Interpellasjon: Kommunale asylmottak

Interpellasjon

Stavanger formannskap

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Det er blitt mange som er interessert i å drive mottak i den situasjonen Norge og Europa nå står i, med sterkt økende asyltilstrømning.
Det er bedre om kommunen selv drifter asylmottak, og slik unngår at skattepenger går til utbytte. Skattepengene bør i stedet gå til drift og velferd. Dette kan kommunen på en god måte drive på egen hånd, samtidig som man benytter seg av kompetansen som er bygget opp hos de to private aktørene som i dag drifter mottakstjenester.

Forslag til vedtak:

Stavanger formannskap ber rådmannen legge frem en sak for hvordan Stavanger kommune kan være forberedt på å overta drift av Forus transittmottak om det er behov for det når kontraktsperioden til Abri Vekst AS utløper i november 2016.
I tillegg bes rådmannen fremlegge en sak om hvordan kommunen selv kan overta drift av det ordinære, desentraliserte mottaket som i dag driftes av Hero Norge AS.

Sakene legges frem for Stavanger formannskap og Kommunalstyret for levekår innen utgangen av sommeren 2016.

Ordføreren takket for interpellasjonen og ga følgende svar:

«Det er i dag over 220 asylmottak i landet, kun 20 av disse er i kommunal drift (av kommunene Alstahaug, Ås, Engerdal, Sør-Varanger, Hattfjelldal, Kristiansand, Kvæfjord, Levanger, Mandal, Tinn, Vefsn, Nesna, Nome, Ål, Salangen, Rana, Flora, Sunndal, Tingvoll og Ullensvang). Det er i hovedsak små og mellomstore kommuner som driver mottak og det har vært mottaksdrift i flere av disse kommunene i mange år.

UDI hadde 11. april 2016 innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med til sammen 10 000 plasser. Totalt kom det inn tilbud om 15 600 plasser fordelt på 97 mottak, kun fem av tilbudene kom fra kommuner (Brønnøy, Oslo, Sola, Steinkjer og Vegårshei).

Flere kommuner opplever å tape i konkurransen om å drive asylmottak, og dette er en av grunnene til at det er nå kun et fåtall kommunale driftsoperatører. I tillegge skjer opp- og nedbyggingen av mottakskapasitet i takt med behovet – og til dels svært raskt.
Tidsfristene som blir satt i forbindelse med konkurranseutsetting er for korte. De store svingningene i behovet for mottak bidrar også til utfordringer knyttet til rekruttering og opprettholdelse av kompetanse.

Etter utlyst konkurranse gjør UDI avtaler for vanlige asylmottak med en varighet på vanligvis tre år med opsjon på ytterlige tre års forlengelse. Det er ikke en del av reglene for utlysingen at kommunene kan overta driften av mottakene ved kontraktsperiodens utløp. Dersom det da er behov for flere mottaksplasser må disse lyses ut.
For avlastingstransittmottak er kontraktsperioden normalt kortere, som regel inntil ett år, med mulighet for ett års ytterligere forlengelse. Lokalt i Stavanger drives avlastingstransittet i midlertidig godkjent bygning. Det er usikkert om byggesaksavdelingen vil forlenge avtalen. Også her må nye avlastingstransitt-plasser lyses ut ved kontraktsperiodens utløp.

Utover høsten og vinteren, da vi antallet asylsøkere til Norge økte veldig, hadde vi en veldig god arbeidsdeling mellom private og offentlige aktører. Vi måtte i løpet av kort tid ta ansvar som vertskommune, og rigge både skole og helsetjenester i tillegg til å koordinere frivillighet til å fylle nye behov som oppstod. Private mottaksaktører etablerte i løpet av kort tid asylmottak.

Utfordringen med mottaksdrift er de svært usikre prognosene knyttet til asylankomster.
Når det er sagt, er ordføreren positiv til at kommunen selv skal drifte asylmottak – og spesielt dersom kommunen selv eier et egnet lokale. Jeg mener absolutt dette er noe vi må vurdere fortløpende og ut fra behov.

KS arbeider for at staten skal innføre en modell med kommunalt drevne kompetansemottak etter begrenset konkurranse. KS landsting 16-17 februar har avgitt høringsuttalelse til Integreringsmeldingen som skal legges frem 11. mai 2016. KS skriver i sin uttalelse at kompetansemottakene bør få lengre kontrakter som er mer stabile over tid, og at de bør være mindre påvirket av svingninger i flyktning- og asylstrømmen når det gjelder drift.

KS ber regjeringen vurdere ulike modeller for mottaksetablering som legger bedre til rette for kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å etablere og drive mottak. KS har bedt staten vurderer om EØS-regelverket for innkjøp kan gjøres mer fleksibelt, slik at det blir mulig å drifte mottak for kommuner som ønsker det.

Forslagene som regjeringen legger frem gjennom Integreringsmeldingen, og særlig de organisatoriske rammene rundt mottaksdrift, vil være av betydning i vurderingen om hvorvidt kommunen skal delta i anbudsrunder for drift av mottak.
Ordførers alternative forslag til vedtak:

Rådmannen legger fram en sak om kommunal drift av asylmottak til politisk behandling.

Votering:

Ordførers alternative forslag ble enstemmig vedtatt

Formannskapets enstemmige vedtak:

Rådmannen legger fram en sak om kommunal drift av asylmottak til politisk behandling.

En kommentar om “Interpellasjon: Kommunale asylmottak

  1. Tilbaketråkk: Sakki på søndag: bystyrekrangel, oppmøteplikt og flytting | Fellesskap fungerer!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s