Sakki på søndag: brannstasjon, Viking stadion og HØP

God søndag!

Det har vært en veldig travel politisk uke, med både bystyre-, kommunalutvalgs- og formannskapsmøte, samt at rådmannen la frem sitt forslag til budsjett (handlings- og økonomiplan, aka HØP) på fredag. Les om uka her!

Bystyret – brannstasjon

Mandag kveld var det bystyremøte. Flere viktige saker sto på sakskartet, men den virkelig store debatten var hvor ny brannstasjon skal plasseres. SV og flere andre har aktivt arbeidet mot plassering i Lervig.

Gjennom store deler av mandagen møttes flere partier for å spikre et forslag vi kunne få flertall for. Ganske lenge så det ut til at vi fikk det, og dette var vårt forslag:

AP, V, MDG, SV, SP og RØDT ved Bjarne Kvadsheim (SP stilte seg ikke bak punkt a)

Saken tilbakesendes med følgende premisser:

a) Ny brannstasjon i Stavanger skal ikke plasseres i Lervig, Stavanger øst.

b) Bystyret ber rådmannen i samarbeid med Rogaland Brann og Redning IKS om å utrede plassering av ny brannstasjon på Lagårdsveien og videreføring av dagens båtordning, eventuelt plassering av brannstasjonen på Fiskepiren, Svankevigå med flere. I tillegg utredes plassering av brannstasjonen som en del av mulighetsstudiet for området ved kvartalet avgrenset av Haugesundsgata/Rennesøygata, Ryfylkegata, Breivikveien fortrinnsvis i området Haugesundsgaten/ Rennesøygata. Det forutsettes at det ikke får konsekvenser for skoletomten.  Saken fremmes igjen for bystyret.

c) Dagens brannstasjon i Lagårdsveien brukes som stasjon nr. to inntil videre, også når stasjonen i Schankeholen er ferdigstilt

Dette forslaget fikk 33 stemmer, altså én stemme mindre enn det som trengs. Flertallet i bystyret utsetter saken og får med et notat til neste gang. Det kan virke som en ubetydelig forskjell, men det er det ikke. En utsettelse betyr at saken kommer tilbake med samme innstillingen, men med tilleggsinformasjon. Tilbakesendelse betyr at rådmannen må utrede saken på nytt og muligens endre innstillingen. Det får vi nå ikke anledning til. Dessverre.

I tillegg behandlet bystyret barnehagebruksplanen, og der var det mye enighet om de store linjene. Men SV greide å fyre opp debatten om velferdsprofittører og profitt i barnehagene, og ville at alle nye barnehager i kommunen skal være kommunale eller private idéelle. Derfor fremmet vi dette:

SV, Ap, MdG, KrF, FNB, Rødt – SP stemte for

Nye barnehager skal som hovedregel være kommunale eller ideelle private. Når flere private søknader oppfyller kommunens krav skal eventuelle søkere som har ideelle formål for barnehagedriften være prioritert så langt det er mulig innenfor eksisterende lovverk.

Dette fikk flertall og er et sterkt og viktig signal for hva bystyret ønsker fremover.

Kommunalutvalget – Viking stadion

For alle vi som heier på Viking er det tøffe tider om dagen. Sportslig, men ikke minst økonomisk er det store utfordringer for de mørkeblå. På kommunalutvalgets sakskart tirsdag sto saken om de siste rundene av forhandlinger. Primært var det viktig for SV og Ap at saken skulle behandles for åpne dører, og eventuelt sladde de delene som det ville vært utfordrende å ha offentlig. Så primært fremmet vi dette:

Til saksbehandlingen:
1) Saken utsettes. Før neste behandling skal kun deler av saksfremlegget unntas offentligheten. Dette gjelder de deler som kommer inn under forvaltningsloven § 13 såkalte «… drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.»

Dette fikk ikke flertall, så møtet ble lukket. Fra den runden kan jeg ikke gjengi hva andre partier sa eller mente, men SV ønsker ikke at kommunen skal påta seg å kjøpe Viking stadion. Det er ikke en kommunal oppgave å redde aksjonærene i Viking. Derfor foreslo vi følgende, også sammen med Ap:

Til realiteten:
1) Kommunalutvalget er positive til å bistå Viking i en vanskelig økonomisk situasjon, men støtter ikke en løsning som innebærer at kommunen skal kjøpe Viking stadion på nåværende tidspunkt.
2) Kommunalutvalget ber Rådmannen arbeide videre med de løsningene som var
utgangspunktet for kontakten mellom Viking og kommunen, herunder eiendomsskatt/ vann – og avløpsavgiftreduksjon, og medvirkning til anlegg av kunstgress på trenings- og hovedbanen for så å kjøpe treningstid til breddeidretten. Kommunalutvalget oppfordrer også SR-Bank til å vurdere løsninger som kan hjelpe Viking.

Dette fikk heller ikke flertall og forhandlingene fortsetter. Vi kan regne med at det kommer en sak til politisk behandling i bystyret i november.

Handlings- og økonomiplan (HØP)

Rådmann Per Kristian Vareide la fredag morgen frem sitt forslag til budsjett for Stavanger kommune. Han varsler at det er stille før stormen, og vil bøte på med store nedskjæringer i eldreomsorg (17,5 mill kr årlig), nedskjæringer i skolen på 5,5 mill kroner og kutt i barnehagene på 3 mill kr.

De neste ukene blir det veldig mye arbeid med budsjettet, og helgen har gått med til en god del lesing allerede. Det er viktig og veldig spennende arbeid. Du kan lese budsjettforslaget til rådmannen her!

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

En kommentar om “Sakki på søndag: brannstasjon, Viking stadion og HØP

  1. Tilbaketråkk: Sakki på søndag: barnehager,demenslandsby og økonomi | Fellesskap fungerer!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s