Avslutt samarbeid med Technion i Israel, UiS!

I torsdagens styremøte på UiS fremmer jeg forslag om at UiS må avslutte samarbeidet med Technion. Styresaken ligger her: US 57-15 Samarbeid med Technion

Universitetet i Stavanger ønsker ikke prinsippiell akademisk boikott av israelske institusjoner. Allikevel er det god grunn til å stille spørsmål ved samarbeidet UiS har med Technion, som ligger i Haifa i Israel.

I november 2014 underskrev representanter fra UiS under på en avtale om akademisk samarbeid. Avtalen omhandler mer konkret samarbeid mellom Institutt for petroleumsteknologi og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Technion. Samarbeidet omfatter blant annet petroleumsteknologi.

Det er flere grunner til å være kritisk til dette samarbeidet:

  • Norske myndigheter oppfordrer norske selskaper til tilbakeholdenhet med å undersøke og utnytte naturressurser i dette området, da de maritime grenselinjene er uavklarte. Dette fremkommer klart i utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF):
    • Grøvan: Kan utenriksministeren gjøre rede for den norske regjerings syn på den olje- og gassvirksomheten som i dag foregår i den sør-østlige delen av Middelhavet, utenfor kysten av Israel?
    • Brende: De maritime grensene for det sør-østlige Middelhav, herunder Israels kontinentalsokkel, er i stor grad uavklarte. Libanon og Israel har trukket motstridende grenser unilateralt. Libanon har for øvrig protestert mot en avgrensningsavtale som ble inngått mellom Israel og Kypros i 2010, under henvisning til at grensen overlapper med det libanesiske kravet. Det er heller ikke foretatt noen maritim avgrensning mot sokkel og havområder som genereres av Gazastripen.Norske myndigheter tar ikke stilling til uløste avgrensningsspørsmål som ikke berører norske havområder, men oppfordrer partene til å løse uavklarte spørsmål i tråd med folkeretten. Erfaring har vist at det kan være lettere å oppnå enighet om avgrensingen dersom spørsmålet om ressursutnyttelse i omstridte områder ikke settes på spissen før avgrensningsspørsmålet er løst. Regjeringens klare tilrådning til norske selskaper er at det bør utvises tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av naturressurser i havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. Jeg vil understreke at denne forsiktighetslinjen og oppfordringen til norske selskaper gjelder i omstridte områder generelt, og denne er ikke spesielt knyttet til Israel.

Det vil være uryddig dersom UiS som en statlig institusjon skulle praktisere en offensiv tilnærming til dette, samtidig som den norske regjering ber om tilbakeholdenhet.

  • Technion har et tett samarbeid med Elbit Systems (http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml?c=61849&p=irol-newsArticle_print&ID=1376090) som Oljefondet i 2009 kastet ut fra sin investeringsportefølje på grunn av «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». Selskapet ble gransket for droneproduksjon og bidrag til den folkerettsstridige muren. Technion har nylig utviklet droner som ble presentert på en konferanse i regi av blant andre Elbit, det israelske forsvarsdepartementet og israelsk militærindustri (http://www.technion.ac.il/en/2014/02/the-technions-mechanical-bird). Det er uhørt at UiS skal samarbeide med en institusjon som direkte bistår i å utvikle teknologi som bidrar til menneskelig lidelse. Det er grunn til å stille spørsmål ved om UiS på noe vis deltar i dette arbeidet selv.
  • Technion er også med i Atidim-programmet som rekrutterer akademikere til den israelske hæren, som innebærer pengestøtte til studentene ved Technion (http://www.jewishfederations.org/getfile.asp?id=32065)

Som en statlig institusjon påligger det UiS et særskilt ansvar for å ikke på noe måte bidra i et samarbeid hvor det er så mange ankepunkter. Her er det fremhevet tre grunner til at samarbeidet bør opphøre. Det finnes flere og disse er godt belyst gjennom ulike innlegg i media det siste året.

Derfor foreslår jeg at styret ved UiS avslutter samarbeidet før tiden. Avtalen varer i utgangspunktet til i 2019, dersom ikke UiS bestemmer seg for noe annet. Da går det 180 dager fra avsluttnings-varsel er levert Technion.

Forslag til vedtak: UiS avslutter sin samarbeidsavtale med Technion – Israel Institute of Technology med umiddelbar virkning

Eirik Faret Sakariassen,

Styremedlem UiS

Stavanger, 7.4.15

En kommentar om “Avslutt samarbeid med Technion i Israel, UiS!

  1. Tilbaketråkk: UiS befester petroleumssamarbeidet med Technion — Fellesutvalget for Palestina

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s