Nei til byvekstavtalen

Stavanger SV har ved flere anledninger støttet bompengefinansiering av veiprosjekter, men tenker nå nye tanker. Det er det gode grunner til.

SV er et parti som er opptatt av å utjevne forskjeller og ta kampen mot fattigdom. Derfor må vi alltid vurdere fordelingseffekten av det vi gjør, og hvordan de rammer de som har minst. Det er enklere for noen med høy inntekt å betale bompenger, enn noen med lav inntekt.

Det er flere grunner til at vi stemmer mot den fremforhandlede byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Først og fremst fordi den ikke når de målene vi har ønsket oss for kutt i utslipp fra privatbilismen. Vi mener det prioriteres for mye til nye veier, og for lite til kollektiv og da særlig togutbygging.

Det er ikke uvanlig at politikere låser seg fast i politiske løsninger. Allikevel skal man ikke være redd for å endre standpunkt, tenke seg om og snu. Det gjør vårt lokalparti nå.

Stavanger SV tenker nytt om bompenger. I dag er det slik at Høyre/FrP-regjeringen deler ut skattekutt til rikfolk, mens fattige og vanlige folk betaler for vei- og kollektivutbygging. Det rettferdige vil være at dette tas over skatteseddelen, og at de som har mest bidrar mest. Jeg forstår godt at folk som skal levere unger i barnehage eller fritidsaktiviteter langt fra der de jobber eller bor, lar seg provosere over nok en regning. Mens de som har mest ikke merker dette særlig, vil de med lite rammes hardest. Det må vi som politikere ta på alvor. SV står for at de med størst lommebok betaler mest. Da bør det også gjelde for bompenger.

Viktigst av alt er rekkefølgen i dette. Det Stavanger SV nå gjør betyr ikke at vi aldri mener det skal være en brukerfinansiering av samferdselsutbygginger. Men før vi begynner å sende bomregningen til folk flest, må det finnes gode alternativer å reise med. I Stockholm bygget de ut kollektivsystemet kraftig, slik at det ble et godt alternativ til bilen. Deretter måtte bilistene begynne å betale:

Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising. Ved å differensiere taksten slik at det kostet mer i rushtida (morgen og ettermiddag) var målet og oppnå bedre miljø, redusert trafikk og et bedre opplevd bymiljø. Samtlige storbyer i Norge rammes av store køproblemer i rushtida. Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe slipper de ut store mengder eksos. Resultatene fra Stockholm er positive! Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 %!

Vi er skuffet over miljøprofilen i byvekstavtalen. Den gjør for lite for å sikre utslippskutt. Hvis vi skal nå klimamålene våre må flere reise kollektivt, sykle eller gå. Da nytter det ikke å bygge stadig mer vei, og ikke prioritere dobbeltspor til Egersund og gjenåpning av Ålgårdbanen. Vi skulle jo trodd at en samferdselsminister fra Jæren kjente til hvor viktig det er å få bygget mer tog langs Jærbanen. Det er skuffende at en minister fra regionen ikke leverer mer til hjemfylket.

Stavanger SV ønsker at denne avtalen reforhandles, og at ordføreren kommer tilbake med mer kollektivtrafikk, gode gang- og sykkelveier til byens innbyggere. Hun forhandler jo med sin egen regjering, og vi hadde forventet langt mer.

Vi har stemt for prosjekter som har bompenger som en del av pakken, men veldig ofte har vi stemt i mot. Hvis man mener bompenger er landeveisrøveri må vel nesten FrPs samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen være landets største landeveisrøver? Store og dyre veiprosjekter som Ryfast og Rogfast skal ta inn hundretalls millioner i bompenger. Det er penger som du og andre som kjører på veiene forventes å betale, slik at veiprosjektene finansieres. SV har gått mot disse prosjektene, og dermed ville det altså blitt mindre bompenger om vi fikk flertall for vår politikk.

SV vil alltid være syklister, gående og kollektivreisendes beste venn. Vi kjemper for en byluft som ikke er helseskadelig for barn, unge og eldre. Derfor vil vi også gjøre det lettere å velge kollektiv for de som ikke må kjøre bil. Vi ønsker å gjøre sentrum bilfritt, har stemt for piggdekkavgift, vil styrke kollektivtilbudet og gjøre det lettest å sykle og gå.

Høyre og Arbeiderpartiet er for opptatt av bare pisk i samferdselspolitikken. Det er ikke en god måte å få folk til å reise kollektivt. Vi må styrke først og gi innbyggerne en gulrot, og deretter gjøre det vanskeligere å kjøre bil i områder med god kollektivdekning. Høyre og Arbeiderpartiet må forstå at for noen vil bilen måtte være fremkomstmiddel nummer én. Derfor jobber SV også aktivt for at flere skal kjøpe el-bil, og det har gitt gode resultater. I Norge er el-bilsalget mye høyere enn for eksempel vårt naboland Sverige.

Det bør være i samfunnets interesse å få flere til å reise kollektivt. Da må vi starte med å gi innbyggerne gode gang- og sykkelveier, flere busser, styrke jernbaneutbyggingen og gjøre grønne reiser best. Deretter kan vi be bilistene betale. Men rekekfølgen her betyr alt. Derfor vil ikke Stavanger SV starte med bompenger – vi vil bygge ut kollektivtransporten kraftig, betalt over skatteseddelen!

Det er 1765 unger i Stavanger som vokser opp i fattige familier. Vi frykter økte bompenger vil gjøre livet vanskeligere for disse familiene, så lenge kollektivtilbudet ikke er et godt nok alternativ for alle. Derfor må vi bygge ut kraftig før vi pålegger folk nye avgifter. Først gulrot. Så pisk.

Eirik Faret Sakariassen,

gruppeleder Stavanger SV

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s