#SSVbudsj17

Foto: Jon Ingemundsen (Aftenbladet)

I går la Stavanger SV frem vårt alternative budsjett for Stavanger 2017-2020. Det er et offensivt budsjett for bedre velferdstjenester.

Fotograf Jon Ingemundsen syns det var en veldig folkelig setting budsjettet ble lagt frem i, med dodøra på SV-huset åpen i bakgrunnen. Derfor sendte han meg bildet med tillatelse til å bruke det.

Oppvekst

Barnehage

Det er foreslått å legge ned flere barnehager, og dermed overføre mange barn til andre barnehager. Dette vil SV gjerne stanse. Vi foreslår heller å beholde alle barnehagene og heller flytte barn over der det er ledig plass. Slik kan vi sørge for flere pedagoger pr. barnehagebarn.

SV stanser rådmannen forslag til kutt i barnehage (4,9 millioner kroner) og styrker barnehagebudsjettet for 2017 med 5 millioner kroner. Gjennom budsjettperioden øker vi barnehagenes budsjetter med 45 millioner kroner sammenlignet med i dag. Vårt mål er å løfte pedagogtettheten og sørge for god kvalitet i barnehagene.

Skole

Tiden for skolekutt må være over. Siden H/FrP-regjeringen tiltrådte har det blitt 74 færre lærere. Med deres forslag til statsbudsjett vil det bli 16 færre ungdomsskolelærere. Disse vil SV redde med vårt budsjettforslag.

Vi tilbakefører hele rådmannens forslag til kutt på 9 millioner kroner og styrker samtidig skolebudsjettet med 10 mill kr i 2017, 15 mill kr i 2018, 20 mill kr i 2019 og 25 mill kr i 2019. I tillegg legger vi inn et målrettet tiltak for å få flere barn til å lese og skape leseglede, gjennom et skolebiblioteksløft på 5 millioner kroner årlig.

Flere helseøstre

SV øker antall helsesøstre i skolen med 20 stykk. Da kommer vi opp på Helsedirektoratets anbefalte minstenorm, som ikke er et luksus-nivå, men et skulle-bare-mangle-nivå som Ingrid Kristine Aspli kalte det. Dette formålet avsetter vi 12,5 millioner kroner til.

Levekår

Hjemmebaserte tjenester

Tidligere i høst fikk SV gjennomslag for en av våre aller viktigste saker fra fjorårets valgkamp, nemlig mer tillit og friere faglighet i eldreomsorgen. Det neste året vil vi se hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og det var gledelig å lese skryt fra Seniorsaken i Stavanger Aftenblad. SV reverserer kutt innenfor hjemmebaserte tjenester på 1,4 millioner kroner.

Sykehjem

Selv om vi ønsker at de som har mulighet til det skal bo lengst mulig hjemme, vil vi ikke godta den lange sykehjemskøen vi har i Stavanger. SV avsetter derfor i overkant av 12 millioner kroner til å ta i bruk alle plassene på Lervig sykehjem fra 1.1.2018. I tillegg reverserer vi rådmannens forslag til kutt på 17,5 millioner kroner innefor sykehjem.

Bymiljø

Nytorget

Eg <3 Nytorget – og det gjør SV også! Nå ser alt ut til at vi greier å stanse bygging av tinghus på Nytorget, og derfor gir det rom for å endelig sette i gang med oppgraderingen av Nytorget. Vi setter av 2,5 millioner kroner til å sikre lørdagsmarked, park, utescene og andre tiltak for å gjøre området til en park for hele byen, og 5 millioner årlig de neste årene.

Kulvert over E39

En sak SV har løftet lenge. Vi vil utrede hvordan vi best kan få til å bygge en kulvert over hele E39 mellom Auglendstunnellen og Saxemarka, slik at vi reduserer støy og støv i området – samtidig som vi kan bygge boliger og grøntområder på kulverten.

Sykkelbyen

Stavanger skal bli en like god sykkelby som Trondheim og andre store europeiske byer. Da er vi nødt å sikre bedre fremkommelighet og trygghet for syklister. Vi vil bruke 10 millioner kroner årlig for å gjøre byen til et trygt sted hvor sykkelen er foretrukken reisemåte.

Inndekningsforslag

Det største tiltaket for å finansiere vårt budsjett er at vi øker eiendomsskatten med 2 ‰, til 5 ‰ på bolig og 6 ‰ på annen eiendom. Det vil for en bolig på 120 kvm med 1000 kvm tomt gi en måndelig økning på 200 kroner. Lite for den enkelte, men det gir 173 millioner kroner som vi kan bruker på offentlig velferd.

I tillegg reduserer vi potten til folkevalgte med 10 millioner kroner, melder Stavanger kommune ut av Greater Stavanger og ASSS-samarbeidet samt øker utbyttet fra Forus Næringspark AS og Stavanger parkering KF.

Her finner du medieomtalen av vårt budsjettalternativ:

Her kan du lese hele forslaget:

Stavanger SVs alternative budsjett 2017-2020

En kommentar om “#SSVbudsj17

  1. Tilbaketråkk: Sakki på på 1. søndag i advent: #SSVbudsj17, Forus transittmottak og arbeidsprogram | Fellesskap fungerer!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s