Nei til friskoler og religiøse skoler

bard-vegar-solhjell-landsmote-2009_web

Da er SVs landsmøte for 2009 over. Jeg skulle egentlig vært tilstede som blogger og pressehjelp, men satset på å bruke tid med familien (i Bergen). Var innom landsmøtet på lørdag og spiste middag med landsmøtet på kvelden. Inntrykket er at det var vellykket. God politikk er vedtatt og vi feiret på lørdag at siste meningsmåling ga oss 9,9 %. Det betyr 17 stortingsrepresentanter!

Noe av «det mest kontroversielle» som ble vedtatt på landsmøtet var at vi går mot friskoler. Det betyr at Steinerskolen ikke kan drives slik den gjør i dag. Noen vil nok tro at dette er som å spå Steinerskolens død. Det stemmer ikke. Heldigvis.

Jeg skal være den første til å si at et alternativ til «vanlig undervisning» er bra. Men for SV er det og vil det alltid være et mål å ha så mye som mulig av utdanningen innenfor det offentlige. Men det heter seg i arbeidsprogrammet til SV:

«Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.»

Det betyr at man kan sosialisere (offentliggjøre) Steinerskolen slik den er i dag. For å gi elever et alternativt opplegg til «vanlig undervisning» er jo SV for. Det blir nesten litt lattervekkende når Høyre raser mot SV i denne saken. Tradisjonelt sett er det Høyre som ikke liker «lekeskolen». Og enkelte har jo karakterisert Steinerskolen som en lekeskole. Disiplin fremfor trivsel er vel Høyres leveregel når det gjelder skole.

Høyre ser virkelig ikke at elever MÅ trives for å lære godt. Steinerskolen er et viktig pedagogisk tilbud for mange. Men det må være et tilbud som er for alle. Per i dag har Steinerskolen en «barmhjertig samaritan-betaling» for skolegang. De som har lite må betale mindre. Men dette er jo ikke noe som kan fortsette i evigheten… Å gjøre Steinerskolens pedagogiske tilbud offentlig vil sikre driften av tilbudet videre.

Når det gjelder religiøse skoler så går vi mot dette fordi det ikke er sunt å gå på skoler hvor man blir presset religion ned over ørene. Religion handler om valgfrihet. Det er mange eksempler på mennesker som bare «blir med» fordi alle rundt dem tilhører et trossamfunn. Dette er indirekte tvang og en tendens et moderne samfunn ikke lever godt med. Å respektere alle religioner er viktig. Men å gi kristendommen monopol på å drive religiøse skoler er heller ikke riktig.

Religion bør fremstilles nøytralt. Religion er ingen sannhet, det er noe man tror på. Ingen vet noe sikkert, selv om mange tror de gjør det.

24 kommentarer om “Nei til friskoler og religiøse skoler

 1. Syns det er verd å merke seg at dette kommer fra samme SV hvis utdanningsminister frontet innføringen av kunnskapsløftet.

  Ærlig talt, gitt de rødgrønnes reportoar, tror jeg resultatet av et slikt vedtak vil bli færre private alternativ uten at det kompanseres for i det offentlige systemet – akkurat det som har skjedd i helsesystemet de siste fire årene.

 2. Andreas, det du sier stemmer ikke. SV innførte ikke Kunnskapsløftet. Men ble tvunget til å VIDEREFØRE det. Det er en vesentlig forskjell her. Selv folk i Rødt MÅ PRØVE å se nyansert på ting.

 3. Helt enig her, og det irriterer meg til de grenser hvordan andre klarer å si hva jeg mener mye kortere OG mye mer treffende enn jeg klarer. Men jeg ble i min blogg spurt hvordan vi skulle kunne finansiere et løft i den offentlige skole, og helt ærlig talt, SUer til SUer, hvordan svarer man på det uten å virke helt idiot? (og hvor sender man slike spørsmål uten å virke helt idiot?)

 4. Eg er samd med deg når det kjem til dei kristne privatskulane, men argumentasjonen din er lovleg tynn. Eg vil gjerne sjå deg utbrodera desse setningane litt: «Å respektere alle religioner er viktig. Men å gi kristendommen monopol på å drive religiøse skoler er heller ikke riktig.»

  a) Det som måtte finnast av kriste monopol på privatskuledrift i Noreg, har lite å gjera med lovene og reglane, og mest å gjera med at me no diverre, i alle fall inntil vidare, er belemra med eit samfunn med drøssevis av mørkemannskristne miljø, der folk likar å øydeleggja for ungane sine.

  b) Er det eigentleg så viktig å respektera alle religionar når me veit at dei fleste er fulle av kvinne-, homo-, seksualitets- og i siste instans menneskefiendtleg drit? Og når du i praksis vil sabotera ein del av propagandamaskineriet deira, kor truverdig framstår dette argumentet ditt om at respekten er så viktig? Er det ikkje betre å stå fram som sekulariseringsentusiasten du verkeleg er?

 5. «Regjeringen vil videreføre og forsterke hovedlinjene i Kunnskapsløftet.» – Soria Moria 2005. Men jeg antar at du vil gi med samme gamle leksa om å inngå kompromisser og å jobbe innenfra, akkurat som EU-tilhengerne, så jeg lar den ballen ligge for øyeblikket.

  Jeg antar at SV har noe i programmene sine som dekker ræva deres ganske bra. Mye av den flotte retorikken finnes i det minste i arbeidsprogrammet deres fra 2005 – valgfrihet, individuelle forutsetninger og så videre.. Stortingsmeldingen «Kultur for læring», som la mye av grunnlaget for kunnskapsløftet, var også full av slik retorikk, og det jeg kan lese at SV hadde å utsette på den saken, var nasjonale prøver/offentliggjøring av skoleresulater, samt litt om økte forskjeller mellom almennfag og yrkesfag. Mesteparten av kritikken som har kommet fra f.eks. Utdanningsforbundet, har vært rettet mot sentrale styringsdokumenter og kommunal oppfølging – som har vært SVs utdanningsministres ansvar.

 6. Religion må sjølvsagt vera valfri, Eirik, men å gå så langt som å seie at «Religion handlar om valfridom,» det var sikkert berre ein liten skrivefeil…? ;)

  Som ateist har eg eit ambivalent forhold til det at me skal måtte «respektere religionar.» Mellombels posisjonerer eg meg slik: «Respekter dei religiøse, men ikkje religionen.»

 7. Nå kan ikke jeg huske at vi i Høyre har noen gang sagt at lek i skolen er feil. Det vi har sagt at deres versjon som legger hovedvekt på det, det er det som blir feil.

  Enn kan ha det så kjekt enn bare vil på skolen, men uten en sterk pedagogisk rettet personalet så blir det heller ingen læring. Det er balansen mellom de to som må til.

  Det å fjerne muligheten for å drive privat er enda en måte å kneble folks muligheter for å satse. Ved å ikke ha private alternativer så får ikke den offentlige skolen noen form for insentiv til å gi noe ekstra til elevene. Hvis det kun er den skolen så har ingen noen som helst alternativ til skolen. Det er grunnlovsstridende det dere gjør nå.

  § 101.

  Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden.

 8. Eg er litt nyfiken på korleis de har tenkt å ordna steinerpedagogikk i den offentlege skulen i praksis. Skal staten tilby alle steinarskulelærarane å koma over til det offentlege skuleverket og ha «steinerklassar»? Er det ikkje ein stor risiko for at det vert med tanken, men at det eigentlege resultatet vert at steinertilbodet forsvinn?

 9. Ein tankekross til: Og korleis i all verda skal dette fungera i kommunar som til dømes den eg er frå, Bjerkreim, med 2 500 innbyggjarar? Skal «steinerungane» samlast på sentral-/spesialskular i byane à la 50-talet? Er det sannsynleg at staten/kommunane vil vera i stand til å gje eit betre distribuert tilbod enn det steinerskulane klarar i dag?

 10. Jeg synes det blir litt rart når du på den ene siden sier at det må være en offentlig skole samtidig som du er glad for at Steinerskolen skal bestå. Skal Steinskolen leve så er det Steinerskoleforbundet selv som best kan drive skolen, tror nå jeg. Hovedtilbudet av skoleverket skal være offentlig, men for meg er det er positivt innslag i skoletilbudet at det finnes en skole som Steinerskolen. Ut over å regulere denne typen skoler med lovverk synes jeg de offentlige skal holde seg unna.

  Selv synes jeg at SV går for langt i dette vedtaket. Jeg hadde forventet et litt mer nyansert forhold til spørsmålet, en litt mindre dogmatiske formulering eller rett og slett litt mer takhøyde for andres meninger.

 11. Eg trur dette forslaget vil vera dårleg for både steinerskuler og andre skuler med alternativ pedagogikk slik vi kjenner det. Eg har ærleg tala ikkje trua på at det offentlege systemet vil greie å oppretthalde det i like god grad.

  I tillegg vil forslaget bety eit hardt slag mot norske landbruksskuler. Fleire av dei norske landbruksskulene er privat drivi, ein del av dei av indremisjon. Det tydar ikkje at hovudfokuset i skulen ligg på kristendom. Eg har fleire svært lite religiøse vener som har gått på Tomb, og som likevel trivdest veldig der.

  Alt i alt har eg lite til overs for forslaget.

 12. Hæ, har dere steinerskole i en kommune med 2500 innbyggere? I kommunen min har vi 5000 innbyggere og ikke et eneste alternativ til den offentlige skolen. Mange av oss har ikke noe valg å ta når det kommer til skole, og kan derfor ikke velge privatskole uansett. Den offentlige skolen må ha et vanvittig løft uansett, både til fordel for de som ikke har råd til noe annet, og de som ikke kan velge noe annet. Når den offentlige skolen er like god som de private, kan vi innlemme dem i de offentlige rammer. Før det må vi fremdeles ha et alternativ til de offentlige.

 13. Jeg mener det burde være lov med religiøse privatskoler, så lenge det finnes offentlige tilbud som samsvarer med alle tilbud det private stiller med.

  Det er direkte udemokratisk å nekte de som vil det å gå på religiøse skoler. Det må være et offentlig og et privat tilbud, og det viktigste er ikke å legge restriksjoner på den private sektor, men å forbedre den norske skolen som virkelig har forfalt. Lærerlønningene må økes, kravene må heves og linja må bli strengere i skolen.

 14. Det er også viktig å peke på den posisjonen Steinerskolen har i samfunnet og vise at denne kan ivaretas selv om lønningsansvar og bygninger blir overtatt av det offentlige. For det er jo her forskjellen ligger: Om infrastruktur og ansvar ligger hos staten eller ikke. Alt annet i dag er regulert gjennom utdanningsdirektoratet, kunnskapsløftet og opplæringsloven. 85 prosent av finansieringen av hver enkelt elev er også statlig, så de som påstår at «Steinerskolen mister sin uavhengighet» har jo gått på en blemme.

  Les forøvrig mer på bloggen min (gidder ikke refere alt her) på http://simenjw.no

 15. “Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.”

  Er det slik at de som ikke har gått/ går på steinerskolen tror at det er enskole for folk med «spessielle behov»?
  Steinerskolen tilbyr et annet pedagogisk oppleg, en pedagogikk som fremmer individet.
  Mennesker er ikke maskiner, de som ikke følger strømmen har ikke «spessielle behov». Dette forslaget er bare tåpelig og ignorant.

 16. Tror jammen jeg må lenke til denne bloggen fra min blå blogg. Ufattelig at SV så til de grader avslører sin totalitære side.
  SV er for mangfold, så lenge det er innefor statlige rammer og så lenge minoriteten er enig med SV. Er man i opposisjon til SVs store «VI», må man virkelig passe seg…

 17. Jeg kan ikke gå inn på alle detalsjer i alle kommentarene. La meg oppsummere: SV vil tilby steinerskolens lærere bedre pensjonsordninger og tarifflønn. I tillegg til at skolen får langt bedre rammevilkår – som betyr at langt flere kan nyte godt av deres pedagogik. Å (velge?) tolkningen at SV vil Steinerskolen til livs er helt feil. Det er mye med Steinerskolens pedagogikk som vi mener er bra, og som vi sier: “Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.”

 18. Men så er det jo interessant at SV nå er på kant med FNs menneskerettigheter, da økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og indirekte av FNs konvensjon om barns rettigheter. Så hvorfor ikke innføre 100% finansiering av friskolene, slik Høyre ønsket da de var i regjering. Så hadde vi fått skoler som var ivrige etter å få elever. Poenget er at SV fullstendig vil fjerne privatskoler – og det er et brudd med menneskerettighetene. Men hva med grendeskoler, utenlandske skoler hvor privatskole er eneste alternativ?

 19. Hva blir det neste? Skal Viking og Rosenborg innlemmes i landslaget? Hvorfor nasjonaliseres ikke alle tannleger og alle barnehager?

 20. Religion e ein valgfrihet, som du seie. Men ka skole me ska gå på, e og ett valg så me tar sjøl. Og om folk vil gå på ein skole der de bler «presset religion ned over ørene» så e d dis eget valg. Dette e någe av d versta eg har lest.

  Der e sykt mange så søge t privatskolene, og d e ein gronn t at d har blitt så populært. Staten må bare forstå at folk foretrekke privatskoler..

  SV må heva seg, seriøst. Dette bler kun for domt..

 21. 6-8 % av norske elever går på privatskoler. Hvorfor må dere absoult innskrenke foreldrene til disse barna sine valg? De har gjort et bevisst valg om å gi barnet sitt en alternativ utdanning, blir det ikke litt frekt av dere å nekte de det?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s