Avtalen med Blidensol sykehjem heves, Stavanger kommune overtar

Selv om Blidensol sykehjem drives av Pleiehjemsforeningen i Rogaland, har Stavanger kommune ansvaret for beboerne og ansattes ve og vel. Nå er situasjonen så alvorlig at kommunen ikke lenger bare sier opp avtalen med Pleiehjemsforeningen, vi hever avtalen med tre måneders varsel.

Forskjellen på å si opp og heve avtalen er at ved oppsigelse går det to år før kommunen overtar ansvaret. Ved en heving vil kommunen overta etter tre måneder. For kort tid siden gikk kommunen til en oppsigelse, som ikke utelukker at vi nå kan heve avtalen.

Det er tre grunner til at vi mener situasjonen ved sykehjemmet er for alvorlig til å bare la avtalen løpe ut om to år:

  1. Lov og orden må gjenninføres
  2. Det må bli arbeidsro for ansatte og ro for beboere
  3. Arbeidsmiljøet i alle virksomheter i Stavanger må være helsefremmende

Det hele startet med den famøse hijab-saken, hvor styret i Pleiehjemsforeningen fattet følgende vedtak:

Alle ansatte ved Blidensol sykehjem (i kontakt med beboerne) skal bruke arbeidsantrekk som utlevert fra sykehjemmet og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, så som f. eks hijab eller palestinaskjerf.

Dette punktet som en del av uniformsreglementet er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, som også ble konstatert av Likestillings- og diskrimineringsnemda:

SAK 2/2017 

Saken gjelder X sykehjem v/driftsstyret har klaget på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse datert 5. desember 2016. (Ombudets ref. 16/2271). Spørsmålet for Likestillings- og Diskrimineringsnemnda er om X sykehjems uniformsreglement er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Nemnda konkluderte med at forholdet er i strid med loven.

Men dette forholdet er bare en av mange grunner til at det må reageres på måten styret har opptrådt på, og blant folkevalgte er det svært liten tillit til måten flertallet i styret har arbeidet.

De nekter å møte med offentlige myndigheter, både kommunens ledelse og Arbeidstilsynet. Sånn sett har de brutt med offentlige myndigheter. Institusjoner som utfører oppgaver på vegne av kommunen kan ikke opptre som en fristat. Alle må forholde seg til lover og regler.

Det er for tiden svært høyt sykefravær ved sykehjemmet, og konfliktnivået er høyt. Det går ut over ansattes arbeidshverdag. Vi frykter at det faglige tilbudet. Dette ble skrevet på kommunens nettside:

Stavanger kommune mener at det foreligger brudd på flere lovverk. Det gjelder helse/- og omsorgslovgivningen, arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven om etnisitet. Det er rådmannens vurdering at dette er en situasjon som over tid gir en uakseptabel høy risiko for en uforsvarlig helsetjeneste. Saken startet med forbud mot hijab som en del av arbeidsantrekket ved sykehjemmet. I ettertid er det i tillegg avdekket en rekke andre alvorlige forhold vedrørende arbeidsmiljø og driften av sykehjemmet. Samlet sett utløser dette etter rådmannens vurdering en handlingsplikt, og rådmannen mener nå at avtalen med sykehjemmet må heves.

SV har støttet dette når saken er diskutert internt. Vi kan ikke ha det slik. Fra og med august vil Stavanger kommune selv overta ansvaret for driften av sykehjemmet, dersom forholdene ikke endres. Håpet er at vi får gode forhold for beboere, pårørende og ansatte ved sykehjemmet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s