlig trenger å bli fjernet, og det er heller ikke en allmengyldig sannhet at lovverket trenger å være så strengt som det er. Flere storbyer i europa har et mer liberalt lovverk, nettopp fordi de verdsetter kunsten og alle menneskers rett til å ytre seg på sin egen måte. Når kommunen maler over tagging med en lysegrå maling som absolutt ikke passer med omgivelsene, virker dette som den en ren demonstrasjon, som ikke fører noe godt med seg.

  Det er ikke lett å komme fram til et entydig svar i denne saken. Temaet er vanskelig, og bør behandles med respekt. Taggerne bør i alle tilfeller få komme til orde. De er engasjerte kunstnere som vet mer om det de driver med enn noen som skal prøve å forstå det fra utsiden.

  Før noen taler varmt om forbud må de tenke over konsekvensene. Jeg er ikke ute etter en ren by, men en levende by. Forbud og konflikt fremmer ikke toleranse i byen vår.

 11. Å kalle samfunnsengasjerte gatekunstnere for drittunger er ikke bare provoserende, det er horribelt. Hvilken rett har du til å uttale deg på denne måten? Hva gjør dine meninger, og dine utrykksmåter mer verdifulle enn andres? Ditt innlegg, og ikke minst dine kommentarer her på bloggen er under en hver kritikk. Holdningene du viser, er med på kneble viktige stemmer i samfunnet. Jeg håper for denne byens del at måten du omtaler mennesker ikke er representativ for befolkningen, ungdommen og politikerne i Stavanger.

 12. Tor Gaute: JEG kaller dem ikke drittunger. Derfor skrev jeg «drittunger» og at de regnes som det. Jeg derimot tar det alvorlig at noen vil bryte loven for å fremme sitt budskap. Det virker som du er litt ute for å ta meg på ting, noe jeg synes er ubehagelig. Men jeg mener fortsatt at lovbrudd er lovbrudd, men graffiti burde man legge til rette for. Jeg er enig med deg at det er horribelt å kalle dem drittunger, men jeg så det senest for et par dager siden, på baksiden av RA…

  Når jeg skrev: «husk bare at ingen ønsker tagging og vandalisme, Atle Simonsen!» tenkte jeg hovedsaklig på politikere og Mary Miller. Innrømmer at jeg har formulert meg dårlig.

  Når jeg har gått ut «på vegne av graffitimiljøet» så har jeg hele veien vært i kontakt med folk fra miljøet. Jeg snakker med dem, og vil ikke fremstå som en eller annen besserwisser som skal fortelle dem hvordan greia «egentlig» er. Jeg har lyttet til dem – men jeg savner et engasjement fra miljøets side.

  Hva som angår det siste du skriver i din kommentar, fra og med «Holdningene du viser …» kan du gjerne utdype. Jeg synes det er unødvendig å gå inn i en diskusjon om noe jeg foreløpig er usikker på hva du egentlig mener.

  Mvh.

  Eirik

 13. Eirik: Takk for svar. Når det gjelder det siste jeg skrev, viser jeg til bruken av ordene drittunger og helvete. Hvis du ikke har ment det slik, beklager jeg ordbruken. Virker som vi er enige om at dette ikke er måten å snakke om verken taggerne eller andre på.

  Håper ikke du tror at jeg var ute etter å ta deg. Jeg ønsker ikke at det skal bli ubehagelig. Skriv og stå på. Jeg liker engasjementet, men i denne saken ble jeg bare litt overasket over utrykksmåten.

 14. Jeg tror at det egentliglige problemet med grafitti er at noen ikke er så flinke til å lage det, og andre dermed ikke synes at kunsten/vandalismen(for noen) blir så estetisk vakker. Løsningen blir jo da lovlige vegger, slik at folk blir flinkere. Når de først skal gjøre det, hvorfor ikke gjøre det fint?
  :)

 15. Jeg har ikke så mye å si, siden jeg føler det meste allerede er blitt sagt. Jeg kan begynne med å si at det er flott at du engasjerer deg så mye i debatten om nulltoleranse i Stavanger, men dine påstander er ikke helt bærekraftige.

  Først og fremst så er tagging en stor, muligens størst, del av graffiti. Ettersom det var slik alt begynte, kan en trygt si at uten tagging hadde det ikke vært andre former for graffiti heller.
  Det finnes flere begreper innen graffiti det kan være smart å gjøre seg kjent med. Jeg synes selv det er litt vanskelig å definere hva en «piece» er. En piece er nok hva de fleste forbinder med «bra» graffiti, men kan også være gjort på kort tid og se dårlig ut. En throw-up er en form for graffiti som ble utviklet for å gå over andre sine piecer og få opp navnet sitt på en kjapp og relativt enkel måte, men ser fortsatt ofte elegant ut. Bokstavene er ofte litt boblete og «enkle». En tag er rett og slett ikke annet enn en signatur.
  Tagging er graffiti i like stor grad som en piece. En ting er at det er ulovlig å tagge på gaten, men jeg tror du henger deg litt mye opp i hva som er lovlig og hva som er ulovlig, og ut ifra dette uttaler deg om hva som er og hva som ikke er graffiti. Tagging og ulovlig malt graffiti er graffiti i like stor grad som lovling malt. Jeg har sikkert glemt mye av det jeg kunne sagt om saken, men jeg tror vi overlever.

  Det blir forresten heller ikke sett ned på å male ulovlig, tvert imot. Det er fortsatt mange som ikke gjør det.

  Tag

  Throw-up
  [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y46/xTORGEIRx/pnso.jpg[/IMG]

  Piece
  [IMG]http://i2.photobucket.com/albums/y46/xTORGEIRx/goreyreact.jpg[/IMG]

 16. Han med linkene til bilder tar helt feil!!! det han sier er en tag er en piece, det han sier er en piece er en mural og det han sier er i grenseland er også en mural!!!!

 17. Kjære «Drittunger»

  Jeg skal ikke late som om jeg fatter forskjellen på tags og pieces or murals og hva pokker alt heter. Det jeg derimot personlig forfekter (og som vi sliter veldig med å få de blå politikerne i denne byen til å forstå) er at det er et skille mellom tagging og grafitti. Grafitti slik jeg ser det er en kunsuttrykk på linje med oljemaling og kullstifter, mens tagging er hærverk. (Ja, skyt meg gjerne for dette men les resten av kommentaren først.)

  Tidligere drev jeg en kafe i sentrum. Hvordan tror dere det er for meg (som forkjemper for grafittikunsternes rettigheter) å den ene dagen slåss med nedsnødde borgerlige politikere for å få lovlige vegger, og så neste dag komme på jobb og oppleve at hele kafeen min er tagget? Det sier seg jo selv at dette for det aller første legger en god demper på min lyst til å gjøre noe som helst for miljøet, men samtidig så torpederer det jo enhver troverdighet jeg kan ha ovenfor resten av kommunestyret.

  Det er ufattelig vanskelig å få aksept for lovlige vegger så lenge miljøet selv ikke klarer å bedrive indrejustis nok til at ikke samtlige hus i nærheten av disse veggene blir nedsprayet. Problemene med tagging i gata vår løste seg faktisk ikke før HA (ja… your local 81) ang opp plakater rundt omkring med beskjed om at gata var freda.

  Eirik brukte ordet «drittunger» om folka som drev med denne blinde tagginga i gatene rundt veggene ved oljemuseet. Jeg orker ikke bruke energi på dette småfolket, men så lenge ikke resten av «miljøet» klarer å håndheve de uskrevne reglene sine bedre enn de gjør i Stavanger, er nulltoleransen farlig nær å iverksettes.

  Hedgard

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s