Fylkesbudsjett: Med Rogaland inn i ei ny tid!

Denne uka la samarbeidspartiene i Rogaland frem vårt forslag til budsjett for fylkeskommunen. Det er blitt en stor og brei allianse, som består av Ap, Krf, FrP, Sp, V, MDG og SV. Eller lettere sagt: alle utenom Høyre.

Opplæring

Vi trapper opp antallet lærlinger som får læretid gjennom fylkeskommunens virksomhet, til 80 neste år og en økning til 95 gjennom perioden. Det er viktig at vi selv bidrar til at elever som skal gå yrkesfaglig får fullført læretiden sin.

0-visjonen er overordna for skolepolitikken vi fører, nemlig at 0 elever skal falle fra utdanningsløpet. Derfor skal vi gjennom året få saker på hvordan skolehelsetjenestetilbudet er og hva vi kan gjøre for å forbedre det, hva vi kan gjøre for elever som er borteboere og sikre en skole som har et godt psykososialt arbeidsmiljø, fri for seksuell trakassering og mobbing på alle arenaer

Vi styrker vikarordningen i skolen, slik at færre timer skal være uten lærer tilstede. Alt for ofte blir det ikke undervisning fordi det ikke er lærer som kan steppe inn ved sykefravær. Vi styrker dette med 7 millioner kroner.

Samferdsel

Det er viktig for oss å satse på trafikksikkerhetstiltak. Det er dessverre slik at Rogaland i år hadde høyest antall drepte i trafikken. Da må vi alle gjøre det vi kan for at det skal være tryggere å kjøre på veiene her i fylket. Vi øker veivedlikeholdet med 10 millioner kroner, og styrker sikringen av gode gang- og sykkelveier med 4,5 millioner kroner neste år, og en økning på 6 millioner årlig etter det.

En sak som har ridd denne regionen som en mare de siste årene er valget av kollektivtrafikk. Både debatten om bybane og etterhvert trolleybuss har gjort mye vanskelig i samferdselsdebatten. Endelig er det kommet to viktige avklaringer:

  • Teknologivalg bussveien

Rogaland skal «ta en ledende posisjon i Norge» på batteriteknologi. SV har hele tiden ment at trolleybuss vil være et uklokt valg for vår region. Vi er glade for at det nå er nye toner i denne debatten.

  • Utredning skinnegående kollektivtransport

En annen viktig sak er at vi skal bruke 3 millioner kroner på å utrede skinnegående kollektivtransport mellom kollektivknutepunktene Jærbanen, Ullandhaugområdet og flyplassen. Selve utredningen starter opp i 2017 og skal være ferdig i 2018. SVs håp er at dette skal sørge for at vi får et hurtiggående kollektivsystem mellom disse viktige knutepunktene!

I tillegg!

Vi reduserer prisen på ungdomskortet med 51 kroner, og sørger derfor for at ungdommene i fylket får en månedspris på 299 kr. Alt tyder på at det vil føre til en økning i kollektivreisende på flere tusen!

Miljø

Rogaland har tydelige klimamål. Fylkestinget ber om en sak som viser hvordan Rogaland fylkeskommune ligger an for å oppfylle disse målene, og hvilke tiltak som må vektlegges for å nå dem. Fylkestinget ber om at framtidige økonomiplaner inneholder vurderinger av klimaeffekten av de ulike postene og en kartlegging av klimagassutslipp fra de forskjellige delene av virksomheten til fylkeskommunen. Slik blir vi selv bevisst på hvilket klimafotavtrykk fylkeskommunen setter.

Kultur

En viktig sak innenfor kultur for SV har vært et kulturkort for unge. Fylkestinget ber om at det i løpet av 2017 blir lagt frem en sak hvor muligheten for å opprette et kulturkort for kulturelle opplevelser og aktiviteter for barn og unge utredes. God markedsføring er en forutsetning for at kulturkortet lykkes.

Her kan du lese hele forslaget til budsjett for Rogaland fylkeskommune!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s